ORDIN nr. 5.219 din 9 septembrie 2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010
  În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 9 septembrie 2010.
  Nr. 5.219.

  Anexa nr. 1

  METODOLOGIE
  de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională
  pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a
  competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul
  învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat


  Anexa nr. 2

  LISTA
  examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice
  în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare
  a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată
  pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză

  Nr. crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/nivel

  Punctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul

  1.

  Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLS

  PET/Preliminary/Preliminary for Schools

  B1

  Promovat/Cambridge English scale: 140-170

  University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/

  2.

  First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLS

  FCE/First/First

  B2

  Promovat/Cambridge English scale: 160-190

  3.

  Certificate Advanced English

  CAE/Advanced

  C1

  Promovat/Cambridge English scale: 180-210

  4.

  Certificate of Proficiency in English

  CPE/Proficiency

  C2

  Promovat/Cambridge English scale: 200-230

  5.

  Business English Certificate
  - Preliminary
  - Vantage
  - Higher

  BEC

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL)

  6.

  International English Language Testing System

  IELTS

  B1

  4-5 puncte

  B2

  5,5-6,5 puncte

  C1

  7-8 puncte

  C2

  8,5-9,0 puncte

  7.

  Test of English as a Foreign Language - Internet - based Tests

  TOEFL (iBT)

  Reading:
  0-30
  Listening:
  0-30
  Speaking:
  0-30
  Writing:
  0-30
  Total - 0-120

  57-86 puncte B1
  87-109 puncte B2
  110-120 puncte C1

  Educational Testing Service (ETS) www.ets.org

  8.

  Test of English for International Communication

  TOEIC

  Listening:
  5-495
  Reading:
  5-495
  Speaking:
  0-200
  Writing:
  0-200

  Listening
  minimum 275 puncte - B1
  minimum 400 puncte - B2
  minimum 490 puncte - C1
  Reading
  minimum 275 puncte - B1
  minimum 385 puncte - B2
  minimum 455 puncte - C1
  Speaking
  minimum 120 puncte - B1
  minimum 160 puncte - B2
  minimum 200 puncte - C1
  Writing
  minimum 120 puncte -B1
  minimum 150 puncte - B2
  minimum 200 puncte - C1

  9.

  TRINITY
  Integrated Skills in English

  TRINITY ISE

  ISE I – B1
  ISE II - B2
  ISE III -C1
  ISE IV - C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  TRINITY College London

  10.

  Examenele ECL

  ECL

  Independent User - B1
  Independent User - B2
  Proficient
  User - C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București

  11.

  Basic Communication Certificate in English

  BCCE

  B1

  Promovat

  Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania

  12.

  Examination for the Certificate of Competency in English

  ECCE

  B2

  Promovat

  Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania

  13.

  Advanced Level Certificate in English

  ALCE

  C1

  Promovat

  Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania

  14.

  Examination for the Certificate of Competency in English

  ECPE

  C2

  Promovat

  Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania

  15.

  Ascentis Anglia ESOL

  Ascentis Anglia ESOL

  B1 - C2

  Promovat

  Anglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania

  16.

  LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

  -

  B1

  Promovat/
  40-51 puncte

  Learning Resources Network - www.lrnglobal.org

  17.

  LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International

  -

  B2

  Promovat/
  40-51 puncte

  18.

  LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International

  -

  C1

  Promovat/
  50-64 puncte

  19.

  LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International

  -

  C2

  Promovat/50-64 puncte

  20.

  LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

  IELCA

  B1

  Promovat/80-119 puncte

  21.

  LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International

  IELCA

  B2

  Promovat/120-159 puncte

  22.

  LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International

  IELCA

  C1

  Promovat/160-199 puncte

  23.

  LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International

  IELCA

  C2

  Promovat/200 puncte

  24.

  ESOL International All Modes (Entry 3)

  -

  B1

  Promovat minimum 55%

  English Speaking Board www.esbuk.org

  25.

  ESOL International All Modes Level 1 B2

  GCSE

  B2

  Promovat minimum 55%

  26.

  ESOL International All Modes Level 2 C1

  GCSE

  C1

  Promovat minimum 55%

  27.

  ESOL International All Modes Level 3 C2

  GCE A level

  C2

  Promovat minimum 55%

  28.

  LanguageCert in International English for Speakers of Other Languages

  IESOL

  B1 - C2

  Promovat

  PeopleCert Qualifications Ltd.
  www.languagecert.org

  29.

  London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
  - English Language Skills Assessment

  LCCI
  ELSA

  B1
  B2
  C1

  Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
  Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

  Educational Development International (EDI)
  www.lcciromania.ro

  30.

  London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
  - Junior English Test
  - Senior English Test

  LCCI
  JETSET
  - Level 4
  - Level 5
  - Level 6

  B1
  B2
  C1

  Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
  Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

  31.

  London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
  - English for Business

  LCCI
  EfB - Level 1
  EfB - Level 2
  EfB - Level 3

  B1
  B2
  C1

  Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
  Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

  32.

  Pearson LCCI
  Entry 3
  Certificate in ESOL International
  (CEFR B1)

  Pearson EDI
  JETSET Level 4

  B1

  Listening minimum
  0-20 puncte 10 puncte - B1
  Reading minimum
  0-40 puncte 20 puncte - B1
  Speaking minimum
  0-20 puncte 10 puncte - B1
  Writing minimum
  0-40 puncte 20 puncte - B1
  Max. minimum
  120 puncte 60 puncte - B1

  Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited
  www.lcci.org.uk

  33.

  Pearson LCCI
  Level 1
  Certificate in ESOL International
  (CEFR B2)

  Pearson EDI
  JETSET Level 5

  B2

  Listening minimum
  0-30 puncte 15 puncte - B2
  Reading minimum
  0- 60 puncte 30 puncte - B2
  Speaking minimum
  0-40 puncte 20 puncte - B2
  Writing minimum
  0-60 puncte 30 puncte - B2 Max. minimum
  190 puncte 95 puncte - B2

  Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited
  www.lcci.org.uk

  34.

  Pearson LCCI
  Level 2
  Certificate in ESOL International
  (CEFR C1)

  Pearson EDI
  JETSET Level 6

  C1

  Listening minimum
  0-30 puncte 15 puncte - C1
  Reading minimum
  0-60 puncte 30 puncte - C1
  Speaking minimum
  0-40 puncte 20 puncte - C1
  Writing minimum
  0-60 puncte 30 puncte - C1
  Max. minimum
  190 puncte 95 puncte - C1

  35.

  Pearson LCCI
  Level 3
  Certificate in ESOL International
  (CEFR C2)

  Pearson EDI
  JETSET Level 7

  C2

  Listening minimum
  0-30 puncte 15 puncte - C2
  Reading minimum
  0-60 puncte 30 puncte - C2
  Speaking minimum
  0-40 puncte 20 puncte - C2
  Writing minimum
  0-60 puncte 30 puncte - C2
  Max. minimum
  190 puncte 95 puncte - C2

  Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited
  www.lcci.org.uk

  36.

  Level 1
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI
  IQ English for Business Level 1

  B1

  Listening minimum
  0-30 puncte 15 puncte - B1
  Reading minimum
  and Writing
  0-100 puncte 50 puncte - B1
  Speaking minimum
  0-100 puncte 50 puncte - B1
  Total B1 minimum 115
  puncte

  Pearson LCCI
  www.lcci.org.uk

  37.

  Level 2
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI
  IQ English for Business
  Level 2

  B2

  Listening minimum
  0-30 puncte 18 puncte - B2
  Reading minimum
  and Writing
  0-100 puncte 60 puncte - B2
  Speaking minimum
  0-100 puncte 60 puncte - B2
  Total B2 minimum 138
  puncte

  Pearson LCCI
  www.lcci.org.uk

  38.

  Level 3
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI
  IQ English for Business
  Level 3

  C1

  Listening minimum
  0-30 puncte 21 puncte - C1
  Reading minimum
  and Writing
  0-100 puncte 70 puncte - C1
  Speaking minimum
  0-100 puncte 70 puncte - C1
  Total C1 minimum 161
  puncte

  Pearson LCCI
  www.lcci.org.uk

  39.

  Level 4
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI
  IQ English for Business
  Level 4

  C2

  Listening minimum
  0-30 puncte 24 puncte - C2
  Reading minimum
  and Writing
  0-100 puncte 80 puncte - C2
  Speaking minimum
  0-100 puncte 80 puncte - C2
  Total C2 minimum 184
  puncte

  Pearson LCCI
  www.lcci.org.uk

  40.

  Pearson Edexcel Entry
  Level Certificate in ESOL
  International (Entry 3)

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 2

  B1

  Listening minimum
  0-25 puncte 13 puncte - B1
  Reading minimum
  0-25 puncte 13 puncte - B1
  Speaking minimum
  0-25 puncte 13 puncte - B1
  Writing minimum
  0-25 puncte 13 puncte - B1
  Total B1 minimum 52
  puncte

  Edexcel
  www.pearsonpte.com

  41.

  Pearson Edexcel Entry
  Level 1
  Certificate in ESOL International

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 3

  B2

  Listening minimum
  0-25 puncte 15 puncte - B2
  Reading minimum
  0-25 puncte 15 puncte - B2
  Speaking minimum
  0-25 puncte 15 puncte - B2
  Writing minimum
  0-25 puncte 15 puncte - B2
  Total B2 minimum
  60 puncte

  Edexcel
  www.pearsonpte.com

  42.

  Pearson Edexcel Entry
  Level 2
  Certificate in ESOL International

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 4

  C1

  Listening minimum
  0-25 puncte 17 puncte - C1
  Reading minimum
  0-25 puncte 17 puncte - C1
  Speaking minimum
  0-25 puncte 17 puncte - C1
  Writing minimum
  0-25 puncte 17 puncte - C1
  Total C1 minimum
  68 puncte

  Edexcel
  www.pearsonpte.com

  43.

  Pearson Edexcel Entry
  Level 3
  Certificate in ESOL International

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 5

  C2

  Listening minimum
  0-25 puncte 19 puncte - C2
  Reading minimum
  0-25 puncte 19 puncte - C2
  Speaking minimum
  0 - 25 puncte 19 puncte - C2
  Writing minimum
  0 - 25 puncte 19 puncte - C2
  Total C2 minimum
  76 puncte

  Edexcel
  www.pearsonpte.com

  44.

  Test lingvistic FEDE

  FEDE

  B1
  B2
  C1

  Minimum - 100 puncte
  Maximum - 200 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte

  FEDE
  www.fede.education

  45.

  OXFORD TEST OF ENGLISH

  OXFORD - NICULESCU Education - S.R.L.

  B1
  B2

  81 - 110 puncte
  111 - 140 puncte

  OXFORD - NICULESCU Education - S.R.L.
  www.niculescu.ro

  46.

  Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Key)

  NA

  B1

  140 - 150 puncte

  University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) -
  www.cambridgeenglish.org/

  47.

  Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary)

  NA

  B1

  140 - 159 puncte

  48.

  Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary)

  NA

  B2

  160 - 170 puncte

  49.

  Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

  NA

  B1

  140 - 159 puncte

  50.

  Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)

  NA

  B2

  160 - 179 puncte

  51.

  Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (First)

  NA

  C1

  180 - 190 puncte

  52.

  Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International

  NA

  B2

  160 - 179 puncte

  53.

  Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced)

  NA

  C1

  180 - 199 puncte

  54.

  Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Advanced)

  NA

  C2

  200 - 210 puncte

  55.

  Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International

  NA

  C1

  180 - 199 puncte

  56.

  Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Proficiency)

  NA

  C2

  200 - 230 puncte

  57.

  Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Business Preliminary)

  NA

  B1

  140 - 159 puncte

  58.

  Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Preliminary)

  NA

  B2

  160 - 170 puncte

  59.

  Cambridge English Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Business)

  NA

  B1

  140 - 159 puncte

  University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) -
  www.cambridgeenglish.org/

  60.

  Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Vantage)

  NA

  B2

  160 - 179 puncte

  61.

  Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Vantage)

  NA

  C1

  180 - 190 puncte

  62.

  Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Business Higher)

  NA

  C1

  180 - 199 puncte

  63.

  Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business)

  NA

  B2

  160 - 179 puncte

  64.

  Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Business Higher)

  NA

  C2

  200 - 210 puncte
  2. Limba franceză

  Nr. crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/nivel

  Punctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul

  1.

  Diplome d’etudes en langue francaise

  DELF

  B1
  B2

  Promovat
  Promovat

  Centre international d’etudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de l’Éducation Nationale
  www.ciep.fr

  2.

  Diplome approfondi de langue francaise

  DALF

  C1
  C2

  Promovat
  Promovat

  3.

  Test de connaissance du francais

  TCF

  A1 - C2

  B1

  4.

  Test d’evaluation du francais

  TEF

  A1 - C2

  B1

  Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)
  www.fda.ccip.fr

  5.

  L’examen ECL

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
  www.eurocenter.ro

  6.

  Test lingvistic FEDE

  FEDE

  B1
  B2
  C1

  Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte

  FEDE
  www.fede.education
  3. Limba germană

  Nr. crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/nivel

  Punctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul

  1.

  Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)

  DSD 2

  B2 - C1

  B2

  Standige Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK)
  www.kmk.org
  http: www.auslandsschulwesen.de

  2.

  Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)

  DSD 1

  B1

  B1

  3.

  Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch
  - Zertifikat Deutsch fur Jungedliche
  - Zertifikat Deutsch
  - Mittelstufe Deutsch
  - Oberstufe Deutsch
  - Wirtschaftssprache Deutsch

  ÖSD
  -/
  -ZD
  -MD
  -/
  -WD

  B1
  B2
  B2
  C1
  C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)
  www.osd.at
  www.bmukk.gv.at

  4.

  Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jungedliche

  -

  B1

  Promovat

  Goethe - Institut
  www.goethe.de/pruefungen
  Goethe - Institut
  www.goethe.de/pruefungen

  5.

  Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Erwachsene

  -

  B1

  Promovat


  6.

  Goethe - Zertifikat B2

  -

  B2

  Promovat


  7.

  Goethe - Zertifikat C1

  -

  C1

  Promovat


  8.

  Goethe - Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom

  GDS

  C2

  Promovat


  9.

  Der Test Deutsch als Fremdsprache

  Test DaF

  B1+ – C1

  B2

  Test DaF - Institut
  www.testdaf.de

  10.

  ECL - Zertifikat

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
  www.eurocenter.ro

  11.

  Test lingvistic FEDE

  FEDE

  B1
  B2
  C1

  Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte

  FEDE
  www.fede.education
  4. Limba italiană

  Nr. crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/nivel

  Punctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul

  1.

  Certificazione di Italiano come Lingua Straniere
  - Livello Uno
  - Livello Due
  - Livello Tre
  - Livello Quatro

  CILS

  B1
  B2
  C1
  C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Universita per Stranieri di Siena
  www.unistrasi.it

  2.

  Certificazione della lingua italiana

  CELI 2
  CELI 3
  CELI 4
  CELI 5

  B1
  B2
  C1
  C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Universita per Stranieri di Perugia
  www.cvcl.it

  3.

  L’esame ECL

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare
  ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
  www.eurocenter.ro

  4.

  Test lingvistic FEDE

  FEDE

  B1
  B2
  C1

  Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte

  FEDE
  www.fede.education
  5. Limba spaniolă

  Nr. crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/nivel

  Punctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul

  1.

  Diploma de Espanol como Lengua Extranjera
  - Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial)
  - Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio)
  - Diploma de Espanol Nivel C1 (Intermedio)
  - Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior)
  - Diploma de Espanol Nivel A2/B1 escolar

  DELE
  B1
  B2
  C1
  C2
  A2/B1 scolar

  B1
  B1
  B2
  C1
  C2
  B1

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Ministerio de Educacion - Instituto Cervantes
  http: diplomas.cervantes.es*

  2.

  El examen ECL

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
  www.eurocenter.ro

  3.

  Test lingvistic FEDE

  FEDE

  B1
  B2
  C1

  Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte

  FEDE
  www.fede.education

  * În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala „Certificatul de aptitudini“ emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză

  Nr. crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/nivel

  Punctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul

  1.

  Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira

  DEPLE

  B1

  Promovat

  Ministerio da Educacao - Centro de Avaliacao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
  www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple

  2.

  Diploma Intermedio de Portugues Lingua Estrangeira

  DIPLE

  B2

  Promovat

  3.

  Diploma Avancado de Portugues Lingua Estrangeira

  DAPLE

  C1

  Promovat

  4.

  Diploma Universitario de Portugues Lingua Estrangeira

  DUPLE

  C2

  Promovat

  5.

  Test lingvistic FEDE

  FEDE

  B1
  B2
  C1

  Minimum - 100 puncte
  Maximum - 200 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte
  Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte

  FEDE
  www.fede.education
  7. Limba japoneză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare
  Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul
  1.Japanese Language Proficiency TestJLPT
  N3 - B1
  N2 - B2
  N1 - C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Asociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România
  8. Limba rusă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare
  Instituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/
  administrează examenul
  1.Examene ECLECL
  Independent user - B1
  Independent user - B2
  Proficient user - C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  2.Russian for Everyday Communication-
  Threshold level - B1
  Vantage level - B2
  Effective operational proficiency level - C1
  Mastery level

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Pushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/ en/certificates/

  (la 15-12-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 6.063 din 24 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1232 din 15 decembrie 2020 )


  Anexa nr. 3

  METODOLOGIE
  de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană
  pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale
  din cadrul examenului de bacalaureat