ORDIN nr. 236 din 2 octombrie 2012pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 10 octombrie 2012
  Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru administrație,
  Radu Stroe

  București, 2 octombrie 2012.
  Nr. 236.

  Anexă

  REGULAMENT
  privind organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare
  și private pentru situații de urgență