LEGEA nr. 10 din 31 iulie 1990
privind proclamarea zilei naţionale a României
EMITENT
 • PARLAMENT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 1 august 1990  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se proclama "1 Decembrie" ziua naţionala a României.


  Articolul 2

  Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare naţionala, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abroga.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din ziua de 30 iulie 1990.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 30 iulie 1990.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea privind proclamarea zilei naţionale a României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  -------------------