ORDIN nr. 1.942 din 24 decembrie 2019privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019
  Văzând Referatul de aprobare nr. V.S.C. 2.933 din 23.12.2019 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. 1, punctul 3 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2019“ va avea următorul cuprins:3. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2019

  -mii lei-

  Programele naționale de sănătate publică

  Buget de stat

  Credite de angajament

  Credite bugetare

  I. Programul național de boli transmisibile, din care:

  702.025

  701.059

  Programul național de vaccinare

  339.798

  338.857

  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

  2.803

  2.803

  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV

  327.998

  327.998

  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei

  30.370

  30.345

  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței

  1.056

  1.056

  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă

  1.724

  1.724

  III. Programul național de securitate transfuzională

  118.047

  118.047

  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:

  95.164

  95.164

  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

  7.768

  7.768

  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică

  1.743

  1.743

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  61.435

  61.435

  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale

  16.393

  16.393

  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer

  5.209

  5.209

  Programul național de boli endocrine

  132

  132

  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D

  1.511

  1.511

  Programul național de tratament pentru boli rare

  700

  700

  Programul național de management al registrelor naționale

  273

  273

  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate

  1.325

  1.325

  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului

  25.614

  25.614

  Total buget programe naționale de sănătate publică 2019

  943.899

  942.933

  MS - acțiuni centralizate nerepartizate

  0

  0

  TOTAL BUGET

  943.899

  942.933


  Articolul II

  Se prelungește aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 martie 2020.


  Articolul III

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache

  București, 24 decembrie 2019.
  Nr. 1.942.
  -----