LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 (*republicată*)privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 31 ianuarie 1996
  *) Republicată în temeiul art. 2 din Legea nr. 2 din 30 ianuarie 1996, publicată la pag. 1, dându-se articolelor și alineatelor o noua numerotare.
  Legea nr 53/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 august 1991, modificată și republicată în temeiul Legii nr. 41/1993, și a mai fost modificată prin Legea nr. 42 din 28 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 30 iunie 1994 și prin Ordonanța Guvernului nr 39 din 5 august 1994, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 240 din 29 august 1994 aprobată și modificată prin Legea nr. 134 din 24 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 366 din 30 decembrie 1994.

  Articolul 1

  Abrogat.
  (la 06-05-2006, Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )


  Articolul 2

  Abrogat.
  (la 16-07-1998, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 16-07-1998, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 16-07-1998, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 16-07-1998, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Articolul 6

  Abrogat.
  (la 16-07-1998, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Articolul 7

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 16-07-1998, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Articolul 9

  Abrogat.
  (la 16-07-1998, Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Articolul 10

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 11

  Abrogat.
  (la 16-07-1998, Articolul 11 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Articolul 12

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 12^1

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 12^1 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 12^2

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 12^2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 13

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 13 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 14

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 14 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 15

  Abrogat.
  (la 12-11-2009, Articolul 15 a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 49, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 16

  Abrogat.
  (la 06-05-2006, Articolul 16 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )


  Articolul 17

  Abrogat.
  (la 06-05-2006, Articolul 17 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )


  Articolul 18

  Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 5.
  (la 01-01-2010, Articolul 18 a fost repus în vigoare de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 19

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 19 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 20

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 20 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 21 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 22

  Abrogat.
  (la 06-05-2006, Articolul 22 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )


  Articolul 23

  Abrogat.
  (la 06-05-2006, Articolul 23 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )


  Articolul 24

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 24 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 25

  Abrogat.
  (la 06-05-2006, Articolul 25 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )


  Articolul 26

  Abrogat.
  (la 06-05-2006, Articolul 26 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )


  Articolul 27

  Abrogat.
  (la 06-05-2006, Articolul 27 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )


  Articolul 28

  Abrogat.
  (la 06-05-2006, Articolul 28 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )


  Articolul 29

  Abrogat.
  (la 16-07-1998, Articolul 29 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Articolul 30

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 30 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 31

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 31 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 32

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 32 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 33

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 33 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 34

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 34 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 35

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 35 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 36

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 36 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 37

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 37 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 38

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 38 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Articolul 39

  Abrogat.
  (la 01-01-2010, Articolul 39 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )


  Anexa nr. 1
  Abrogată.
  (la 16-07-1998, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Anexa nr. 2
  Abrogată.
  (la 16-07-1998, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Anexa nr. 3
  Abrogată.
  (la 16-07-1998, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Anexa nr. 4
  Abrogată.
  (la 16-07-1998, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )


  Anexa nr. 5

  DREPTURILE
  persoanelor utilizate în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament
  1. Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizație lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe țara, stabilită în raport cu perioada de colaborare și importanța lucrărilor efectuate.
  Persoanele care efectuează colaborarea pentru funcții de execuție de specialitate specifice beneficiază de o indemnizație lunară de până la 50% din salariul de baza, prevăzut de lege pentru funcția de consilier parlamentar, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea și importanța lucrării efectuate.
  Dacă aceste persoane desfășoară activitate de colaborare în alta localitate decât cea în care domiciliază, au dreptul și la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, potrivit tarifului practicat de unitățile hoteliere, precum și la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariații unităților bugetare, pe toată perioada cat își desfășoară activitatea.2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi și alții), plătiți cu ora. Tariful orar se stabilește corespunzător cu salariul de baza prevăzut de lege pentru funcția respectiva.3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator și altele asemenea pot fi plătite și în baza unor contracte de colaborare intervenite între părți.4. Persoanele domiciliate în alte localități decât municipiul București, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o diurna zilnica în cuantumul prevăzut de lege pentru salariații din unitățile bugetare. Cheltuielile de transport pentru întoarcerea în localitatea în care domiciliază se decontează fără document, în limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.

  ------