ORDIN nr. 353/5.202/2003pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI Nr. 353 din 23 iulie 2003
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI Nr. 5.202 din 8 octombrie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003
  În temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,
  având în vedere prevederile art. 30 și ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,
  ministrul muncii, solidarității sociale și familiei și ministrul educației, cercetării și tineretului emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu


  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților