ORDIN nr. 3.504 din 13 noiembrie 2013
privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 18 noiembrie 2013  Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013,
  preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă modelul şi caracteristicile siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt detaliate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pentru structurile din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi pentru instituţiile subordonate se aprobă şi se vor utiliza declinări ale siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aprobate la art. 1, astfel:
  a) Sigla specifică Direcţiei generale antifraudă fiscală este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Prin excepţie, legitimaţia de control şi legitimaţia de serviciu, precum şi emblema/insigna metalică utilizate de către personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală conţin sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi stema României, conform modelului şi caracteristicilor prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  b) Sigla specifică Direcţiei generale a vămilor şi a structurilor vamale de la nivelul unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este prezentată în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentului ordin. Prin excepţie, legitimaţia de control şi legitimaţia de serviciu, precum şi însemnele distinctive utilizate de către personalul vamal conţin sigla conform modelului şi caracteristicilor prezentate în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  c) Sigla specifică Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili este prezentată în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  d) Siglele specifice pentru direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sunt prezentate în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  (1) Intrarea în vigoare a siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi a siglelor specifice structurilor subordonate se face începând cu data de 1 ianuarie 2014.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sigla specifică Direcţiei generale antifraudă fiscală intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
  (3) Formularele şi imprimatele cu vechea siglă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor folosi până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de 30 iunie 2014.
  (4) Marcajele exterioare de pe clădiri vor fi refăcute cu sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau a structurilor subordonate, după caz, până cel târziu la data de 31 iulie 2014.


  Articolul 4

  Structurile din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile teritoriale ale acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 492/2004 privind aprobarea caracteristicilor siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 9 august 2004;
  b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.220/2013*) pentru aprobarea modelului şi caracteristicilor siglei specifice Direcţiei generale a vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  ---------- Notă *) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.220/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ştefan Diaconu
  Bucureşti, 13 noiembrie 2013.
  Nr. 3.504.


  Anexa 1

  Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate
  ale siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
  Sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi siglele structurilor sale subordonate sunt construite pe baza aceleiaşi arhitecturi grafice, constând dintr-un:
  1. logotip ANAF;
  2. simbol;
  3. decriptor.
  Logotipul ANAF are aceeaşi reprezentare grafică atât în sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cât şi în siglele structurilor sale fără personalitate juridică sau ale unităţilor teritoriale ale acesteia. Logotipul constă din acronimul "ANAF", scris cu corpul de literă Helvetica Neue LT Com - Heavy Extended, în culoarea albastră (cod CMYK - 100 100 20 10, cod RGB - 45 45 115).
  Decupajul interior al literei A este însoţit de o formă semicirculară, paralelă cu latura îngustă a triunghiului interior al literei, din această alăturare rezultând un element grafic în forma unui taler de balanţă. Ansamblul este folosit în ambele litere A din cadrul acronimului "ANAF".
  Sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constă din logotipul ANAF, precum şi din simbol şi decriptor:
  1. simbol: scut de culoare albastră (cod CMYK - 100/100/20/10, cod RGB - 45/45/115), de forma unui triunghi isoscel cu laturile rotunjite, cu vârful orientat în jos şi cu o protuberanţă ascuţită pe latura superioară, de asemenea cu laturi rotunjite; interiorul triunghiului este segmentat prin intersecţia în unghi drept a celor 2 mediene, spaţiile geometrice astfel rezultate fiind colorate în albastru (cod CMYK - 100 100 20 10, cod RGB - 45 45 115 - cel din stânga sus şi dreapta jos), respectiv alb (cel din stânga jos şi dreapta sus);
  2. decriptor: textul "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală", scris cu corpul de literă Helvetica Neue LT Com - Light, în culoarea neagră (cod CMYK 0/0/0/100, cod RGB 0/0/0).
  Sigla prezentată mai sus va fi utilizată de către structurile din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia Direcţiei generale a vămilor, a Direcţiei generale antifraudă fiscală şi a Direcţiei generale a marilor contribuabili. Se dispune utilizarea siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în antetul tuturor documentelor care reprezintă corespondenţa instituţiei, în formulare şi imprimate.


  Anexa 2

  Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale siglei Agenţiei
  Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală antifraudă fiscală
  Sigla Direcţiei generale antifraudă fiscală constă din logotipul ANAF, precum şi din simbol şi decriptor:
  1. simbol: profil al unui cap de acvilă, orientat spre stânga, de culoare albă (cod CMYK - 0/0/0/0, cod RGB - 255/255/255), încadrat într-un pătrat de culoare roşie (cod CMYK - 15/100/100/5, cod RGB - 200/30/40);
  2. decriptor: textul "Direcţia Generală Antifraudă Fiscală", scris cu corpul de literă Helvetica Neue LT Com - Light, în culoarea neagră (cod CMYK 0/0/0/100, cod RGB 0/0/0).
  Sigla va fi utilizată de către Direcţia generală antifraudă fiscală în antetul tuturor documentelor de corespondenţă, în marcaje exterioare şi interioare, pe tipărituri şi imprimate.


  Anexa 3

  Modul de utilizare a siglei în legitimaţia de control, legitimaţia de serviciu
  şi pe insigna şi emblema metalică în
  cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală
  Descriere: Insignele/Emblemele metalice sunt sub forma unui scut. Deasupra scutului este poziţionat logotipul siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Sub logotip, pe fundal alb, este poziţionat decriptorul - textul "ANTIFRAUDA", scris în culoarea roşie (cod CMYK-15/100/100/5, cod RGB-200/30/40). În mijlocul scutului, pe fundal albastru (cod CMYK-100/100/20/10, cod RGB-45/45/115), figurează stema României, în culorile oficiale. La baza scutului, pe fundal roşu, figurează înserierea emblemei.
  Menţiune: înserierea este cu titlu de exemplu.
  Mod de confecţionare: emblemele metalice vor fi aplicate pe suport din carton, îmbrăcat în piele şi ştanţat cu forma emblemei. Emblemele metalice vor fi utilizate de inspectorii antifraudă împreună cu legitimaţiile de control.


  Anexa 4

  Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate
  ale siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală a
  vămilor sau, după caz, a structurilor vamale din cadrul unităţilor teritoriale
  Sigla Direcţiei generale a vămilor constă din logotipul ANAF, precum şi din simbol şi decriptor:
  1. simbol: simbolul astrologic al comerţului, asociat cu zeul grec Hermes, constând dintr-un baston înaripat, cu doi şerpi încolăciţi în jurul lui, în culoarea albastră (cod CMYK-100/100/20/10, cod RGB-45/45/115);
  2. decriptor: textul "Direcţia Generală a Vămilor" sau, după caz, textul cu denumirea structurii vamale, scris cu corpul de literă Helvetica Neue LT Com - Light, în culoarea neagră (cod CMYK 0/0/ 0/100, cod RGB 0/0/0).
  Sigla va fi utilizată de către Direcţia generală a vămilor sau de către structurile vamale din cadrul unităţilor teritoriale în antetul tuturor documentelor de corespondenţă, în marcaje exterioare şi interioare, pe tipărituri şi imprimate.


  Anexa 5

  Modul de utilizare a siglei de către personalul vamal în
  legitimaţia de control, legitimaţia de serviciu şi pe însemnele specifice
  Descriere: forma ovală, fondul este albastru, cu margine galbenă. În partea superioară este redată stema României, în culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscripţia "ROMÂNIA", în culoare albastră. În partea inferioară a siglei apare inscripţia "VAMA", imprimată în alb, iar dedesubt, simbolul "Mercur", inscripţionat în galben. Marginea de jos a ovalului este prezentată în fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele "DOUANE" şi "CUSTOMS".


  Anexa 6

  Descrierea şi semnificaţiile elementelor
  însumate ale siglei Agenţiei Naţionale de Administrare
  Fiscală - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
  Sigla utilizată de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili constă din logotipul ANAF, precum şi din simbol şi decriptor:
  1. simbol: serie de 3 trapeze dreptunghice, dispuse vertical şi paralel, în culoarea albastră (cod CMYK-100/100/20/10, cod RGB-45/45/115); primul trapez din stânga are o înălţime inferioară celorlalte două, ale căror dimensiuni sunt identice.
  2. decriptor: textul "Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili", scris cu corpul de literă Helvetica Neue LT Com - Light, în culoarea neagră (cod CMYK 0/0/0/100, cod RGB 0/0/0).
  Sigla va fi utilizată de către Direcţia generală a marilor contribuabili în antetul tuturor documentelor de corespondenţă, în marcaje exterioare şi interioare, pe tipărituri şi imprimate.


  Anexa 7

  Descrierea şi semnificaţiile elementelor
  însumate ale siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
  - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - ..........
  Sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - ..........
  Sigla Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice ........... constă din logotipul ANAF, precum şi din simbol şi decriptor:
  1. simbol: conturul hărţii României, în culoarea albastră (cod CMYK - 100/100/20/10, cod RGB - 45/45/115), cu evidenţierea de culoare albă (cod CMYK - 0/0/0/0, cod RGB - 255/255/255) a competenţei teritoriale a unităţii în cauză;
  2. decriptor: textul "Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - ................", scris cu corpul de literă Helvetica Neue LT Com - Light, în culoarea neagră (cod CMYK 0/0/0/100, cod RGB 0/0/0).
  Sigla va fi utilizată de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - .............. în antetul tuturor documentelor de corespondenţă, în marcaje exterioare şi interioare, pe tipărituri şi imprimate.
  ------