HOTĂRÂRE nr. 184 din 9 martie 2010
privind declasificarea unor informaţii secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 şi art. 20 alin. (1) lit. b) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă declasificarea informaţiilor cu nivel de clasificare strict secret, emise de Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a faptului că dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică sau interesele persoanelor de drept public sau privat.


  Articolul 2

  Se aprobă declasificarea informaţiilor cu nivel de clasificare secret, emise de Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a faptului că dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat.


  Articolul 3

  Instituţiile şi autorităţile publice care au în gestiune copii ale documentelor prevăzute în anexe vor lua măsuri în consecinţă, conform legii.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul justiţiei,
  Cătălin Marian Predoiu
  Bucureşti, 9 martie 2010.
  Nr. 184.


  Anexa 1
  LISTA
  informaţiilor cu nivel de clasificare strict secret
  propuse pentru declasificare
               
    Nr. crt.Nivelul de clasificareNumărul de înregistrareData înregistrăriiConţinutul pe scurtObservaţii
    Statul Major al Forţelor Terestre
    U.M. 02450 Bucureşti (Unele informaţii politico-sociale din ţară)
    1.STRICT SECRET001407.12.1990- informaţii primite de la diferiţi cetăţeni referitoare la unele acţiuni destabilizatoare ce se preconizează a se desfăşura în ţară cu prilejul unui an de la Revoluţia din Decembrie 1989


      ANEXA 2

                                      LISTA
             informaţiilor cu nivel de clasificare secret propuse pentru
               
    Nr. crt.Nivelul de clasificareNumărul de înregistrareData înregistrăriiConţinutul pe scurtObservaţii
    012345
    Statul Major al Forţelor Terestre
    U.M. 01046 Bucureşti (Informaţii din Registrul istoric al unităţii pentru perioada 17.12.1989-15.03.1990)
    1.SECRETR.U. A 0206917.04.2001- încadrarea unităţii;  
            - aplicarea măsurilor la indicativul "Radu cel Frumos";  
            - măsuri pentru alarmă.  
            17-22.12.1989:  
            - pregătirea tehnicii şi personalului pentru luptă.  
            20.12.1989:  
            - retragerea patrulelor din oraş.  
            22.12.1989:  
            - pregătirea tehnicii şi personalului pentru luptă;  
            - deplasarea la misiuni;  
            - mişcări de efective şi tehnică;  
            - ocuparea dispozitivelor de luptă;  
            - probleme de personal.  
            28.12.1989:  
            - ordine de deplasare a tehnicii auto.  
            29.12.1989:  
            - acţiuni pentru apărarea cazărmii;  
            - asigurarea cu tehnică şi armament;  
            - organizarea pentru intervenţie;  
            - probleme de personal - avansări;  
            - răniţi.  
            1.01.1990:  
            - alarmă în unitate.  
            4.01.-15.03.1990:  
            - misiuni executate;  
            - misiuni de pază Penitenciar Jilava;  
            - prezentare şi repartizare militari.  
            27.01.1990:  
            - trecerea în rezervă a unor militari;  
            - încadrarea regimentului;  
            - numiri în funcţii.  
    U.M. 01841 Caracal (Informaţii din Registrul istoric al unităţii pentru perioada 18.12.1989-12.01.1990)
    2.SECRETR.U. A021625.01.1993- 18.12.1989: se primeşte indicativul "Radu cel Frumos".  
            - 19.12.1989: deplasarea a 10 avioane la Timişoara;  
            - organizarea pentru misiune.  
            - 20.12.1989: acţiuni de luptă ale unităţii în 20 şi 21.12.1989.  
            - 22.12.1989: înapoierea în cazarmă;  
            - deplasarea pentru apărarea unui obiectiv;  
            - deplasarea la alte misiuni.  
            - 23.12.1989: retragerea efectivelor în cazarmă;  
            - deplasarea la aeroport şi întoarcerea în Bucureşti.  
            - 24.12.1989: regimentul execută diferite misiuni.  
            - 25.12.1989: B.1 Pşt execută o misiune pentru apărarea unui obiectiv - este împuşcat mortal un soldat.  
            - 28.12.1989: înaintări în grad.  
            - 31.12.1989: avansare post-mortem;  
            - alte înaintări în grad;  
            - încadrarea nominală cu personal şi cu tehnică.  
            - 7.01-12.01.1990: avansări, numiri în funcţii.  
    U.M. 01340 Oradea (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 298-311 din perioada 16.12.1989-31.12.1989)
    3.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 298/16.12.1989:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (misiuni, acordare spor vechime, numiri în funcţii).  
    4.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 299/18.12.1989:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (numiri în funcţii, C.O. rămas neefectuat, misiuni);  
            - executarea indicativului "Radu cel Frumos".  
    5.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 300/19.12.1989:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (servicii).  
    6.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 301/20.12.1989:  
            - servicii în unitate.  
            Probleme de personal (misiuni).  
    7.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 302/21.12.1989:  
            - servicii în unitate.  
    8.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 303/22.12.1989:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (numiri în funcţii).  
    9.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 304/23.12.1989:  
            - servicii în unitate.  
    10.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 305/25.12.1989:  
            - servicii în unitate;  
            - alocări la drepturi de hrană;  
            - probleme de personal (asigurare funcţie).  
    11.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 306/26.12.1989:  
            - servicii în unitate;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    12.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 307/27.12.1989:  
            - servicii în unitate;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    13.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 308/28.12.1989:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (retribuţii civili, misiuni, înaintări în grad);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    14.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 309/29.12.1989:  
            - servicii în unitate;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    15.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 310/30.12.1989:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (concedii medicale, recompense băneşti cadre şi p.m.c.);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    16.SECRETR.U. 0102713.01.1989O.Z.U. nr. 311/27.12.1989: - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (avansări în funcţie, recompensări, numiţi în funcţie, înapoiere din misiuni);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    U.M. 01340 Oradea (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 1-25 din perioada 3.01.1990-31.01.1990)
    17.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 1/3.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - numiri în funcţii.  
    18.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 2/4.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - inventarierea şi primirea patrimoniului gospodăriei consiliului judeţean de partid (comisii).  
    19.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 3/5.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - alocări la drepturi de hrană;  
            - nominalizarea ofiţerilor care centralizau situaţiile informative ale unor unităţi militare.  
    20.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 4/6.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (comisii, misiuni).  
    21.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 5/8.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (misiuni).  
    22.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 6/9.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (misiuni);  
            - stabilirea activităţii de verificare a existenţei documentelor.  
    23.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 7/10.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (comisii ce îşi vor desfăşura activitatea în cadrul unităţii).  
    24.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 8/11.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (misiuni);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    25.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 9/12.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (nominalizare comisii).  
    26.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 10/7.01.1990:  
            - servicii în unitate.  
    27.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 11/7.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - predarea-primirea materialelor la unul dintre birourile divizionului;  
            - probleme de personal (misiuni);  
            - se menţionează desfiinţarea Direcţiei de contrainformaţii militare, înfiinţarea Biroului 2 Informaţii al M.Ap.N. şi măsurile ce decurg.  
    28.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 12/16.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (încadrare în funcţie, nominalizare comisii ce urmează a-şi desfăşura activitatea).  
    29.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 13/17.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (misiuni, concedii medicale, scutiri);  
            - gestiune materiale;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    30.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 14/18.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - activităţi de control executate în unitate;  
            - probleme de personal (misiuni, numiri în funcţii).  
    31.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 15/19.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (misiuni);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    32.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 16/20.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    33.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 17/22.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (misiuni);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    34.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 18/23.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (acordare gradaţie);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    35.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 19/24.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (misiuni);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    36.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 20/25.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (numiri în funcţie);  
            - inventariere materiale;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    37.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 21/26.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (numiri în funcţie, concediu medical);  
            - stabilire program orar al unităţii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    38.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 22/27.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (concediu medical, misiuni predare-primire funcţie).  
    39.SECRETR.U. 331912.01.1993O.Z.U. nr. 23/29.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - probleme de personal (misiuni, predare-primire funcţie);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    40.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 24/30.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - activităţi pe linie de financiar (control preventiv de gestiune);  
            - probleme de personal (concediu medical);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    41.SECRETR.U. B 331912.01.1993O.Z.U. nr. 25/31.01.1990:  
            - servicii în unitate;  
            - recompensări;  
            - probleme de personal (înaintare în grad în urma acţiunilor întreprinse la Revoluţie);  
            - activităţi desfăşurate la nivel de garnizoană.  
    U.M. 01340 Oradea (Informaţii din Registrul istoric al unităţii pentru perioada 16.12.1989-21.01.1990)
    42.SECRETR.U. A 06025.02.1996Registrul istoric  
            - 16.12.1989: se consemnează principalele activităţi pe care le-a desfăşurat personalul unităţii.  
            - 17.12.1989: sunt prezentate cronologic evenimentele la care a participat divizia;  
            - repartizarea pe obiective a personalului, tehnicii, armamentului şi muniţiei din cadrul unităţii;  
            - descrierea pe scurt a acţiunilor desfăşurate în noaptea de 17/18.12.1989 şi în ziua de 18.12.1989.  
            - 21.12.1989: descrierea acţiunilor desfăşurate în data de 21.12.1989.  
            - 22.12.1989: descrierea acţiunilor desfăşurate în noaptea de 21/22.12.1989 şi în ziua de 22.12.1989.  
            - 23.12.1989: descrierea acţiunilor desfăşurate în zona aeroportului Oradea.  
            - 24.12.1989: continuarea pazei obiectivelor militare şi civile.  
            - 25.12.1989: continuarea acţiunilor militare cu intensitate diminuată.  
            - 26.12.1989: continuarea pazei obiectivelor militare şi civile.  
            - 27.12.1989: continuarea acţiunilor militare, semnalându-se focuri izolate în Arad.  
            - 28.12.1989: continuarea acţiunilor militare, semnalându-se focuri izolate în Arad;  
            - începe retragerea personalului, armamentului şi muniţiei în cazarmă.  
            - 29, 30, 31.12.1989: se continuă retragerea de efective în cazărmi;  
            - se menţionează că nu a fost distribuit armament altor persoane civile;  
            - sunt menţionate numeric pierderile umane (morţi şi răniţi) în oraşele Arad şi Oradea;  
            - sunt stipulate concluziile privind aportul armatei la reuşita Revoluţiei;  
            - tabele cu data şi ora recepţionării semnalului "Alarma de luptă Radu cel Frumos" la Divizie şi subunităţi din compunerea acesteia;  
            - tabel cu efectivele şi tehnica de luptă ce au participat la acţiuni;  
            - tabel nominal cu militarii răniţi şi decedaţi, civilii decedaţi şi răniţi;  
            - caracterizare de ansamblu a situaţiei şi a acţiunilor militare întreprinse de unităţile de Divizie şi subunităţile subordonate (R. 19 Mc, R. 26 Art, R 83).  
            - 5.01.1990: schemă de organizare;  
            - înfiinţare funcţie.  
            - 15.01.1990: desfiinţarea Direcţiei contraspionaj şi înfiinţarea Biroului 2 Informaţii.  
            - 21.01.1990: control la R 23 Mc;  
            - înaintări în grad, treceri în rezervă.  
    U.M. 01380 Arad (Informaţii din Registrul istoric al unităţii pentru perioada 17.12.1989-31.01.1990, f. 272-274)
    43.   R.U. 253446.08.1994- 17.12.1989: se consemnează primirea indicativului "Alarma de luptă parţială" şi punerea în aplicare a planului de alarmă;  
            - se constituie grupa operativă, se primeşte ordin de plecare în misiune la Timişoara şi se constituie subunitatea care pleacă în misiune;  
            - se transmite la M.U. plecarea în misiune la Timişoara a unui detaşament.  
            - 18.12.1989: se consemnează plecarea în misiune la Timişoara a unor cadre.  
            - 19.12.1989: se consemnează trimiterea în patrulare în Garnizoana Arad, la ordin, a unor patrule formate din ofiţeri şi m.t., precum şi măsurile de întărire a pazei şi apărării unităţii proprii;  
            - se stabilesc variante de acţiune pentru subunităţi;  
            - se consemnează misiunile îndeplinite de către detaşamentele aflate în Timişoara;  
            - se ordonă ca militarii să treacă la regim de luptă.  
            - 21.12.1989: se trece la aplicarea măsurilor prevăzute la indicativul "Radu cel Frumos";  
            - se menţionează componenţa şi trecerea în dispozitiv a subunităţilor destinate pentru asigurarea ordinii, pazei şi apărării Consiliului Judeţean Arad;  
            - se consemnează retragerea tuturor militarilor în cazarmă cu excepţia unei subunităţi care execută paza aeroportului.  
            - 22.12.1989: trecerea a două subunităţi la apărarea Consiliului Judeţean Arad.  
            - 23.12.1989: se menţionează realizarea dispozitivului de pază şi apărare la unele obiective;  
            - se consemnează: reţinerea a 4 persoane de către militarii aflaţi în dispozitiv; prezenţa în Hotelul "Parc" a unui număr de generali şi însoţitori; schimburi de focuri în urma cărora s-au înregistrat decesul şi rănirea unor militari în termen; primirea dispoziţiei de colaborare cu Ministerul de Interne.  
            - 24.12.1989: se menţionează: acţiuni teroriste asupra unităţii; rănirea gravă şi decesul a 2 m.t. în urma executării unei misiuni de scotocire; avansarea post-mortem a unor m.t.  
            - 28.12.1989: avansarea la gradul următor a unor ofiţeri.  
            - 6.01.1990: avansarea comandantului regimentului la gradul următor pentru patriotism şi curaj.  
            - 10.01.1990: avansarea la gradul următor a unui ofiţer.  
            - 19.01.1990: numirea în funcţii a unor ofiţeri.  
            - 31.01.1990: numirea în funcţii a unor ofiţeri.  
    U.M. 01380 Arad (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 296-310 din perioada 16.12.1989-31.12.1989 şi nr. 1-25 din perioada 3.01.1990-31.01.1990, f. 286-357)
    44.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 296/15.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru zilele de 16-17.12.1989;  
            - probleme de personal;  
            - executarea unor şedinţe de tragere cu armamentul de infanterie;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    45.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 297/16.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 17.12.1989;  
            - numiri comisii inventariere;  
            - probleme de personal;  
            - executarea unor şedinţe de tragere cu armamentul de infanterie;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    46.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 298/18.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 19.12.1989;  
            - misiune de luptă în garnizoana Timişoara la alarma de luptă parţială ordonată în ziua de 17.12.1989;  
            - probleme de personal (prezentare din concedii, misiuni);  
            - alocări la drepturi de hrană caldă;  
            - se numeşte garda pentru executarea unui indicativ CFR pe traseul Oradea-Aradul Nou.  
    47.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 299/19.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 20.12.1989;  
            - probleme de personal (plecări, veniri, misiuni, prezentări din CO, permisii, învoiri, numiri în funcţii);  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    48.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 300/20.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 21.12.1989;  
            - probleme de personal (întreruperi CO);  
            - alocări la drepturi de hrană norma 1 ale cadrelor şi p.m.c. din unitate.  
    49.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 301/21.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 22.12.1989;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă soldaţi;  
            - scoatere de tehnică pentru îndeplinirea misiunilor primite la alarma de luptă parţială;  
            - modificări intervenite în modul de pază şi apărare a cazărmii.  
    50.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 302/22.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 23.12.1989, 24.12.1989;  
            - alocări suplimentare de drepturi de hrană caldă pentru un număr de militari de la U.M. 01191 Lipova, U.M. 01214 Ineu şi pentru cadrele înapoiate din misiune de la Timişoara;  
            - prezentări m.t. din misiune de la Timişoara;  
            - numire comisie în vederea scoaterii de la stoc a C.L. pentru funcţionarea tehnicii la indicativul "Alarmă de luptă";  
            - probleme de personal.  
    51.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 303/23.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 25.12.1989;  
            - alocări la drepturi de hrană;  
            - scoaterea de la drepturi de hrană a m.t. ucişi în ziua de 22.12.1989;  
            - probleme de personal (încetare detaşare);  
            - alocări la drepturi de hrană (suplimentar m.t. de la U.M. 01191 Lipova);  
            - modificări intervenite în modul de pază şi apărare a cazărmii.  
    52.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 304/25.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 26.12.1989;  
            - alocări la drepturi de hrană;  
            - scoaterea de la drepturi a m.t. ucişi în ziua de 24.12.1989.  
    53.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 305/26.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 27.12.1989;  
            - alocări şi scoateri de la drepturi de hrană caldă pentru m.t. plecaţi la spital.  
    54.SECRETRU 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 306/27.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 28.12.1989;  
            - probleme de personal;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    55.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 307/28.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 29.12.1989;  
            - probleme de personal;  
            - scoaterea din depozit a unor materiale de echipament pentru alarma de luptă parţială;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    56.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 308/29.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 30.12.1989 şi 31.12.1989;  
            - probleme de personal;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    57.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 309/30.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 1.01.1990 şi 2.01.1990;  
            - se nominalizează cadre şi m.t. recompensaţi;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă;  
            - nominalizare comisie repartizare produse donate de populaţie pentru militari.  
    58.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 310/31.12.1989:  
            - personalul de serviciu pentru 3.01.1990;  
            - avansare post-mortem a unor m.t.  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    59.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 1/3.01.1990  
            - personalul de serviciu pentru 4.01.1990;  
            - scoaterea de la norma de hrană;  
            - alocări la drepturi;  
            - se revine la executarea serviciului de gardă conform planului de pază şi apărare a cazărmii.  
    60.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 2/4.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 5.01.1990;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă;  
            - nominalizare comisie preluare gospodării agricole ale fostului comitet judeţean de partid;  
            - scoaterea de la stoc a unor articole de echipament pentru "Alarma de luptă parţială".  
    61.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 3/5.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 6.01.1990;  
            - modificări în programul orar al unităţii;  
            - alocare la drepturi de hrană caldă;  
            - numiri diferite comisii.  
    62.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 4/6.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 7.01.1990 şi 8.01.1990;  
            - executarea unor şedinţe de tragere;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă;  
            - numire delegat pentru predarea la eşalonul superior a situaţiei informative pentru cod 998, 999, 448 şi a dării de seamă cu privire la armament şi aparatură artileristică;  
            - numire comisie repartizare produse agroalimentare primite de la statul maghiar;  
            - numire şoferi pe autovehicule pentru aprovizionare.  
    63.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 5/8.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 9.01.1990;  
            - înaintare în grad ofiţer pentru curaj şi spirit de sacrificiu dovedite în acţiunile de luptă;  
            - executarea unor şedinţe de tragere şi a unor exerciţii de conducere a maşinilor de luptă;  
            - scoateri şi alocări la drepturi de hrană;  
            - detaşare m.t.  
    64.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 6/9.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 10.01.1990;  
            - probleme de personal (detaşări m.t. la alte unităţi, misiuni cadre, scutiri medicale, ieşire spital);  
            - nominalizare personal care a încadrat poşta secretă din cadrul M.I. ce intră în subordinea unităţii;  
            - înaintare în grad pentru abnegaţia şi spiritul de sacrificiu dovedite în acţiunile de luptă;  
            - stabilire funcţii de muncitori calificaţi pe meserii;  
            - nominalizare comisii pe linie de personal;  
            - nominalizare soldaţi recompensaţi cu avansarea în grad;  
            - nominalizare soldaţi ce urmează cursurile şcolii de gradaţi;  
            - executare şedinţe de tragere;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă;  
            - numiri şoferi pe autovehicule;  
            - nominalizare comisii pe linie tehnică.  
    65.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 7/10.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 11.01.1990;  
            - alocări, scoateri de la drepturi de hrană caldă;  
            - nominalizare militari ce se detaşează pentru a urma cursurile şcolii de gradaţi;  
            - executare şedinţe de tragere de luptă cu armamentul de infanterie şi exerciţii de conducere.  
    66.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 8/11.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 12.01.1990;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă;  
            - detaşare militari în termen;  
            - numire şofer şi plecare în cursă.  
    67.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 9/12.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 13.01.1990 şi 14.01.1990;  
            - înaintare în grad şi mulţumiri pe OZU pentru m.t.;  
            - numire comisie de verificare anuală a documentelor secrete;  
            - nomenclatorul dosarelor;  
            - încadrare companie şcoală de gradaţi;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    68.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 10/13.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 15.01.1990;  
            - înaintare în grad soldaţi pentru merite deosebite în perioada revoluţiei;  
            - executarea unor şedinţe de tragere cu armamentul de infanterie şi a unor exerciţii de conducere;  
            - recompensare cu bani pentru merite deosebite în perioada Revoluţiei a unui ofiţer;  
            - alocări şi scoateri de la norma de hrană;  
            - detaşare m.t. la şcoala de gradaţi;  
            - prezentarea la unitate a unor meseriaşi pentru repunerea în stare operativă a tehnicii defecte.  
    69.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 11/15.01.1990  
            - personalul de serviciu pentru 16.01.1990;  
            - replanificarea unei şedinţe de tragere;  
            - plecări în misiune;  
            - executarea unei şedinţe de tragere;  
            - scoateri şi alocări la drepturi de hrană caldă.  
    70.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 12/16.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 17.01.1990;  
            - executare şedinţe de tragere şi şedinţe de conducere a maşinilor de luptă;  
            - numire şoferi pe autocamioane;  
            - predare-primire birou documente secrete;  
            - numire comisie pentru verificarea documentelor secrete;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    71.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 13/17.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 18.01.1990;  
            - numire mecanici conductori pe subunităţi şi maşini de luptă;  
            - executare exerciţii de conducere TAB;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    72.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 14/18.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 19.01.1990;  
            - executare şedinţe de tragere;  
            - probleme de personal (numiri în funcţii ofiţeri, internări în spital, scutiri medicale);  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    73.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 15/19.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 20.01.1990 şi 21.01.1990;  
            - probleme de personal (scutiri medicale, permisii, misiuni);  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    74.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 16/20.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 22.01.1990;  
            - alocare muniţie de manevră la înmormântarea unui colonel;  
            - şedinţă de conducere tanc;  
            - probleme de personal (scutire medicală, misiune, prelungire detaşare m.t.);  
            - scoatere şi alocare la drepturi de hrană caldă;  
            - nominalizare personal pentru însoţirea unui indicativ;  
            - trecere muniţie de la stoc la uz şi de la uz la stoc în vederea preschimbării loturilor de grenade.  
    75.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 17/22.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 23.01.1990;  
            - probleme de personal (permisii, misiuni, numiri în funcţii);  
            - executare exerciţii de trageri şi de aruncare cu grenada;  
            - numire gardă pentru pază însoţire indicativ CFR pe traseul Oradea V.-Aradul Nou.  
    76.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 18/23.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 24.01.1990;  
            - executare şedinţă de tragere de instrucţie;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă;  
            - încadrare subunitate;  
            - nominalizare comisie inventariere tehnică auto.  
    77.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 19/24.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 25.01.1990;  
            - probleme de personal (internări, permisii, înaintări în grad, numiri în funcţii);  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    78.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 20/25.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 26.01.1990;  
            - executare şedinţă de trageri de luptă;  
            - probleme serviciu C.L.;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    79.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 21/26.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 27.01.1990 şi 28.01.1990;  
            - executare trageri de instrucţie;  
            - probleme de personal;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă;  
            - executare şedinţă de trageri de luptă.  
    80.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 22/27.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 29.01.1990;  
            - executări trageri de luptă;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    81.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 23/29.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 30.01.1990;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă;  
            - treceri în rezervă ale m.t.;  
            - probleme ale serviciului tehnic (reparaţii TAB-uri, suplimentări planuri reparaţii).  
    82.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 24/30.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 31.01.1990;  
            - detaşare m.t. la şcoala de gradaţi;  
            - probleme de personal (internări, scutiri);  
            - solicitare înaintare în grad militari pentru comportare meritorie în timpul Revoluţiei;  
            - executare şedinţă de tragere;  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    83.SECRETR.U. 1784024.01.1990O.Z.U. nr. 25/31.01.1990:  
            - personalul de serviciu pentru 1.02.1990;  
            - încadrare subunitate şcoală gradaţi;  
            - executare şedinţă de tragere;  
            - probleme de personal (numiri în funcţii cadre militare);  
            - alocări la drepturi de hrană caldă.  
    U.M. 01847 Buzău (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 1-25 din perioada 3.01.1990-31.01.1990, f. 24-66)
    84.SECRETR.U. 68801.12.1989O.Z.U. nr. 1/3.01.1990:  
            - încadrare unităţi;  
            - nomenclatoare dosare;  
            - comisii pe domenii de activitate;  
            - servicii;  
            - situaţia de personal.  
    85.SECRETR.U. 68801.12.1989O.Z.U. nr. 2/4.01.1990:  
            - comisii pe domenii de activitate;  
            - alocări de motokilometri;  
            - servicii;  
            - situaţia de personal.  
    86.SECRETR.U. 68801.12.1989O.Z.U. nr. 3/5.01.1990:  
            - misiuni;  
            - servicii;  
            - situaţia de personal.  
    87.SECRETR.U. 68801.12.1989O.Z.U. nr. 4-12/1990:  
            - servicii;  
            - misiun;  
            - situaţia de personal.  
    88.SECRETR.U. 68801.12.1989O.Z.U. nr. 13/17.01.1990:  
            - grupe de pregătire;  
            - servicii;  
            - situaţia de personal.  
    89.SECRETR.U. 68801.12.1989O.Z.U. nr. 14/1990:  
            - deplasări în misiuni;  
            - servicii;  
            - situaţia de personal.  
    90.SECRETR.U. 68801.12.1989O.Z.U. nr. 15-25/1990:  
            - comisii pe domenii de activitate;  
            - alocări de motokilometri;  
            - servicii;  
            - situaţia de personal.  
    U.M. 01028 Ghimbav (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 296-310 din perioada 16.12.1989-31.12. 1989)
    91.SECRETR.U. 596721.01.1989O.Z.U. nr. 296/16.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi.  
    92.SECRETR.U. 596721.01.1989O.Z.U. nr. 297/18.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
    93.SECRETR.U. 596721.01.1989O.Z.U. nr. 298 şi 299/1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - verificarea militarilor din gardă.  
    94.SECRETR.U. 596721.01.1989O.Z.U. nr. 300-308/1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi.  
    95.SECRETR.U. 596721.01.1989O.Z.U. nr. 309/30.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - avansări.  
    96.SECRETR.U. 596721.01.1989O.Z.U. nr. 310/31.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi.  
    U.M. 01028 Ghimbav (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 1-31 din perioada 1.01.1990-31.01. 1990)
    97.SECRETR.U. 31382.01.1990O.Z.U. nr. 1/1.01.1990:  
            - servicii;  
            - comisii pe domenii de activitate;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi de motokilometri.  
    98.SECRETR.U. 31382.01.1990O.Z.U. nr. 2-4/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi.  
    99.SECRETR.U. 31382.01.1990O.Z.U. nr. 5/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - scoatere materiale de la stoc.  
    100.SECRETR.U. 31382.01.1990O.Z.U. nr. 6-9/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi.  
    101.SECRETR.U. 31382.01.1990O.Z.U. nr. 10-13/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - recompense militari;  
            - avansări în grad.  
    102.SECRETR.U. 31382.01.1990O.Z.U. nr. 14-16/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi.  
    103.SECRETR.U. 31382.01.1990O.Z.U. nr. 17/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - încadrarea unităţii.  
    104.SECRETR.U. 31382.01.1990O.Z.U. nr. 18-24/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi.  
    105.SECRETR.U. 31382.01.1990O.Z.U. nr. 25-27/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - numiri în funcţie.  
    106.SECRETR.U. 31382.01.1990O.Z.U. nr. 28-31/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - treceri în rezervă.  
    U.M. 01459 Medgidia (Informaţii din Registrul istoric al unităţii pentru perioada decembrie 1989-ianuarie 1990)
    107.SECRETR.U. 0142517.10.1996- pe 17.12.1989 se primeşte indicativul "Radu cel Frumos";  
            - 22.12.1989 se primeşte ordin să se treacă în SPL nr. 1; a fost semnalat în aer un număr mare de ţinte aeriene. De la P.C. al D.16 Ap. AAT s-a constatat că în spaţiul aerian nu sunt mijloace aeriene proprii.  
    U.M. 01107 Braşov (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 296-310 din perioada 16.21.1989-31.12.1989)
    108.SECRETR.U. 1268811.11.1989O.Z.U. nr. 296/16.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - mutări de militari.  
    109.SECRETR.U. 1268811.11.1989O.Z.U. nr. 297/18.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni.  
    110.SECRETR.U. 1268811.11.1989O.Z.U. nr. 298/19.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - calificative ale subunităţilor.  
    111.SECRETR.U. 1268811.11.1989O.Z.U. nr. 300-302/1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni.  
    112.SECRETR.U. 1268811.11.1989O.Z.U. nr. 303/24.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia morţilor şi răniţilor;  
            - alocări la drepturi.  
            - misiuni.  
    113.SECRETR.U. 1268811.11.1989O.Z.U. nr. 304-310/1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - recompense;  
            - avansări.  
    U.M. 01107 Braşov (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 1-31 din perioada 1.01.1990-31.01.1990)
    114.SECRETR.U. 126891.01.1990O.Z.U. nr. 1-3/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - mutări de militari.  
    115.SECRETR.U. 126891.01.1990O.Z.U. nr. 4/4.01.1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - comisii pe atribuţiuni.  
    116.SECRETR.U. 126891.01.1990O.Z.U. nr. 5-7/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - comisii pe atribuţiuni.  
    117.SECRETR.U. 126891.01.1990O.Z.U. nr. 8/08.01.1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - comisia pentru ATAM şi Geniu.  
    118.SECRETR.U. 126891.01.1990O.Z.U. nr. 9/9.01.1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - drepturi de echipare şi gestionari.  
    119.SECRETR.U. 126891.01.1990O.Z.U. nr. 10/10.01.1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - desfiinţarea organelor politice din armată.  
    120.SECRETR.U. 126891.01.1990O.Z.U. nr. 11-20/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni.  
    121.SECRETR.U. 126891.01.1990O.Z.U. nr. 21-27/21.01.1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - nomenclatorul dosarelor;  
            - încadrări;  
            - executare şedinţe de tragere;  
            - predări-primiri de funcţii.  
    122.SECRETR.U. 126891.01.1990O.Z.U. nr. 28/28.01.1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - treceri în rezervă.  
    123.SECRETR.U. 126891.01.1990O.Z.U. nr. 29-31/1990:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - numiri în funcţii;  
            - executare şedinţe de tragere.  
    U.M. 01090 Predeal (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 296-310 din perioada 16.21.1989-31.12. 1989)
    124.SECRETR.U. 1061128.09.1989O.Z.U. nr. 296/16.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni.  
    125.SECRETR.U. 1061128.09.1989O.Z.U. nr. 297/18.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni.  
    126.SECRETR.U. 1061128.09.1989O.Z.U. nr. 298/19.12.1989:  
            - servicii;  
            - modificări de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni;  
            - numiri în funcţii;  
            - executare şedinţe de tragere.  
    127.SECRETR.U. 1061128.09.1989O.Z.U. nr. 299/20.12.1989:  
            - servicii;  
            - modificări de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni.  
    128.SECRETR.U. 1061128.09.1989O.Z.U. nr. 300-302/1989:  
            - servicii;  
            - situaţia de personal;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni.  
    129.SECRETR.U. 1061128.09.1989O.Z.U. nr. 303/24.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia morţilor şi răniţilor;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni.  
    130.SECRETR.U. 1061128.09.1989O.Z.U. nr. 304/25.12.1989:  
            - servicii;  
            - situaţia militarilor decedaţi;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni.  
    131.SECRETR.U. 1061128.09.1989O.Z.U. nr. 306-310/1989:  
            - servicii;  
            - situaţia rănirii unui militar;  
            - recompense băneşti, avansări;  
            - alocări la drepturi;  
            - misiuni.  
    U.M. 01090 Predeal (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 1-31 din perioada 1.01.1990-31.01.1990)
    132.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 1/1.01.1990:  
            - servicii;  
            - avansări;  
            - alocări la drepturi;  
            - comisii;  
            - nomenclatorul dosarelor.  
    133.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 2/2.01.1990:  
            - servicii;  
            - avansări;  
            - alocări la drepturi;  
            - decesul unui militar.  
    134.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 3-10/1990:  
            - servicii;  
            - avansări;  
            - alocări la drepturi;  
            - comisii;  
            - gradaţii de salarizare;  
            - mişcări de personal.  
    135.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 11/12.01.1990:  
            - servicii;  
            - încadrarea unităţii;  
            - alocări la drepturi.  
    136.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 12-18/1990:  
            - servicii;  
            - numiri în funcţii;  
            - alocări la drepturi;  
            - pregătire gradaţi.  
    137.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 19/22.01.1990:  
            - servicii;  
            - înlocuiri de militari în misiuni;  
            - alocări la drepturi.  
    138.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 20-21/1990:  
            - servicii;  
            - prelungirea normei de funcţionare la autovehicule;  
            - alocări la drepturi.  
    139.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 22/25.01.1990:  
            - servicii;  
            - pregătirea cadrelor;  
            - alocări la drepturi;  
            - modificări de personal.  
    140.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 23-24/1990:  
            - servicii;  
            - clasare militari;  
            - alocări la drepturi.  
    141.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 25-29/1990:  
            - servicii;  
            - treceri în rezervă;  
            - alocări la drepturi;  
            - executarea unei şedinţe de tragere;  
            - retrageri din dispozitive.  
    142.SECRETR.U. 106123.01.1990O.Z.U. nr. 26-31/1990:  
            - servicii;  
            - numiri în funcţii;  
            - alocări la drepturi;  
            - eliberări din funcţii;  
            - treceri în rezervă;  
            - clasare militari.  
    Batalionul 440 Construcţii (Informaţii din Ordinul de zi pe unitate nr. 264 din 8.11.1989, f. 232-240)
    143.SECRETNr. crt. inv. 261989O.Z.U. nr. 264/8.11.1989:  
          - servicii în unitate;  
            - ordinea de bătaie;  
            - personal care beneficiază de concedii medicale;  
            - schimbări survenite în efectivul control ca urmare a sosirii/plecării în/din concedii medicale, spitale, misiuni, permisii;  
            - alocări la drepturi;  
            - situaţia de efective.  
    Regimentul 2 Mecanizat (Documente create sau primite de R.2 Mc. în perioada decembrie 1989-ianuarie 1990)
    144.SECRET0-326, 0-32718.12.1989- 19.12.1989- rapoarte de luptă nr. 1 şi 2  
    145.SECRET095020.12.1989- dispoziţiune de cercetare nr. 01  
    146.SECRET0-33221.12.1989- raport de luptă nr. 5  
    147.SECRET0-34029.12.1989- raport de luptă nr. 10  
    148.SECRETR.I. 0117.12.1989- adresă asigurare măsuri  
    Divizia 1 Mecanizată (Documente create sau primite de D. 1 Mc. în perioada 18-19.12.1989)
    149.SECRET0/493718.12.1989- adresă asigurare măsuri  
    150.SECRET0498419.12.1989- dispoziţiune pentru cercetare  
    151.SECRET0493619.12.1989- dispoziţiune genistică  
    Divizia 1 Mecanizată (Informaţii din Jurnalul acţiunilor de luptă al diviziei în perioada 17.12.1989-7.02.1990, f. 89-126)
    152.SECRETR.U. 111619.12.1989- consemnarea primirii indicativului "Radu cel Frumos";  
            - încadrarea comandamentului diviziei;  
            - consemnarea punerii în aplicare a activităţilor prevăzute în plan;  
            - măsuri transmise la unităţile subordonate;  
            - situaţia subunităţilor în companii de infanterie echivalente;  
            - specificaţii privind desfăşurarea pregătirii de luptă şi politice;  
            - introducerea muniţiei de artilerie şi a materialelor explozive în depozite;  
            - afluirea unor subunităţi în Piaţa Republicii;  
            - acţiuni de luptă desfăşurate;  
            - ordine primite;  
            - pierderi suferite pe timpul desfăşurării acţiunilor;  
            - dispunerea în dispozitiv a subunităţilor;  
            - aprovizionări cu armament şi muniţie;  
            - desfăşurarea pe zile şi ore a evenimentelor şi acţiunilor;  
            - atacuri executate de terorişti asupra depozitelor de muniţie ale unor unităţi;  
            - semnalarea unor terorişti în apropierea unităţilor subordonate;  
            - consemnarea militarilor răniţi şi decedaţi;  
            - precizări privind subordonări, resubordonări, situaţia tehnicii pe obiective;  
            - ordine privin retragerea din dispozitiv a unor categorii de tehnică militară;  
            - persoane suspecte reţinute;  
            - continuarea pazei şi apărării obiectivelor încredinţate;  
            - retragerea în unităţi a unor efective şi tehnică de la anumite obiective;  
            - restructurări ale dispozitivului de luptă;  
            - situaţia retragerii şi rămânerii în dispozitiv ale unor subunităţi;  
            - primirea ordinului de retragere în depozite a unor categorii de muniţii;  
            - intrarea în dispozitiv a unor subunităţi, înlocuiri de tehnică;  
            - măsuri ce se vor lua ca urmare a ordinului prim-adjunctului M.Ap.N;  
            - pregătirea unor militari şi categorii de tehnică în vederea executării la ordin a unor misiuni;  
            - măsuri în vederea deszăpezirii anumitor zone şi drumuri;  
            - situaţia efectivelor şi tehnicii, dislocări, efective la dispoziţie;  
            - constituirea de subunităţi de intervenţie în cazarmă;  
            - controale executate;  
            - măsuri luate în unităţile subordonate;  
            - continuarea aplicării măsurilor de sporire a pazei şi apărării cazărmilor sau obiectivelor încredinţate;  
            - pregătirea unor companii pentru executarea pazei la palat;  
            - consemnarea ordinului privind înapoierea unor militari la unitatea de bază;  
            - consemnarea ordinului de pregătire pentru executarea unei misiuni a autotunului de stins incendii al R. 1 Mc. şi revocarea acestui ordin;  
            - schimbări produse în dispozitivele subunităţilor;  
            - 15.01.1990-7.02.1990: continuarea misiunilor de pază şi apărare a obiectivelor;  
            - schimbări survenite în situaţia de efective;  
            - deplasări de tehnică şi personal la diferite obiective;  
            - măsuri de organizare şi desfăşurare a activităţii grupelor operative;  
            - constituirea unor subunităţi de intervenţie;  
            - verificarea armamentului, tehnicii şi efectivelor.  
    U.M. 01027 Piatra-Neamţ (Informaţii din Jurnalul acţiunilor de luptă al R 38 Mc. Piatra-Neamţ în perioada 18.12.1989 ora 09.00 - 4.01.1990 ora 13.00)
    153.SECRET     - 17.12.1989: primirea indicativului "Radu cel Frumos" şi punerea în aplicare a planului de acţiune.  
            - 23.12.1989: punerea în aplicare a indicativului "Ştefan cel Mare"; primirea de la eşalonul superior a ordinului de marş; ordinea de bătaie a R 38 Mc; deplasarea R. 38 Mc. la Bucureşti; detalierea ordinului de marş; primirea ordinului de a nu mai continua deplasarea.  
            - 24.12.1989: informarea comandantului că unitatea a fost atacată; deschiderea focului asupra coloanei R 38 Mc; decesul şi rănirea unor militari şi angajaţi ai Salvării/Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ; executarea unor misiuni în oraşul Buzău; cartiruirea R 38 Mc în cazarma R 3 Ge.; deschiderea focului asupra cazărmii R 3 Ge.  
            - 25.12.1989: alarmarea regimentului pentru respingerea unui atac terorist; solicitarea a noi forţe pentru apărarea Comandamentului A a 2-a; nominalizarea militarilor care conduc acţiunile de luptă în municipiul Buzău.  
            - 26.12.1989: patrulări pe străzile principale ale oraşului Buzău; aprovizionarea cu muniţie a subunităţilor.  
            - 27.12.1989: executarea de patrule pe străzi; acţiuni de scotocire a unor locuinţe.  
            - 28.12.1989: executarea de misiuni de apărare.  
            - 1.01.1990: confirmarea unor false zvonuri vehiculate în ziua anterioară.  
            - 2.01.1990: primirea ordinului de defluire a subunităţilor pe C.F.  
            - 3.01.1990: îmbarcarea subunităţilor; plecarea din garnizoana Buzău.  
            - 4.01.1990: debarcarea tehnicii; transportul muniţiei şi parcarea tehnicii; evidenţierea meritelor personalului unităţii pe timpul desfăşurării acţiunilor de luptă.  
    U.M. 01171 Buzău (Extras din Registrul istoric al Ct. 404 Cc. referitor la acţiunile desfăşurate de unitate începând cu data de 16.12.1989)
    154.SECRETA 01703.02.199916.12.1989:  
            - unitatea nu a desfăşurat acţiuni.  
            17.12.1989:  
            - primirea indicativului "Radu cel Frumos", chemarea din concedii, permisii;  
            - pregătirea unor misiuni.  
            18.12.1989:  
            - pregătirea unor grupuri pentru misiuni, deplasarea la aerodrom, îmbarcarea în aeronave şi aterizarea la 7.30 pe aeroportul Timişoara;  
            - deplasarea într-o piaţă;  
            - prezentarea situaţiei locale;  
            - plecarea grupurilor la misiuni;  
            - deschiderea focului de avertisment de către militarii din Timişoara;  
            - o parte din grupuri a primit misiunea de a intra în întreprinderi să obţină informaţii privind starea de spirit. 19.12.1989:  
            - ordin de supraveghere a unor întreprinderi. 20.12.1989:  
            - organizarea de patrule în anumite zone;  
            - retragerea în cazărmi şi organizarea apărării împotriva elementelor agresive.  
            21.12.1989:  
            - 7.30: ordin pentru cercetarea stării de spirit a oamenilor în gările din Timişoara unde au sosit garnituri de tren cu luptători din gărzile patriotice.  
            22.12.1989:  
            - 13.00: toate grupurile s-au întors la sediu;  
            - deplasarea la Cimitirul Săracilor;  
            - măsuri de defluire a grupurilor spre Buzău;  
            - se trece la pregătirea apărării cazărmii;  
            - 18.30: deplasarea unui detaşament în misiune la Bucureşti;  
            - date privind decesul şi rănirea unor militari ca urmare a schimbului de focuri cu necunoscuţi înarmaţi.  
            23.12.1989:  
            - deplasarea la Bucureşti pentru îndeplinirea unor misiuni.  
            24.12.1989:  
            - distribuirea efectivelor pe diferite obiective.  
            6-7.01.1990:  
            - dislocarea la sediul M.Ap. N. a unor efective şi organizarea apărării unei părţi a acestuia;  
            - revenirea la unitate a unor efective din Bucureşti.  
            6.02.1990:  
            - retragerea în cazarmă a ultimelor efective aflate în Bucureşti.  
    Statul Major al Forţelor Aeriene
    U.M. 01877 Bucureşti (Informaţii din Registrul istoric al unităţii pentru perioada decembrie 1989-ianuarie 1990, f. 187-200; f. 202-206)
    155.SECRETR.U. AS 303223.01.2006- încadrarea R. 70 Ge. Av.;  
          - numiri în funcţii, avansări;  
            - conferiri de ordine şi medalii;  
            - lucrări genistice executate pe aerodromuri militare;  
            - instituirea stării de necesitate;  
            - evenimentele desfăşurate în zona Palatului Republicii, fostului sediu C.C. al U.T.C., Bibliotecii Universităţii şi Ateneu;  
            - personalul rănit în acţiunile militare desfăşurate.  
    U.M. 01877 Bucureşti (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 315-329 din perioada 16.12.1989-31.12.1989, f. 140v-166f)
    156.SECRETR.U. 722918.05.1989- instituirea stării de necesitate;  
            - personal rănit în acţiunile militare desfăşurate;  
            - participarea personalului unităţii la acţiuni militare în zona Palatului Republicii, fostului sediu C.C. al U.T.C., a Bibliotecii Universităţii şi a Ateneului;  
            - date privind organizarea şi desfăşurarea serviciului interior;  
            - planificarea personalului în serviciu;  
            - plecări/sosiri în/din permisii;  
            - concedii de odihnă, învoiri, internări în spital, concedii medicale;  
            - numiri în funcţii, avansări, recompense acordate personalului;  
            - alocări la drepturi.  
    U.M. 01877 Bucureşti (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 1-31 din perioada 1.01.1990-31.01.1990)
    157.SECRETR.U. 72403.01.1990- încadrarea regimentului;  
            - pagube materiale produse pe timpul acţiunilor desfăşurate în perioada 22.12.1989-30.12.1989;  
            - asigurarea pazei la 5 obiective în comuna Voluntari;  
            - numiri în funcţii, avansări;  
            - concedii de odihnă, învoiri, internări, concedii medicale;  
            - alocări la drepturi.  
    U.M. 01838 Boboc (Informaţii din ordinele de zi pe unitate din perioada 16.12.1989-1.01.1990, f. 233v-243f)
    158.SECRETR.U. 1133912.12.1988- instituirea stării de necesitate;  
            - participarea personalului unităţii la acţiuni militare în perioada 16.12.1989-1.01.1990;  
            - date privind organizarea şi desfăşurarea serviciului interior;  
            - planificarea personalului în serviciu;  
            - plecări/sosiri în/din permisii, concedii de odihnă, învoiri, internări în spital, concedii medicale;  
            - numiri în funcţii, avansări, recompense acordate personalului;  
            - alocări la drepturi.  
    U.M. 01838 Boboc (Informaţii din ordinele de zi pe unitate din perioada 2.01.1990-31.01.1990)
    159.SECRETR.U. 1134020.12.1989- numiri în funcţii, avansări, recompense acordate personalului;  
            - date privind organizarea şi desfăşurarea serviciului interior;  
            - planificarea personalului în serviciu;  
            - plecări/sosiri în/din permisii, concedii de odihnă, învoiri, internări, concedii medicale;  
            - alocări la drepturi.  
    U.M. 01838 Boboc (Informaţii din Registrul istoric al unităţii pentru perioada 17.12.1989-31.01.1990, f. 384f-388f)
    160.SECRETR.U. 800029.09.1986- instituirea stării de necesitate;  
            - participarea personalului unităţii la acţiuni militare în perioada 17.12.1989-31.01.1990;  
            - numiri în funcţii, avansări, recompense acordate personalului.  
    U.M. 02470 Buzău
    U.M. 02470 Buzău (Informaţii din Ordinul de zi pe unitate nr. 16 din 20.01.1990
    161.   R.U. 18063.01.1990- personalul de serviciu;  
            - plecarea în misiune a unor cadre militare;  
            - eliberări şi numiri în funcţii ale unor cadre militare;  
            - încadrarea prin transfer a unui p.m.c.;  
            - internarea în spital a unui subofiţer;  
            - plecarea unui ofiţer la o altă unitate;  
            - alocări la drepturi.  
    U.M. 01671 Buzău (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 297-310 din perioada 18.12.1989-31.12.1989 şi nr. 1-31 din perioada 1.01.1990-31.0 1.1990, f.8 2v-133v)
    162.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 297/18.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentarea din permisii, concedii de odihnă, S.R.L.;  
            - alocarea la drepturile de hrană a militarilor.  
    163.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 298/19.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - detaşări în economia naţională;  
            - prezentarea din concediul de odihnă;  
            - alocarea la drepturi de hrană;  
            - comisii de inventariere;  
            - numiri de şefi de autovehicule;  
            - numiri patrule în afara unităţii.  
    164.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 299/20.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din permisii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    165.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 300/21.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din delegaţii şi concedii de odihnă;  
            - alocări la drepturi de hrană;  
            - numire comisie recepţie şi inventariere trimestrială a muniţiei de război şi de serviciu unitate şi G.P.;  
            - numiri patrule în afara unităţii.  
    166.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 301/22.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din misiuni;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    167.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 302/23.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din delegaţii şi misiuni;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    168.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 303/24.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din delegaţii şi misiuni;  
            - scoaterea din efectivul unităţii a sg. maj. Antemir Ion Vasile (decedat);  
            - internarea în spital a plt. adj. Gheaţă Gheorghe (rănit);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    169.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 304/25.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - scoaterea din efectivul unităţii a M.M. Alexandru Ion Dumitru (decedat);  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    170.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 305/26.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    171.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 306/27.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din concedii medicale;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    172.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 307/28.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    173.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 308/29.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - înaintări în gradul următor;  
            - stat recompense militari;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    174.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 309/30.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - recompense militari în termen;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    175.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 310/31.12.1989:  
            - personalul de serviciu;  
            - acordarea gradului de sublocotenent post-mortem;  
            - militari evidenţiaţi în serviciu;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    176.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 1/1.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - acordarea de gradaţii militare şi drepturi băneşti;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    177.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 2/2.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - numiri de comisii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    178.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 3/3.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    179.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 4/4.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - numiri de comisii;  
            - înaintări în grad militari în termen;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    180.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 5/5.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din concedii medicale;  
            - componenţa gărzii la obiectivul Ciuhoiu;  
            - detaşări;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    181.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 6/6.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din învoiri;  
            - numiri de comisii;  
            - componenţa gărzii de unitate;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    182.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 7/7.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - alocări la drepturi de hrană;  
            - internări în spital.  
    183.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 8/8.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - comisia de inventariere D.S.;  
            - prezentări din învoire;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    184.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 9/9.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - plecări în învoiri;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    185.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 10/10.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din învoire;  
            - numiri de comisii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    186.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 11/11.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - numiri de comisii;  
            - încetări detaşări militari în termen;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    187.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 12/12.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - internări în spital;  
            - înaintări în gradul următor ale unor cadre militare;  
            - numiri de comisii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    188.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 13/13.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - plecări permisii şi spital;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    189.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 14/14.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - numiri de comisii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    190.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 15/15.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - plecări în concedii;  
            - acordări de drepturi salariale;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    191.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 16/16.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din învoiri şi spital;  
            - numiri de comisii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    192.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 17/17.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din învoiri şi spital;  
            - detaşări militari în termen;  
            - numiri de comisii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    193.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 18/18.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    194.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 19/19.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din învoiri şi spital;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    195.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 20/20.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - plecări în permisie;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    196.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 21/21.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din învoiri şi permisie;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    197.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 22/22.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din învoiri;  
            - numiri în funcţii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    198.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 23/23.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din învoiri;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    199.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 24/24.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - acordări gradaţii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    200.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 25/25.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din concedii medicale şi detaşare economie;  
            - numiri în funcţii;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    201.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 26/26.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - numiri de comisii;  
            - trecere în rezervă militari în termen;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    202.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 27/27.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - plecări permisie şi concedii medicale;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    203.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 28/28.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    204.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 29/29.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din învoire şi din economie;  
            - eliberări din funcţii şi puneri la dispoziţie;  
            - numiri responsabilităţi de educare patriotică şi culturală;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    205.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 30/30.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - prezentări din învoire şi din concedii medicale;  
            - plecări permisie;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    206.SECRETR.U. 0639019.10.1989O.Z.U. nr. 31/31.01.1990:  
            - personalul de serviciu;  
            - numiri de comisii;  
            - încetări detaşări;  
            - alocări la drepturi de hrană.  
    U.M. 01026 Bucureşti
    U.M. 01026 Bucureşti (Informaţii din Registrul istoric al unităţii, consemnate în perioada 16-31.12.1989)
    207.   A 01868.02.1996- date privind modul în care a acţionat personalul şi tehnica Regimentului 30 Gardă în Revoluţia din Decembrie 1989, în perioada 16-31.12.1989;  
            - ordinele primite de la eşalonul superior;  
            - hotărârea luată de comandant;  
            - caracterizarea acţiunilor ostile cu care s-au confruntat militarii;  
            - dispozitive adoptate, mod de acţiune;  
            - armamentul şi tehnica folosite;  
            - situaţia consumului de muniţie;  
            - rezultatul acţiunilor desfăşurate, cu precizarea pierderilor proprii (morţi, răniţi, dispăruţi, armament pierdut etc.);  
            - persoane suspecte, captură de armament şi muniţie;  
            - materiale şi articole apărute în presă despre acţiuni şi evenimente la care au participat militarii unităţii;  
            - persoanele militare sau civile care pot furniza informaţii privind participarea unităţii la evenimentele petrecute;  
            - concluzii privind aportul unităţii la reuşita Revoluţiei;  
            - Ordinul de zi al ministrului apărării naţionale privind citarea pe armată a Regimentului 30 Gardă pentru patriotismul manifestat şi sacrificiile făcute faţă de cauza Revoluţiei;  
            - enumerarea eroilor-martiri ai regimentului în Revoluţia din Decembrie 1989;  
            - înaintări în grad ale personalului militar al regimentului pentru patriotism, curaj, abnegaţie şi spirit de sacrificiu dovedite pentru victoria Revoluţiei.  
    U.M. 02405 Piteşti
    Comandamentul Apărării Civile (Informaţii din Ordinul de zi pe unitate nr. 22 din 6.01.1990)
    208.SECRETNr. crt. inv. 6561990- cadre militare care au primit clasa de retribuţie ce fusese diminuată, cadre militare care au primit gradaţii, verificarea unor documente secrete şi nesecrete din anul 1989, numiri în funcţii ale unor ofiţeri, numirea unei comisii care a analizat cauzele ce au dus la dispariţia unor documente aparţinând compartimentului Obiective speciale, serviciu de zi pe unitate şi alocări la drepturi.  
    Batalionul 178 Căi Ferate (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 2-7, 12-19, 21-22, filele 12v-19f, 24-38f, 39v-42)
    209.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 2/4.01.1990:  
            - numirea personalului de serviciu, diverse misiuni, plecări şi întoarceri din concedii de odihnă, alocări la drepturi de hrană.  
    210.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 3/5.01.1990:  
            - numirea personalului de serviciu, diverse misiuni, plecări şi întoarceri din concedii de odihnă, alocări la drepturi de hrană.  
    211.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 4/6.01.1990:  
            - numirea personalului de serviciu, diverse misiuni, plecări şi întoarceri din concedii de odihnă, alocări la drepturi de hrană.  
    212.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 5/8.01.1990:  
            - numirea personalului de serviciu, diverse misiuni, plecări şi întoarceri din concedii de odihnă, alocări la drepturi de hrană.  
    213.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 6/9.01.1990:  
            - numirea personalului de serviciu, diverse misiuni, plecări şi întoarceri din concedii de odihnă, alocări la drepturi de hrană, externarea căpitanului Popa Silviu din compania a 3-a, în ziua de 4.01.1990, din Spitalul Militar Central Bucureşti, cu diagnosticul "plagă împuşcată oarbă cervico-toracică", fiind scutit medical 15 zile (alte date neidentificate).  
    214.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 7/10.01.1990:  
            - numirea personalului de serviciu, misiuni nesemnificative, plecări şi întoarceri în/din concedii de odihnă, mutări, alocări la drepturi, concedii medicale.  
    215.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 12/16.01.1990:  
            - serviciul pe unitate, detaşări, plecări în misiune ale unor militari, fiind înarmaţi, prezentări şi plecări din/în concedii de odihnă, permisii, alocări la drepturi, treceri în rezervă ale unor militari cu stagiul militar încheiat.  
    216.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 13/17.01.1990:  
            - serviciul pe unitate, plecări în misiune, concedii de odihnă, mutări militari, permisii şi alocări la drepturi.  
    217.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 14/18.01.1990:  
            - serviciul pe unitate, plecări în misiune, concedii de odihnă, mutări militari, permisii şi alocări la drepturi.  
    218.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 15/19.01.1990:  
            - serviciul pe unitate, plecări în misiune, concedii de odihnă, mutări militari, permisii şi alocări la drepturi, acordări indemnizaţii şi prime (nominal) cadrelor şi personalului civil, externarea din Spitalul Militar Central a caporalului Giurgilă Fidel, din compania a 3-a, în ziua de 18.01.1990, cu diagnosticul "fractură deschisă prin împuşcare", mâna stângă, treceri în rezervă ale unor militari în termen.  
    219.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 16/20.01.1990:  
            - serviciul pe unitate, mutări, misiuni de control şi îndrumare, deplasări în permisii, internarea în Spitalul Militar Central Bucureşti a căpitanului Popa Silviu cu diagnosticul "plagă împuşcată", alocări la drepturi.  
    220.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 17/22.01.1990:  
            - serviciul pe unitate, deplasări, detaşări, misiuni ale cadrelor şi militarilor în termen, alocări la drepturi, concedii medicale.  
    221.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 18/23.01.1990:  
            - serviciul pe unitate, deplasări, detaşări, misiuni ale cadrelor şi militarilor în termen, alocări la drepturi, concedii medicale.  
    222.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 19/24.01.1990:  
            - numirea personalului de serviciu pe unitate, permisii, concedii de odihnă, învoiri, alocări la drepturi ale cadrelor şi militarilor în termen.  
    223.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 21/26.01.1990:  
            - numirea personalului de serviciu, mutări, diverse misiuni, permisii, antrenamente sportive, alocări la drepturi ale cadrelor şi militarilor în termen.  
    224.SECRETR.U. 1550627.12.1989O.Z.U. nr. 22/27.01.1990:  
            - numirea personalului de serviciu, mutări, permisii, misiuni, numire în funcţie a căpitanului Ştefan Viorel, inventarierea armamentului şi muniţiei din subunităţile aflate în dispozitive de pază şi apărare de către o comisie stabilită la nivel de unitate.  
    U.M. 0251 5 Bucureşti (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 25-86/1990, f. 29-88)
    225.SECRETR.U. 803.01.1990O.Z.U. nr. 25-86/1990:  
            - personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcţii, comisii, alocări la drepturi de hrană, acordări sporuri gradaţii, plecări/înapoieri în/din misiuni, internări/ieşiri în/din spital, alocări la drepturi ale cadrelor şi militarilor în termen.  
    Regimentul 43 Artilerie (Informaţii din ordinele de zi pe unitate nr. 301 din 21.12.1989, 14 din 18.01.1990 şi 16 din 20.01.1990)
    226.SECRETR.U. 72215.12.1989O.Z.U. nr. 301/22.12.1989:  
            - numirea personalului de serviciu pe unitate;  
            - numirea de comisii pentru cercetarea administrativă a unor materiale de echipament şi stabilirea imputaţiilor pentru inventarierea trimestrială a muniţiei;  
            - situaţia de efective a cadrelor, personalului muncitor şi militarilor în termen la 22.12.1989.  
    227.SECRETR.U. 72215.12.1989O.Z.U. nr. 14/18.01.1990:
            - numirea personalului de serviciu pe unitate;  
            - alocări, scoateri de la drepturi de hrană;  
            - ordinea de bătaie a Divizionului 1 Obuziere;  
            - ordinea de bătaie a Divizionului 2 Obuziere calibru 152 mm, în conformitate cu statul de organizare la pace;  
            - ordinea de bătaie a Divizionului 3 Aruncătoare Proiectile Reactive.  
    228.SECRETR.U. 72215.12.1989O.Z.U. nr. 16/20.01.1990:
            - numirea personalului de serviciu pe unitate;  
            - situaţia de efective a cadrelor, personalului muncitor civil şi militarilor în termen la data de 21-22.01.1990;  
            - ordinea de bătaie la pace a bateriei comandă a regimentului;  
            - ordinea de bătaie la pace a subunităţilor Divizionului de Artilerie;  
            - nominalizarea personalului unităţii care beneficiază de învoiri şi permisii în perioada 20-27.01.1990.


  __________