ORDIN nr. 1.705 din 15 decembrie 2011
privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.705 din 15 decembrie 2011
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 45 din 14 martie 2012
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 29 din 3 aprilie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 18 aprilie 2012  Văzând Referatul de aprobare nr. 4.070 din 15 decembrie 2011 al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare,
  în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 723/2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Menţiunile nutriţionale şi de sănătate folosite la etichetarea, prezentarea şi publicitatea produselor alimentare vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  (1) Controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru faptele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 723/2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare se realizează de către personalul împuternicit de către Ministerul Sănătăţii.
  (2) Controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, constarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru faptele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 723/2011 se realizează de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.


  Articolul 3

  Ministerul Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Constantin Cerbulescu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Radu Roatiş Cheţan
  -----