LEGE nr. 166 din 9 noiembrie 1999
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 11 noiembrie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69 din 29 decembrie 1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Alineatul 2 al articolului 1 se abroga.
  2. Alineatul 3 al articolului 3 se abroga.
  3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităţilor de jocuri de noroc va fi actualizat trimestrial prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei."
  4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a condiţiilor prevăzute în licenta atrage răspunderea administrativă sau penală, după caz."
  5. Alineatul 2 al articolului 10 va avea următorul cuprins:
  "Agenţii economici autorizaţi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor conformă prevederilor acesteia. Taxele datorate de către aceştia pentru anul calendaristic în derulare reprezintă diferenţa dintre taxele stabilite prin anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă şi sumele achitate anterior aplicării acesteia."
  6. La articolul 10, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
  "În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul va stabili prin hotărâre condiţiile şi normele privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, iar nerespectarea acestora atrage după sine răspunderea administrativă şi poate conduce la suspendarea ori la anularea licenţei."
  7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 87/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, precum şi prevederile referitoare la taxele pentru jocurile de noroc, cuprinse la art. 25, art. 27, art. 30-33 şi la art. 36 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 196/1998, cu modificările şi completările ulterioare."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR,
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  -----