ORDIN nr. 369 din 20 martie 2023pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 501/2016 privind stabilirea unor competențe în sarcina Direcției Generale a Vămilor și structurilor vamale subordonate și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate de către Direcția Generală a Vămilor și structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2023
  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.838 din data de 8.03.2023,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 501/2016 privind stabilirea unor competențe în sarcina Direcției Generale a Vămilor și structurilor vamale subordonate și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate de către Direcția Generală a Vămilor și structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 4 februarie 2016, se abrogă.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș

  București, 20 martie 2023.
  Nr. 369.
  -----