HOTĂRÂRE nr. 617 din 13 iunie 2002
pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 24 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Licitaţia publică se organizează, în condiţiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic care va asigura:
  a) confecţionarea şi livrarea unui lot de 5 milioane de paşapoarte simple de tip nou, realizate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, pentru facilitarea integrării României în structurile acesteia;
  b) livrarea echipamentelor necesare pentru emiterea şi citirea optica a noilor tipuri de paşapoarte."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  --------