ORDIN nr. 1.789/1.784/2022privind înființarea Comitetului de investiții pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 1.789 din 20 iulie 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.784 din 1 august 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022
  Luând în considerare prevederile Planului național de redresare și reziliență al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021,
  având în vedere contractul de finanțare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Banca Europeană de Investiții privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, semnat la București la 31 martie 2022,
  ținând cont de:– Memorandumul nr. 20/19.223/MN cu tema Nominalizarea membrilor Comitetului de investiții din cadrul Contractului de finanțare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Banca Europeană de Investiții privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, semnat la București la 31 martie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022;– Referatul de aprobare nr. SSCM 337 din 15.07.2022 al Direcției generale implementare PNRR și instrumente financiare,
  în conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul finanțelor emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se înființează Comitetul de investiții pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, având componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Regulamentul de procedură al Comitetului de investiții este prevăzut în apendicele D la Contractul de finanțare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Banca Europeană de Investiții privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, semnat la București la 31 martie 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2022.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu


  ANEXĂ

  COMPONENȚA
  Comitetului de investiții pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes,
  finanțat din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României
  1. Radu Hanga, Bursa de Valori București - președinte - membru titular2. Oana Arat, Direcția generală program dezvoltare durabilă - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - director general - membru titular3. George Cărpușor, Direcția generală implementare PNRR și instrumente financiare - director general adjunct - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - membru titular4. Attila György, secretar de stat - Ministerul Finanțelor - membru titular5. Florin Jianu, președinte Consiliul de administrație - Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - desemnat de către Ministerul Finanțelor - membru titular6. Carmen Moraru, secretar de stat - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - membru supleant7. Svetlana Gomboș, Direcția generală creștere inteligentă, digitalizare - director general - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –– membru supleant8. Teodora Preoteasa, Direcția generală programare și coordonare sistem - director general - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –– membru supleant9. Boni Cucu, Direcția generală relații financiare internaționale - director general - Ministerul Finanțelor - membru supleant10. Dumitru Nancu, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - director general - membru supleant

  ----