ORDIN nr. 4.961 din 30 august 2022pentru extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și prelungit "Kids Club Balotești" din satul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare Ordinul ministrului educației nr. 3.672/2019*) privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Happy Kids Club - S.R.L. din comuna Balotești pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și prelungit „Kids Club Balotești“ din comuna Balotești,
  *) Ordinul ministrului educației nr. 3.672/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ținând cont de Referatul de aprobare nr. 5.533 din 10.08.2022 privind extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și prelungit „Kids Club Balotești“ din satul Balotești, comuna Balotești,
  având în vedere Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 2.08.2022,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Începând cu anul școlar 2022-2023, activitatea de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și prelungit „Kids Club Balotești“ din Strada Viselor nr. 1, satul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, program „prelungit“ și program „normal“, limba de predare „română“, se va desfășura și în sediul din Strada Amurgului nr. 165/18, satul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și prelungit „Kids Club Balotești“ din satul Balotești, comuna Balotești, are o capacitate maximă de școlarizare de 2 formațiuni de studiu/1 schimb, pentru sediul din Strada Amurgului nr. 165/18, satul Balotești, comuna Balotești.


  Articolul 2

  S.C. Happy Kids Club - S.R.L., unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și prelungit „Kids Club Balotești“ din satul Balotești, comuna Balotești, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 august 2022.
  Nr. 4.961.
  -----