ORDIN nr. 695 din 4 aprilie 2016privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 20 aprilie 2016
  Având în vedere prevederile:– art. II din Ordonanța Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;– art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Procedura de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Activitățile cuprinse în listele prevăzute la art. 35^13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, sunt detaliate în anexa nr. 2.


  Articolul 2

  Prezentul ordin transpune prevederile art. 16-19 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale.


  Articolul 3
  (1) Cererile pentru recunoașterea experienței profesionale depuse anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin se soluționează conform Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European, cu modificările ulterioare.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea

  București, 4 aprilie 2016.
  Nr. 695.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURĂ
  de acordare a accesului, pe baza recunoașterii automate a experienței profesionale, pentru
  persoanele care doresc să exercite în România activitățile cuprinse în anexa IV la Directiva
  2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea
  calificărilor profesionale


  Anexa nr. 2

  Activitățile prevăzute la art. 35^13 din
  Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și
  calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
  a) Lista I - Grupe care intră sub incidența Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, și a directivelor 68/366/CEE și 82/489/CEE
  1. Grupe care intră sub incidența Directivei 64/427/CEE

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  23

  Producția de textile

  232

  Fabricarea și prelucrarea de materiale textile pe mașini pentru lână cardată

  233

  Fabricarea și prelucrarea materialelor textile pe mașini pentru bumbac

  234

  Fabricarea și prelucrarea materialelor textile pe mașini pentru mătase

  235

  Fabricarea și prelucrarea materialelor textile pe mașini pentru in și cânepă

  236

  Alte industrii de fibre textile (iută, fibre dure etc.), funii și frânghii

  237

  Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate

  238

  Finisaje textile

  239

  Alte industrii textile

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  24

  Producția de încălțăminte, alte articole de confecții și lenjerie de pat

  241
   

  Producția de încălțăminte (cu excepția celei din cauciuc sau lemn), cu ajutorul
  mașinilor

  242

  Încălțăminte lucrată manual și reparații

  243

  Fabricarea confecțiilor (cu excepția celor din blană)

  244

  Fabricarea de saltele și lenjerie de pat

  245

  Industriile pielăriei și blănurilor

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  25

  Producția de lemn și plută (cu excepția producției de mobilă din lemn)

  251

  Debitarea și prepararea industrială a lemnului

  252

  Fabricarea de produse de lemn semifinite

  253

  Producția de serie a materialelor de construcție din lemn, inclusiv pardoseli

  254

  Fabricarea de containere de lemn

  255

  Fabricarea altor articole din lemn (cu excepția mobilei)

  259
   

  Fabricarea de articole din pai, plută, împletituri din nuiele și trestie;
  fabricarea de perii

  Grupa

  26

  260 Producția de mobilă din lemn

  Grupa
   
   
   
   

  27

  Producția de hârtie și articole de hârtie

  271

  Fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului

  272

  Prelucrarea hârtiei și cartonului și fabricarea de articole din celuloză

  Grupa

  28

  280 Tipărire, editare și industriile conexe

  Grupa
   
   
   
   

  29

  Industria pielăriei

  291

  Tăbăcării și ateliere de finisare a pieilor

  292

  Fabricarea de articole din piele

  Fosta
  grupă
   
   
   
   
   
   

  30
   

  Industria cauciucului și a materialelor plastice, a fibrelor artificiale și a
  produselor amilacee

  301

  Prelucrarea cauciucului și a azbestului

  302

  Prelucrarea materialelor plastice

  303

  Fabricarea fibrelor artificiale

  Fosta
  grupă
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  31

  Industria chimică

  311

  Fabricarea materiilor chimice de bază și prelucrarea lor

  312
   
   

  Fabricarea specializată a produselor chimice, în special pentru utilizare în
  industrie și agricultură (inclusiv fabricarea pentru uz industrial a grăsimilor
  și uleiurilor vegetale sau animale din grupa ISIC 312)

  313
   
   

  Fabricarea specializată de produse chimice, în special pentru uz gospodăresc
  sau administrativ [exclusiv fabricarea de produse medicinale și farmaceutice
  (fosta grupă ISIC 319)]

  Grupa

  32

  320 Industria petrolieră

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  33

  Fabricarea produselor minerale nemetalice

  331

  Fabricarea de articole din argilă structurală

  332

  Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă

  333

  Fabricarea de produse din ceramică, inclusiv articole refractare

  334

  Fabricarea cimentului, varului și gipsului

  335

  Fabricarea materialelor structurale din beton, ciment și gips

  339

  Prelucrarea pietrei și fabricarea altor produse minerale nemetalice

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  34

  Fabricarea și tratarea primară a metalelor feroase și neferoase

  341
   

  Industria siderurgică (așa cum este definită în Tratatul CECO, inclusiv uzinele
  de cocsificare integrate în combinate siderurgice)

  342

  Fabricarea de țevi de oțel

  343
   

  Trefilarea sârmei, trefilarea la rece, laminarea la rece a benzilor, profilarea
  la rece

  344

  Fabricarea și tratamentele primare ale metalelor neferoase

  345

  Topitorii de metale feroase și neferoase

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  35
   

  Producția de produse metalice (cu excepția mașinilor și echipamentelor de
  transport)

  351

  Forjare, matrițare și presare

  352

  Tratamente secundare și tratamente de suprafață

  353

  Structuri metalice

  354

  Fabricarea de cazane și produse industriale tubulare

  355
   

  Fabricarea de unelte și articole finite din metal (cu excepția echipamentelor
  electrice)

  359

  Activități auxiliare în construcția de mașini

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  36

  Producția de mașini, altele decât cele electrice

  361

  Fabricarea de mașini agricole și tractoare

  362

  Fabricarea de echipament de birotică

  363
   

  Fabricarea de mașini-unelte de prelucrare a metalelor și de elemente și piese
  pentru acestea și pentru alte utilaje de forță

  364

  Fabricarea de mașini pentru textile și accesorii, fabricarea de mașini de cusut

  365
   

  Fabricarea de mașini și echipamente pentru industria alimentară și a băuturilor
  și pentru industria chimică și industrii conexe

  366
   
   

  Fabricarea de instalații și echipamente pentru minerit, topitorii și oțelării
  și pentru industria construcțiilor; fabricarea de echipament cu acționare
  mecanică

  367

  Fabricarea de echipamente de transmisie

  368

  Fabricarea de mașini pentru alte scopuri industriale specifice

  369

  Fabricarea de alte mașini și echipamente neelectrice

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  37

  Electrotehnică

  371

  Fabricarea de fire și cabluri electrice

  372
   

  Fabricarea de motoare, generatoare, transformatoare, schimbătoare și alte
  echipamente similare pentru furnizarea energiei electrice

  373

  Fabricarea de echipamente electrice pentru uz comercial direct

  374
   

  Fabricarea de echipamente de telecomunicații, contoare, alte aparate de măsură
  și echipamente electromedicale

  375

  Fabricarea de echipamente electronice, receptoare radio și TV, echipament audio

  376

  Fabricarea de aparate electrice de uz gospodăresc

  377

  Fabricarea de lămpi și echipamente de iluminat

  378

  Fabricarea de baterii și acumulatori

  379

  Reparații, asamblare și instalarea specializată a echipamentelor electrice

  Fosta
  grupă
   
   
   
   
   
   
   

  38

  Fabricarea de echipamente de transport

  383

  Fabricarea de autovehicule și piese pentru acestea

  384

  Reparații la autovehicule, motociclete și biciclete

  385

  Fabricarea de motociclete, biciclete și piese pentru acestea

  389

  Fabricarea de echipamente de transport care nu sunt clasificate în alt loc

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  39

  Diverse industrii prelucrătoare

  391

  Fabricarea de aparate de precizie și de instrumente de măsură și control

  392
   

  Fabricarea de instrumente și echipamente medicale-chirurgicale și de aparate
  ortopedice (cu excepția încălțămintei ortopedice)

  393

  Fabricarea de echipament fotografic și optic

  394

  Fabricarea și repararea ceasurilor

  395

  Fabricarea bijuteriilor și prelucrarea metalelor prețioase

  396

  Fabricarea și repararea instrumentelor muzicale

  397

  Fabricarea de jocuri, jucării și articole de sport

  399

  Alte industrii manufacturiere

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  40

  Construcții

  400

  Construcții (nespecializate); demolări

  401

  Construcția de clădiri (locuințe sau altele)

  402

  Construcții civile; construcția de drumuri, poduri, căi ferate etc.

  403

  Lucrări de instalații

  404

  Decorare și finisare
  2. Grupe care intră sub incidența Directivei 68/366/CEE

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  20A

  200 Industriile producătoare de grăsimi și uleiuri animale și vegetale

  20B

  Industriile alimentare (cu excepția industriei băuturilor)

  201

  Tăierea, prepararea și păstrarea cărnii

  202

  Industria laptelui și a produselor lactate

  203

  Conservarea și păstrarea legumelor și fructelor

  204

  Conservarea și păstrarea peștelui și a altor produse piscicole

  205

  Fabricarea produselor de morărit

  206

  Fabricarea produselor de panificație, inclusiv pesmeți și biscuiți

  207

  Industria zahărului

  208

  Fabricarea dulciurilor din cacao, ciocolată și zahăr

  209

  Fabricarea de produse alimentare diverse

  Grupa
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  21

  Industria băuturilor

  211
   

  Producerea alcoolului etilic prin fermentare, producerea drojdiei și băuturilor
  spirtoase

  212

  Producerea vinului și a altor băuturi alcoolice nemalțificate

  213

  Fabricarea berii și malțificare

  214

  Industria băuturilor răcoritoare și a apei carbogazoase

  Fos
  ta
  30

  Fabricarea produselor de cauciuc, a materialelor plastice, a fibrelor sintetice
  și a produselor cu amidon
   

  304

  Fabricarea produselor cu amidon
  3. Grupe care intră sub incidența Directivei 82/489/CEE

  Fosta
  855

  Saloane de frumusețe (cu excepția serviciilor de pedichiură și a școlilor
  profesionale de cosmetică și coafură)

  b) Lista II - Grupe care intră sub incidența: Directivei 75/368/CEE, activități prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE, art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meșteșugărească; Directivei 82/470/CEE, art. 6 alin. (1) și (3)1. Grupe care intră sub incidența Directivei 75/368/CEE [activități prevăzute la art. 5 alin. (1)]

  Fosta
  04
   

  Pescuit

  043

  Pescuit în apele interioare

  Fosta
  38
   
   
   
   
   

  Fabricarea echipamentelor de transport

  381

  Construcții și reparații de nave

  382

  Fabricarea echipamentelor de cale ferată

  386

  Fabricarea avioanelor (inclusiv echipament spațial)

  Fosta
  71
   
   
   

  Activități legate de transport și alte activități decât transportul care se
  încadrează în următoarele grupe:

  Fosta
  711

  Servicii de vagon de dormit și vagon-restaurant; întreținerea materialului
  rulant în ateliere de reparații; curățarea vagoanelor

   
   

  Fosta
  712

  Întreținerea vehiculelor pentru transportul urban, suburban și interurban de
  călători

   
   

  Fosta
  713

  Întreținerea vehiculelor pentru alte tipuri de transport de călători
  (automobile, autocare, taxiuri)

   
   
   

  Fos
  714
   

  Operarea și întreținerea serviciilor auxiliare de transport rutier (drumuri,
  tunele și poduri cu taxă, depozite de mărfuri, parcări, depouri de autobuze
  și tramvaie)

   
   
   
   
   
   

  Fosta
  716
   
   
   
   

  Activități legate de transportul pe apele interioare (operarea și
  întreținerea căilor navigabile, a porturilor și a altor instalații pentru
  transportul pe apele interioare: servicii de remorcare și pilotaj în porturi,
  amplasarea balizelor, încărcarea și descărcarea navelor și alte activități
  similare, cum ar fi operațiunile de salvare a navelor, remorcarea și
  întreținerea hangarelor pentru ambarcațiuni)

  73

  Comunicații: servicii poștale și de telecomunicații

  Fosta
  85
   

  Servicii personale

  854

  Spălătorii și servicii de spălătorie, curățare uscată și vopsire

  Fosta
   

  856
   

  Ateliere fotografice: fotografie portretistică și comercială, cu excepția
  fotoreporterilor

  Fosta
   

  859
   

  Servicii personale care nu sunt încadrate în altă parte (întreținerea și
  curățenia clădirilor, sau numai cazare)
  2. Grupe care intră sub incidența Directivei 75/369/CEE (art. 6: în cazul care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meșteșugărească)
  Următoarele activități itinerante:
  a) cumpărarea și vânzarea de mărfuri:– de către agenți comerciali itineranți, vânzători și negustori ambulanți (fosta grupă ISIC 612);– în piețe acoperite, în alte condiții decât de pe instalații fixe permanente, și în piețe în aer liber;
  b) activități reglementate de măsurile tranzitorii adoptate deja care exclud în mod expres sau nu menționează desfășurarea unor astfel de activități în mod itinerant.
  3. Grupe care intră sub incidența Directivei 82/470/CEE [art. 6 alin. (1) și (3)]
  Activitățile includ în special:– organizarea, oferirea spre vânzare și vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei [art. 2 pct. B lit. a)];– intermedierea între furnizorii de diferite metode de transport și persoanele care expediază sau primesc mărfuri și desfășurarea unor activități conexe:
  a) prin încheierea unor contracte cu furnizorii din domeniul transportului, în numele titularilor;
  b) prin alegerea modului de transport, a firmei și a rutei considerate cea mai profitabilă pentru titular;
  c) prin rezolvarea aspectelor tehnice ale operațiunii de transport (de exemplu, ambalaje pentru transport); prin realizarea unor operații auxiliare transportului (de exemplu, asigurarea rezervelor de gheață pentru vagoanele frigorifice);
  d) prin rezolvarea formalităților legate de transport, cum ar fi redactarea scrisorilor de trăsură; prin gruparea și dispersarea expedițiilor;
  e) prin coordonarea diverselor etape ale transportului, prin asigurarea tranzitului, reexpedierea, transbordarea și alte operații terminale;
  f) prin stabilirea costului, a cărăușilor, precum și a mijloacelor de transport pentru persoane care expediază sau primesc marfă:– evaluarea costurilor de transport și verificarea deconturilor detaliate;– întreprinderea unor demersuri temporare sau permanente în numele și din partea unui armator sau transportator maritim (pe lângă autoritățile portuare, furnizorii maritimi etc.).

  [Activitățile enumerate la art. 2 pct. A lit. a), b) și d)].

  c) Lista III - Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 68/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7; 75/369/CEE, art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2)1. Grupe care intră sub incidența Directivei 64/222/CEE1. Activități nesalariate care țin de comerțul en gros, cu excepția celui cu medicamente și produse farmaceutice, a celui cu produse toxice și agenți patogeni și a celui cu cărbune (fosta grupă 611).2. Activități profesionale ale unui intermediar, care este împuternicit și are instrucțiuni de la una sau mai multe persoane să negocieze sau să efectueze tranzacții comerciale în numele și din partea respectivelor persoane.3. Activități profesionale ale unui intermediar care, deși nu are instrucțiuni permanente în acest sens, pune în contact persoane care doresc să contracteze direct între ele sau le pregătește tranzacțiile comerciale sau ajută la încheierea acestora.4. Activități profesionale ale unui intermediar care încheie tranzacții comerciale în nume propriu sau în numele altora.5. Activități profesionale ale unui intermediar care realizează în numele altora vânzări en gros pe bază de licitație.6. Activități profesionale ale unui intermediar care merge din ușă în ușă căutând comenzi.7. Prestarea de servicii, cu titlu profesional, de către un intermediar salariat de una sau mai multe întreprinderi comerciale, industriale sau meșteșugărești.2. Grupe care intră sub incidența Directivei de liberalizare 68/364/CEE
  ISIC fosta grupă 612 Comerțul cu amănuntul
  Activități excluse:

  012

  Închirieri de mașini agricole

  640

  Imobiliare, închirierea de proprietăți

  713

  Închirierea de automobile, trăsuri și cai

  718

  Închirierea de vagoane de cale ferată

  839

  Închirierea de mașini pentru întreprinderi comerciale

  841
   

  Rezervarea de bilete la cinema și închirierea de filme
  cinematografice

  842

  Rezervarea de bilete la teatru și închirierea de echipament teatral

  843
   

  Închirierea de ambarcațiuni, biciclete, automate de jocuri de
  îndemânare și de noroc

  853

  Închirierea de camere mobilate

  854

  Închirierea de lenjerie

  859

  Închirierea de îmbrăcăminte
  3. Grupe care intră sub incidența Directivei 68/368/CEE
  ISIC fosta grupă 85:

  1.
   

  Restaurante, cafenele, taverne și alte localuri de alimentație
  publică (grupa ISIC 852)

  2.

  Hoteluri, pensiuni, tabere și alte locuri de cazare (grupa ISIC 853)
  4. Grupe care intră sub incidența Directivei 75/368/CEE (art. 7)

  Fosta grupă 62
   
   
   

  Bănci și alte instituții financiare

  Fosta grupă 620
   

  Societăți de cumpărare a brevetelor și de
  licențiere

  Fosta grupă 71
   
   
   
   
   
   

  Transport

  Fosta grupă 713
   

  Transportul rutier de călători, cu excepția
  transportului cu vehicule motorizate

  Fosta grupă 719
   

  Transportul hidrocarburilor lichide și al
  altor produse chimice lichide prin conducte

  Fosta grupă 82
   
   
   

  Servicii comunitare

  827
   

  Biblioteci, muzee, grădini botanice și
  zoologice

  Fosta grupă 84
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Servicii de recreere

  843
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Servicii de recreere care nu sunt
  clasificate în altă parte:
  - activități sportive (terenuri de sport,
  organizarea unor evenimente sportive etc.),
  cu excepția activităților instructorilor
  sportivi
  - jocuri (herghelii cu cai de curse,
  terenuri pentru jocuri, hipodromuri)
  - alte activități de recreere (circuri,
  parcuri de distracții și alte activități
  distractive)

  Fosta grupă 85
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Servicii personale

  Fosta grupă 851

  Servicii gospodărești

  Fosta grupă 855
   
   
   

  Saloane de frumusețe și serviciile de
  manichiură, cu excepția serviciilor de
  pedichiură și ale școlilor profesionale de
  cosmetică și coafură

  Fosta grupă 859
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Servicii personale care nu sunt clasificate
  în altă parte, cu excepția maseurilor
  sportivi și sanitari și a ghizilor montani,
  împărțite în următoarele grupe:
  - dezinfecție și dezinsecție;
  - închirierea de haine și spații de
  depozitare;
  - agenții matrimoniale și servicii similare;
  - astrologie, ghicit și alte activități
  asemănătoare;
  - servicii de igienă și activități conexe;
  - pompe funebre și întreținerea cimitirelor;
  - curieri și ghizi-interpreți.
  5. Grupe care intră sub incidența Directivei 75/369/CEE (art. 5)
  Următoarele activități itinerante:
  a) cumpărarea și vânzarea de mărfuri:– de către agenți comerciali itineranți, vânzători și negustori ambulanți (fosta grupă 612 ISIC);– în piețe acoperite, în alte moduri decât de pe instalații fixe permanente, și în piețe în aer liber;
  b) activități reglementate de măsurile tranzitorii deja adoptate care exclud în mod expres sau nu menționează desfășurarea unor astfel de activități itinerante.
  6. Grupe care intră sub incidența Directivei 70/523/CEE
  Activitățile persoanelor care desfășoară activități independente în domeniul comerțului en gros cu cărbuni și activitățile intermediarilor din domeniul comerțului cu cărbuni (fosta grupă 6112, Nomenclatorul ISIC)
  7. Grupe care intră sub incidența Directivei 82/470/CEE [art. 6 alin. (2)]
  [Activități enumerate la art. 2 pct. A lit. c) și e), pct. B lit. b), pct. C și D]
  Aceste activități includ:– închirierea de vagoane de cale ferată pentru transportul de persoane și de mărfuri;– activități de intermediere în vânzarea, cumpărarea sau închirierea navelor;– pregătirea, negocierea și încheierea de contracte pentru transportul emigranților;– primirea tuturor obiectelor și mărfurilor depozitate, în numele depozitarului, fie că se află, fie că nu se află sub control vamal, în antrepozite, depozite generale, depozite de mobilă, depozite frigorifice, silozuri etc.;– emiterea unei chitanțe pentru depozitar cu privire la obiectele sau mărfurile depozitate;– asigurarea de spații, hrană și locuri de vânzare pentru animale vii în așteptarea vânzării sau în tranzit de la sau spre piață;– efectuarea inspecției sau evaluării tehnice pentru autovehicule;– măsurarea, cântărirea și calibrarea mărfurilor.