ORDIN nr. 2.908/800/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.908 din 5 octombrie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 800 din 30 septembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 10 octombrie 2022
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 17.546/2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.107 din 30.09.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 58 și 64 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  58

  W54765001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/
  TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  S

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200

  ......................

  64

  W68230001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/
  TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 589 se introduc paisprezece noi poziții, pozițiile 590-603, cu următorul cuprins:

  590

  W68970001

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID SR 500 mg

  COMPR. CU ELIB. PREL.

  500 mg

  VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.

  PRF

  5

  1,521428

  2,056285

  0,859715

  591

  W68967002

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID 250 mg

  COMPR. FILM.

  250 mg

  VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.

  PRF

  14

  0,926570

  1,252285

  0,632715

  592

  W68969002

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID 125 mg/5 ml

  GRAN. PT. SUSP. ORALĂ

  125 mg/5 ml

  VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 ML

  PRF

  1

  19,080000

  25,788000

  0,962000

  593

  W68969001

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID 125 mg/5 ml

  GRAN. PT. SUSP. ORALĂ

  125 mg/5 ml

  VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 ML

  PRF

  1

  11,870000

  16,040000

  0,000000

  594

  W68968001

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID I.V. 500 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  500 mg

  VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ I, DE CAPACITATE 15 ML, CONȚINÂND PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PRF

  1

  33,370000

  43,650000

  0,000000

  595

  W68992002

  J01XA01

  VANCOMYCINUM

  VANCOMICINĂ ATB 1.000 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  1.000 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  10

  55,032000

  71,988000

  5,925000

  596

  W68992001

  J01XA01

  VANCOMYCINUM

  VANCOMICINĂ ATB 1.000 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  1.000 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  55,032000

  71,988000

  20,032000

  597

  W68991002

  J01XA01

  VANCOMYCINUM

  VANCOMICINĂ ATB 500 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  500 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  10

  27,036000

  36,540000

  8,532000

  598

  W68991001

  J01XA01

  VANCOMYCINUM

  VANCOMICINĂ ATB 500 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  500 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  27,036000

  36,540000

  15,430000

  599

  W69004001

  J02AC04

  POSACONAZOLUM**

  POSACONAZOL VIATRIS 40 mg/ml

  SUSP. ORALĂ

  40 mg/ml

  VIATRIS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPAC DIN PE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI O LINGURIȚĂ DE MĂSURARE A DOZELOR X 105 ML SUSP. ORALĂ

  PR

  1

  674,280000

  773,120000

  0,000000

  600

  W69010001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  NANOGAM 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 25 ML SOL. PERF.

  PR

  1

  1.680,000000

  1.869,350000

  0,000000

  601

  W69115001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  FLEBOGAMMA DIF 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  ROMASTRU TRADING - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. INJ. (20 G)

  PR

  1

  8.929,990000

  9.771,850000

  0,000000

  602

  W68982002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  IG VENA 50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRARE

  PR

  1

  1.125,000000

  1.264,400000

  0,000000

  603

  W68982003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  IG VENA 50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 100 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRARE

  PR

  1

  2.250,000000

  2.490,650000

  0,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 162 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 163-167, cu următorul cuprins:
  „163W68970001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID SR 500 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.500 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.PRF51,5214282,0562850,859715
  164W68967002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 250 mgCOMPR. FILM.250 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,9265701,2522850,632715
  165W68969001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF111,87000016,0400000,000000
  166W68969002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF119,08000025,7880000,962000
  167W68968001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID I.V. 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ I, DE CAPACITATE 15 ML, CONȚINÂND PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF133,37000043,6500000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 176, 357 și 606 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 177, 178, 545, 565 și 631 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  177

  W67977001

  L01DB01

  DOXORUBICINUM

  CAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  2 mg/ml

  BAXTER HOLDING B.V.

  OLANDA

  CUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML

  S

  1

  1.171,800000

  1.323,048000

  335,002000

  178

  W58281001

  L01DB01

  DOXORUBICINUM

  CAELYX 2 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  2 mg/ml

  JANSSEN CILAG INTERNATIONALL NV

  BELGIA

  CUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML

  S

  1

  1.171,800000

  1.323,048000

  335,002000

  .......................

  545

  W63682002

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ZYTIGA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

  BELGIA

  CUTIE CU BLIST. PVDC/PE/PVC X 60 COMPR. FILM. (5 AMBALAJE DE TIP PORTOFEL A CÂTE 12 COMPRIMATE)

  PRF

  60

  160,599799

  175,816999

  51,274667

  .......................


  565

  W65072001

  L04AX02

  TALIDOMIDUM**1

  THALIDOMIDE CELGENE 50 mg

  CAPS.

  50 mg

  CELGENE EUROPE BV

  OLANDA

  CUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PCTFE/PVC/AL)

  PR

  28

  44,291142

  49,912285

  11,876643

  .......................

  631

  W68371001

  L04AX02

  TALIDOMIDUM**1

  TALIDOMIDĂ BMS 50 mg

  CAPS.

  50 mg

  BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

  IRLANDA

  CUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PCTFE/PVC/AL)

  PR

  28

  44,291142

  49,912285

  11,876643
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 664 se introduc treizeci noi poziții, pozițiile 665-694, cu următorul cuprins:

  665

  W68692001

  L01AA01

  CYCLOPHOSPHAMIDUM

  CICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY'S 1.000 mg/2 ml

  CONC. PT. SOL. INJ./PERF.

  1.000 mg/ 2 ml

  DR. REDDY'S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.

  PR

  1

  220,000000

  268,580000

  0,000000

  666

  W68693001

  L01AA01

  CYCLOPHOSPHAMIDUM

  CICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY'S 2.000 mg/4 ml

  CONC. PT. SOL. INJ./PERF.

  2.000 mg/ 4 ml

  DR. REDDY'S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 5 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.

  PR

  1

  330,000000

  397,850000

  0,000000

  667

  W68691001

  L01AA01

  CYCLOPHOSPHAMIDUM

  CICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY'S 500 mg/ml

  CONC. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg/ml

  DR. REDDY'S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.

  PR

  1

  112,000000

  136,730000

  0,000000

  668

  W69114001

  L01AX04

  DACARBAZINUM

  DETIMEDAC 500 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  500 mg

  TRIDENT PHARMA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. X 500 MG PULB. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  444,650000

  522,820000

  0,000000

  669

  W68886001

  L01DB01

  DOXORUBICINUM

  ZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/ml

  CONC. PT. DISPERSIE PERF.

  2 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML (20 MG)

  PR

  1

  976,500000

  1.102,540000

  0,000000

  670

  W64606002

  L01EA03

  NILOTINIBUM**1

  TASIGNA

  CAPS.

  200 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE DE CARTON X 28 CAPS. (BLIST. PVC/PVDC/AL)

  PR

  28

  112,955000

  124,483571

  0,000000

  671

  W68700007

  L01EX03

  PAZOPANIB**1

  PYZYPI 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  STADA M&D - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 COMPR. FILM.

  PR

  90

  61,018000

  66,933555

  0,000000

  672

  W68701005

  L01EX03

  PAZOPANIB**1

  PYZYPI 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  STADA M&D - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  118,579666

  129,887833

  0,000000

  673

  W67712005

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU UN FLACON DIN PEID CU 60 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  60

  135,217333

  148,022833

  0,000000

  674

  W67712004

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLISTERE PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC-PVDC/AL CU 60 X 1 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  60

  135,217333

  148,022833

  0,000000

  675

  W67712003

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLISTERE DIN PVC-PVDC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  60

  135,217333

  148,022833

  0,000000

  676

  W68536004

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PHARMAZAC - S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.

  PR

  60

  160,599799

  175,816999

  6,092501

  677

  W68536003

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PHARMAZAC - S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  160,599799

  175,816999

  6,092501

  678

  W68536002

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PHARMAZAC - S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 56 X 1 COMPR. FILM.

  PR

  56

  160,599799

  175,816999

  6,176751

  679

  W68536001

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PHARMAZAC - S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  160,599799

  175,816999

  6,176751

  680

  W68031017

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ STADA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  STADA M&D - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  135,217333

  148,022833

  0,000000

  681

  W67870001

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ RICHTER 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE SAU OPACE DIN PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.

  PRF

  60

  133,833166

  146,514166

  0,000000

  682

  W67868004

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ DR. REDDY'S 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  DR. REDDY'S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.

  PR

  60

  135,217333

  148,022833

  0,000000

  683

  W68821001

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONE ACCORD 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC-AL PERFORATE X 60 X 1 (DOZĂ UNITARĂ) COMPR. FILM.

  PRF

  60

  140,573333

  153,861000

  0,000000

  684

  W68536005

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  PHARMAZAC - S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  160,599799

  175,816999

  6,092501

  685

  W68732006

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  ABIRATERONĂ MYLAN 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  MYLAN IRELAND LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU BLISTERE DIN AL-PVC/PE/PVDC CONȚINÂND 60 COMPRIMATE

  PRF

  60

  135,217333

  148,022833

  0,000000

  686

  W68589004

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  TATICA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  EGIS PHARMACEUTICALS PLC

  UNGARIA

  CUTIE CU BLIST. AL-PVC/PE/PVDC X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  135,217333

  148,022833

  0,000000

  687

  W68537002

  L02BX03

  ABIRATERONUM**1

  BIXODALAN 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  SANDOZ - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  140,572500

  153,860000

  0,000000

  688

  W67325002

  L04AX02

  TALIDOMIDUM**1

  TALIDOMIDĂ ACCORD 50 mg

  CAPS.

  50 mg

  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.

  POLONIA

  CUTIE CU BLIST. PERFORATE PVC-PCTFE/AL PT. ELIB. UNEI UNITĂȚI DOZATE X 28 CAPS.

  PRF

  28

  36,909285

  41,593571

  0,000000

  689

  W67325001

  L04AX02

  TALIDOMIDUM**1

  TALIDOMIDĂ ACCORD 50 mg

  CAPS.

  50 mg

  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.

  POLONIA

  CUTIE TIP PORTOFEL CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.

  PRF

  28

  36,909285

  41,593571

  0,000000

  690

  W68919001

  L04AX04

  LENALIDOMIDUM**

  LENALIDOMIDĂ LABORMED 10 mg

  CAPS.

  10 mg

  LABORMED PHARMA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.

  PR

  21

  281,148571

  308,269047

  0,000000

  691

  W68920001

  L04AX04

  LENALIDOMIDUM**

  LENALIDOMIDĂ LABORMED 15 mg

  CAPS.

  15 mg

  LABORMED PHARMA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.

  PR

  21

  367,207142

  402,072857

  0,000000

  692

  W68922001

  L04AX04

  LENALIDOMIDUM**

  LENALIDOMIDĂ LABORMED 25 mg

  CAPS.

  25 mg

  LABORMED PHARMA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.

  PR

  21

  492,882857

  539,059523

  0,000000

  693

  W68917002

  L04AX04

  LENALIDOMIDUM**

  LENALIDOMIDĂ LABORMED 5 mg

  CAPS.

  5 mg

  LABORMED PHARMA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.

  PR

  21

  324,458285

  355,840000

  82,979523

  694

  W68338006

  L04AX03

  METHOTREXATUM

  METOTREXAT SANDOZ 2,5 mg (vezi L01BA01)

  COMPR.

  2,5 mg

  SANDOZ - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 50 COMPR.

  PR

  50

  0,660000

  0,863400

  0,000000
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 93, 118 și 119 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  93

  W64669003

  A10BD07

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM) **

  JANUMET 50 mg/1.000 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/ 1.000 mg

  MERCK SHARP & DOHME

  OLANDA

  CUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.

  PRF

  56

  1,576714

  1,993500

  0,429892

  .......................

  118

  W64831002

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  JANUVIA 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  MERCK SHARP & DOHME

  OLANDA

  CUTIE CU 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)

  PRF

  28

  3,120000

  3,945000

  0,901785

  119

  W64964002

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  JANUVIA 50 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg

  MERCK SHARP & DOHME

  OLANDA

  CUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)

  PRF

  28

  2,428800

  3,071142

  1,142786
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 178 se introduc optsprezece noi poziții, pozițiile 179-196, cu următorul cuprins:

  179

  W67718003

  A10BD07

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM+ METFORMINUM)**

  MAYMETSI 50 mg/1.000 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/ 1.000 mg

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  1,377142

  1,801428

  0,000000

  180

  W67718004

  A10BD07

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM+ METFORMINUM)**

  MAYMETSI 50 mg/1.000 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/ 1.000 mg

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PRF

  30

  1,377333

  1,801666

  0,000000

  181

  W67718005

  A10BD07

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  MAYMETSI 50 mg/1.000 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/ 1.000 mg

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 56 COMPR. FILM.

  PRF

  56

  1,353571

  1,711428

  0,000000

  182

  W67718006

  A10BD07

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  MAYMETSI 50 mg/1.000 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/ 1.000 mg

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

  PRF

  60

  1,353500

  1,711333

  0,000000

  183

  W68835003

  A10BD07

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  JAMESI 50 mg/1.000 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/ 1.000 mg

  ZENIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.

  PRF

  56

  1,313928

  1,661250

  0,000000

  184

  W68393001

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  SITAGLIPTIN SUN 100 mg

  COMPR. FILM

  100 mg

  SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU BLIST. PA/AL/PE X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  2,627857

  3,322500

  0,000000

  185

  W68392001

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  SITAGLIPTIN SUN 50 mg

  COMPR. FILM

  50 mg

  SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU BLIST. PA/AL/PE X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  2,166428

  2,739285

  0,000000

  186

  W67106002

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  MAYSIGLU 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  KRKA, D.D. NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  2,707142

  3,422857

  0,000000

  187

  W67106003

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  MAYSIGLU 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  KRKA, D.D. NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PRF

  30

  2,707000

  3,422666

  0,000000

  188

  W68032001

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  JUZINA 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  2,600000

  3,287500

  0,000000

  189

  W68475002

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  JAZETA 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  2,627857

  3,322500

  0,000000

  190

  W63225002

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  SITAGLIPTINA TEVA 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  TEVA PHARMACEUTICALS -S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  28

  2,627857

  3,322500

  0,000000

  191

  W68879001

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  LONAMO 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.

  UNGARIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  2,627857

  3,322500

  0,000000

  192

  W68885001

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  SITAGLIPTIN ACCORD 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  2,627857

  3,322500

  0,000000

  193

  W68475003

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  JAZETA 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PRF

  30

  2,627666

  3,322333

  0,000000

  194

  W67105003

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  MAYSIGLU 50 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg

  KRKA, D.D. NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PRF

  30

  2,024000

  2,559333

  0,000000

  195

  W67105002

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  MAYSIGLU 50 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg

  KRKA, D.D. NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  2,024285

  2,559285

  0,000000

  196

  W68884001

  A10BH01

  SITAGLIPTINUM**

  SITAGLIPTIN ACCORD 50 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  2,166428

  2,739285

  0,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 40 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 41-45, cu următorul cuprins:

  41

  W68970001

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID SR 500 mg

  COMPR. CU ELIB. PREL.

  500 mg

  VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.

  PRF

  5

  1,521428

  2,056285

  0,859715

  42

  W68967002

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID 250 mg

  COMPR. FILM.

  250 mg

  VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.

  PRF

  14

  0,926570

  1,252285

  0,632715

  43

  W68969002

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID 125 mg/5 ml

  GRAN. PT. SUSP. ORALĂ

  125 mg/5 ml

  VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 ML

  PRF

  1

  19,080000

  25,788000

  0,962000

  44

  W68969001

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID 125 mg/5 ml

  GRAN. PT. SUSP. ORALĂ

  125 mg/5 ml

  VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 ML

  PRF

  1

  11,870000

  16,040000

  0,000000

  45

  W68968001

  J01FA09

  CLARITHROMYCINUM

  KLACID I.V. 500 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  500 mg

  VIATRIS HEALTHCARE LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ I, DE CAPACITATE 15 ML, CONȚINÂND PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PRF

  1

  33,370000

  43,650000

  0,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 26 se introduc patru noi poziții, pozițiile 27-30, cu următorul cuprins:
  „27W69115001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlROMASTRU TRADING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. INJ. (20 G)PR18.929,9900009.771,8500000,000000
  28W69010001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**NANOGAM 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 25 ML SOL. PERF.PR11.680,0000001.869,3500000,000000
  29W68982002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.125,0000001.264,4000000,000000
  30W68982003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 100 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR12.250,0000002.490,6500000,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 29 se introduc patru noi poziții, pozițiile 30-33, cu următorul cuprins:

  30

  W69010001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  NANOGAM 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 25 ML SOL. PERF.

  PR

  1

  1.680,000000

  1.869,350000

  0,000000

  31

  W69115001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  FLEBOGAMMA DIF 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  ROMASTRU TRADING - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. INJ. (20 G)

  PR

  1

  8.929,990000

  9.771,850000

  0,000000

  32

  W68982003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  IG VENA 50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 100 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRARE

  PR

  1

  2.250,000000

  2.490,650000

  0,000000

  33

  W68982002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  IG VENA 50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRARE

  PR

  1

  1.125,000000

  1.264,400000

  0,000000
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 272 se abrogă.13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 13 și 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „13

  W54765001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/
  TAZOBACTAM MYLAN
  4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  S

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200

  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  19

  W68230001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/
  TAZOBACTAM MYLAN
  4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200“
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 335 se introduc șaisprezece noi poziții, pozițiile 336-351, cu următorul cuprins:

  336

  W68992002

  J01XA01

  VANCOMYCINUM

  VANCOMICINĂ ATB 1.000 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  1.000 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  10

  55,032000

  71,988000

  5,925000

  337

  W68992001

  J01XA01

  VANCOMYCINUM

  VANCOMICINĂ ATB 1.000 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  1.000 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  55,032000

  71,988000

  20,032000

  338

  W68991001

  J01XA01

  VANCOMYCINUM

  VANCOMICINĂ ATB 500 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  500 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  27,036000

  36,540000

  15,430000

  339

  W68991002

  J01XA01

  VANCOMYCINUM

  VANCOMICINĂ ATB 500 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  500 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  10

  27,036000

  36,540000

  8,532000

  340

  W69004001

  J02AC04

  POSACONAZOLUM**

  POSACONAZOL VIATRIS 40 mg/ml

  SUSP. ORALĂ

  40 mg/ml

  VIATRIS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPAC DIN PE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI O LINGURIȚĂ DE MĂSURARE A DOZELOR X 105 ML SUSP. ORALĂ

  PR

  1

  674,280000

  773,120000

  0,000000

  341

  W69010001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  NANOGAM 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 25 ML SOL. PERF.

  PR

  1

  1.680,000000

  1.869,350000

  0,000000

  342

  W69115001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  FLEBOGAMMA DIF 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  ROMASTRU TRADING - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. INJ. (20 G)

  PR

  1

  8.929,990000

  9.771,850000

  0,000000

  343

  W68982003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  IG VENA 50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 100 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRARE

  PR

  1

  2.250,000000

  2.490,650000

  0,000000

  344

  W68982002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  IG VENA 50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRARE

  PR

  1

  1.125,000000

  1.264,400000

  0,000000

  345

  W68692001

  L01AA01

  CYCLOPHOSPHAMIDUM

  CICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY’S 1.000 mg/2 ml

  CONC. PT. SOL. INJ./PERF.

  1.000 mg/
  2 ml

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.

  PR

  1

  220,000000

  268,580000

  0,000000

  346

  W68693001

  L01AA01

  CYCLOPHOSPHAMIDUM

  CICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY’S 2.000 mg/4 ml

  CONC. PT. SOL. INJ./PERF.

  2.000 mg/
  4 ml

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 5 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.

  PR

  1

  330,000000

  397,850000

  0,000000

  347

  W68691001

  L01AA01

  CYCLOPHOSPHAMIDUM

  CICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY’S 500 mg/ml

  CONC. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg/ml

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.

  PR

  1

  112,000000

  136,730000

  0,000000

  348

  W68338006

  L04AX03

  METHOTREXATUM

  METOTREXAT SANDOZ 2,5 mg (vezi L01BA01)

  COMPR.

  2,5 mg

  SANDOZ - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 50 COMPR.

  PR

  50

  0,660000

  0,863400

  0,000000

  349

  W51974004

  L04AD02

  TACROLIMUSUM**

  ADVAGRAF 0,5 mg

  CAPS. CU ELIB. PREL.

  0,5 mg

  ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)

  PR

  50

  1,666000

  2,106400

  0,000000

  350

  W57352005

  L04AD02

  TACROLIMUSUM**

  ADVAGRAF 1 mg

  CAPS. CU ELIB. PREL.

  1 mg

  ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)

  PR

  50

  3,464200

  4,229200

  0,000000

  351

  W51976004

  L04AD02

  TACROLIMUSUM**

  ADVAGRAF 5 mg

  CAPS. CU ELIB. PREL.

  5 mg

  ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)

  PR

  50

  18,094200

  20,485800

  0,000000
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 4 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  4

  W54765001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/
  TAZOBACTAM MYLAN
  4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  S

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200

  ......................

  10

  W68230001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/
  TAZOBACTAM MYLAN
  4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 118 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 119-123, cu următorul cuprins:

  119

  W66039001

  C01CA24

  EPINEPHRINUM

  ADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  0,1 mg/ml

  S.C. HYPERICUM - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATĂ INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  3,919200

  5,126400

  86,733600

  120

  W66039002

  C01CA24

  EPINEPHRINUM

  ADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  0,1 mg/ml

  S.C. HYPERICUM - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATE INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  3,919200

  5,126400

  72,666600

  121

  W51974004

  L04AD02

  TACROLIMUSUM**

  ADVAGRAF 0,5 mg

  CAPS. CU ELIB. PREL.

  0,5 mg

  ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 50 X
  1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)

  PR

  50

  1,666000

  2,106400

  0,000000

  122

  W57352005

  L04AD02

  TACROLIMUSUM**

  ADVAGRAF 1 mg

  CAPS. CU ELIB. PREL.

  1 mg

  ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)

  PR

  50

  3,464200

  4,229200

  0,000000

  123

  W51976004

  L04AD02

  TACROLIMUSUM**

  ADVAGRAF 5 mg

  CAPS. CU ELIB. PREL.

  5 mg

  ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)

  PR

  50

  18,094200

  20,485800

  0,000000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 19 și 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  19

  W54765001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN
  4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  S

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200

  .....................

  25

  W68230001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN
  4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 128 se introduc trei noi poziții, pozițiile 129-131, cu următorul cuprins:
  „129W51974004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 0,5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.0,5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR501,6660002,1064000,000000
  130W57352005L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 1 mgCAPS. CU ELIB. PREL.1 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR503,4642004,2292000,000000
  131W51976004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR5018,09420020,485800“0,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 27 și 33 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  27

  W54765001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/
  TAZOBACTAM MYLAN
  4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  S

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200

  ......................

  33

  W68230001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/
  TAZOBACTAM MYLAN
  4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 235 se introduc zece noi poziții, pozițiile 236-245, cu următorul cuprins:
  „236W69115001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlROMASTRU TRADING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. INJ. (20 G)PR18.929,9900009.771,8500000,000000
  237W69010001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**NANOGAM 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 25 ML SOL. PERF.PR11.680,0000001.869,3500000,000000
  238W68982002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.125,0000001.264,4000000,000000
  239W68982003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 100 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR12.250,0000002.490,6500000,000000
  240W68692001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY'S 1.000 mg/2 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.
  1.000 mg/
  2 ml
  DR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1220,000000268,5800000,000000
  241W68693001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY'S 2.000 mg/4 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.2.000 mg/ 4 mlDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 5 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1330,000000397,8500000,000000
  242W68691001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂDR. REDDY'S 500 mg/mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.500 mg/mlDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1112,000000136,7300000,000000
  243W51974004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 0,5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.0,5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR501,6660002,1064000,000000
  244W57352005L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 1 mgCAPS. CU ELIB. PREL.1 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR503,4642004,2292000,000000
  245W51976004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR5018,09420020,4858000,000000“
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 9 și 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  9

  W54765001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  S

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200

  .....................\

  15

  W68230001

  J01CR05

  PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

  PIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 g

  PULB. PT. SOL. PERF.

  4 g/0,5 g

  MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  24,789600

  30,262800

  23,957200
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 147 se introduc două noi poziții, pozițiile 148 și 149, cu următorul cuprins:
  „148W66039002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATE INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR103,9192005,12640072,666600
  149W66039001C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATĂ INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR13,9192005,12640086,733600“
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 135 se introduce o nouă poziție, poziția 136, cu următorul cuprins:
  „136W69004001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL VIATRIS 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPAC DIN PE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI O LINGURIȚĂ DE MĂSURARE A DOZELOR X 105 ML SUSP. ORALĂPR1674,280000773,1200000,000000“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna octombrie 2022.

  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan

  ----