HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 18 noiembrie 2014
privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate Drăgăneşti-Olt, din oraşul Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Local Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt.


  Articolul 2

  Componentele bazei materiale a Centrului de Sănătate Drăgăneşti-Olt achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1, se dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Olt, în numele statului, şi de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) poziţia 254 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) poziţia 48 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 18 noiembrie 2014.
  Nr. 1.043.
  -------