RECTIFICARE nr. 625 din 23 septembrie 2008
la Ordinul nr. 625/2008
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 20 ianuarie 2009    La Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 625/2008 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2008-2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):
    - în anexă, la nr. crt. 8, în coloana "Perioada", în loc de: "9-10 februarie 2009" se va citi: "9-11 februarie 2009".
    -------