HOTĂRÂRE nr. 529 din 2 iunie 2010 (*actualizată*)
pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti
(actualizată până la data de 20 iunie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 529 din 2 iunie 2010 HOTĂRÂREA nr. 1.048 din 20 octombrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.141 din 17 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.404 din 28 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.266 din 8 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 129 din 16 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 130 din 16 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 361 din 6 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 365 din 6 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 489 din 11 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 527 din 18 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 641 din 22 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 779 din 3 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 687 din 6 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 688 din 6 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 808 din 10 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 807 din 10 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 757 din 27 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 758 din 27 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 871 din 31 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.109 din 9 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.099 din 2 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.140 din 16 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.235 din 14 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 51 din 25 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 226 din 27 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 600 din 13 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 603 din 13 iunie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (6) şi al art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă menţinerea managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Se aprobă Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie cu autorităţile administraţiei publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru spitalele publice al căror management al asistenţei medicale s-a transferat prin prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 2 iunie 2010.
  Nr. 529.


  Anexa 1
  LISTA
  unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se
  menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile
  administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti
  Municipiul Bucureşti (18 unităţi sanitare)
  *Font 9*
      1. Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti

      2. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 2 din anexa 1 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.266 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  *Font 9*
      3. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-facială
         "Prof. Dr. Dan Theodorescu" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti

      4. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 4 din anexa 1 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.266 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 20 decembrie 2010, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  *Font 9*
      5. Spitalul Clinic "Colentina" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      6. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi
         TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti

      7. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 7 din anexa 1 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  *Font 9*
      8. Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      9. Spitalul Clinic "Colţea" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      10. Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" Primăria Municipiului Bucureşti
      11. Spitalul Clinic de Dermatovenerologie "Prof.
          Dr. Scarlat Longhin" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      12. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale
          "Dr. Victor Babeş" Primăria Municipiului Bucureşti
      13. Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Primăria Municipiului Bucureşti
      14. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof.
          Dr. Panait Sârbu" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      15. Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      16. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan"
          Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      17. Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
      18. Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia"
          Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti

      Judeţul Bihor (4 unităţi sanitare)

      1. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 1 din anexa 1 - judeţul Bihor. a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 365 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 12 aprilie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
      2. Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea Consiliul Local Oradea
      3. Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea Consiliul Local Oradea
      4. Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea Consiliul Local Oradea


  Anexa 2
  LISTA
  unităţilor sanitare publice cu paturi pentru
  care se transferă managementul asistenţei medicale
  către autorităţile administraţiei publice
  locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea unităţii sanitare Autoritatea administraţiei
  crt. publice locale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Judeţul Alba (12 unităţi sanitare)
    1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia Consiliul Judeţean Alba
    2. Spitalul Municipal Aiud Consiliul Local Aiud
    3. Spitalul Municipal Blaj Consiliul Local Blaj
    4. Spitalul Municipal Sebeş Consiliul Local Sebeş
    5. Spitalul Orăşenesc Abrud Consiliul Local Abrud
    6. Spitalul Orăşenesc Câmpeni Consiliul Local Câmpeni
    7. Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş Consiliul Local Ocna Mureş
    8. Spitalul Orăşenesc Cugir Consiliul Local Cugir

    9. Abrogată

  ----------
  Poz. 9 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 603 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2012.
  10. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Consiliul Judeţean Alba
  11. Spitalul de Boli Cronice Câmpeni Consiliul Local Câmpeni
  12. Centrul de Sănătate Baia de Arieş Consiliul Local Baia
  de Arieş
  Judeţul Arad (11 unităţi sanitare)
  13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad Consiliul Judeţean Arad
   14. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 14 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011, conform alin. (1) al art. 2 din acelaşi act normativ.
   15. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 15 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011, conform alin. (1) al art. 2 din acelaşi act normativ.
   16. Spitalul Orăşenesc Lipova Consiliul Local Lipova
   17. Spitalul Orăşenesc Ineu Consiliul Local Ineu
   18. Spitalul Orăşenesc Sântana Consiliul Local Sântana
   19. Spitalul Comunal Gurahonţ Consiliul Local Gurahonţ
   20. Centrul de Sănătate Chişineu-Criş Consiliul Local
                                                        Chişineu-Criş
   21. Spitalul de Psihiatrie Mocrea Consiliul Judeţean Arad
   22. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş Consiliul Judeţean Arad
   23. Spitalul Boli Cronice Sebiş Consiliul Local Sebiş
       Judeţul Argeş (17 unităţi sanitare)
   24. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti Consiliul Judeţean Argeş
   25. Spitalul Municipal Câmpulung Consiliul Local Câmpulung
   26. Spitalul Municipal Curtea de Argeş Consiliul Local Curtea
                                                        de Argeş
   27. Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni Consiliul Local Mioveni
   28. Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti Consiliul Judeţean Argeş
   29. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea Consiliul Judeţean Argeş

   30. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 30 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
   31. Spitalul de Recuperare Brădet Consiliul Judeţean Argeş
   32. Spitalul de Pediatrie Piteşti Consiliul Judeţean Argeş

   33. Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung Consiliul Local al Municipiului Câmpulung

  -----------
  Poziţia 33 din anexa 2 a fost modificată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.099 din 2 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, conform alin. (2) al art. 1 din acelaşi act normativ.
   34. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ilie" Piteşti Consiliul Judeţean Argeş
   35. Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Consiliul Judeţean Argeş
   36. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei"
       Valea Iaşului Consiliul Judeţean Argeş
   37. Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice
       "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefăneşti Consiliul Judeţean Argeş

   38. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 38 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 808 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 22 august 2011.
   39. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 39 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
   40. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 40 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
      Judeţul Bacău (7 unităţi sanitare)
   41. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău Consiliul Judeţean Bacău
   42. Spitalul Municipal Oneşti Consiliul Local Oneşti
   43. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti Consiliul Local Moineşti
   44. Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti Consiliul Local Comăneşti
   45. Spitalul Orăşenesc Buhuşi Consiliul Local Buhuşi

   46. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 46 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 51 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
   47. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău Consiliul Local Bacău
       Judeţul Bihor (9 unităţi sanitare)

   48. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea Consiliul Local al Municipiului Oradea

  -----------
  Poziţia 48 din anexa 2 a fost modificată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.141 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2010.
   49. Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuş Consiliul Local Beiuş
   50. Spitalul Municipal Salonta Consiliul Local Salonta
   51. Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita Consiliul Local Marghita
   52. Spitalul Orăşenesc Aleşd Consiliul Local Aleşd
   53. Spitalul Orăşenesc Ştei Consiliul Local Ştei

   54. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 54 din anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 361 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011, conform alin. (4) al art. 2 din acelaşi act normativ.
   55. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 55 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
   56. Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Judeţean Bihor
       Judeţul Bistriţa-Năsăud (5 unităţi sanitare)
   57. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa Consiliul Judeţean
                                                        Bistriţa-Năsăud
   58. Spitalul Orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud Consiliul Local Năsăud
   59. Spitalul Orăşenesc Beclean Consiliul Local Beclean
   60. Centrul de Sănătate Teaca Consiliul Local Teaca
   61. Preventoriul TBC Ilişua Consiliul Local Uriu
       Judeţul Botoşani (12 unităţi sanitare)
   62. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati"
       Botoşani Consiliul Judeţean Botoşani
   63. Spitalul Municipal Dorohoi Consiliul Local Dorohoi

   64. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 64 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 758 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 4 august 2011.
   65. Spitalul Orăşenesc Darabani Consiliul Local Darabani
   66. Spitalul Comunal Truşeşti Consiliul Local Truşeşti

   67. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 67 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
   68. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 68 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
   69. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 69 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
   70. Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani Consiliul Local Botoşani
   71. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani Consiliul Local Botoşani
   72. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda Consiliul Judeţean Botoşani
   73. Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Consiliul Judeţean Botoşani
       Judeţul Braşov (12 unităţi sanitare)
   74. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov Consiliul Judeţean Braşov
   75. Spitalul Clinic de Copii Braşov Consiliul Judeţean Braşov
   76. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
       "Dr. I. A. Sbârcea" Braşov Consiliul Judeţean Braşov
   77. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş Consiliul Local Făgăraş
   78. Spitalul Municipal Săcele Consiliul Local Săcele
   79. Spitalul Municipal Codlea Consiliul Local Codlea
   80. Spitalul Orăşenesc "Dr.C.T. Sparchez" Zărneşti Consiliul Local Zărneşti
   81. Spitalul Orăşenesc Rupea Consiliul Local Rupea
   82. Spitalul de Boli Infecţioase Braşov Consiliul Judeţean Braşov
   83. Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov Consiliul Judeţean Braşov
   84. Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov Consiliul Judeţean Braşov

   85. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 85 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 807 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2011.
       Judeţul Brăila (5 unităţi sanitare)
   86. Spitalul de Urgenţă Judeţean Brăila Consiliul Judeţean Brăila
   87. Spitalul Orăşenesc Făurei Consiliul Local Făurei

  88. Abrogată.
  -----------
  Poziţia 88 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 688 din 6 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
   89. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila Consiliul Judeţean Brăila
   90. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila Consiliul Local Brăila
       Judeţul Buzău (7 unităţi sanitare)
   91. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău Consiliul Judeţean Buzău
   92. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Consiliul Local
                                                        Râmnicu Sărat
   93. Spitalul Orăşenesc Nehoiu Consiliul Local Nehoiu
   94. Spitalul Comunal Vintilă Vodă Consiliul Local
                                                        Vintilă Vodă
   95. Centrul de Sănătate Pârscov Consiliul Local Pârscov
   96. Spitalul de Boli Cronice Smeeni Consiliul Local Smeeni

   97. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 97 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.
       Judeţul Caraş-Severin (8 unităţi sanitare)
   98. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa Consiliul Judeţean
                                                        Caraş-Severin
   99. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş Consiliul Local Caransebeş
  100. Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu Consiliul Local Oţelu Roşu

  101. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 101 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  102. Spitalul Orăşenesc Oraviţa Consiliul Local Oraviţa
  103. Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă Consiliul Local

  104. Abrogată.
  -----------
  Poziţia 104 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 226 din 27 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 30 martie 2012.
  105. Spitalul de Boli Cronice Bocşa Consiliul Local Bocşa
       Judeţul Călăraşi (6 unităţi sanitare)
  106. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi Consiliul Judeţean Călăraşi
  107. Spitalul Municipal Olteniţa Consiliul Local Olteniţa
  108. Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară Consiliul Local Lehliu-Gară
  109. Spitalul Orăşenesc Budeşti Consiliul Local Budeşti
  110. Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi Consiliul Judeţean Călăraşi
  111. Spitalul de Psihiatrie Săpunari Consiliul Judeţean Călăraşi
       Judeţul Cluj (12 unităţi sanitare)
  112. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
       Cluj-Napoca Consiliul Judeţean Cluj
  113. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
       "Leon Danielo" Cluj-Napoca Consiliul Judeţean Cluj
  114. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca Consiliul Judeţean Cluj
  115. Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Consiliul Judeţean Cluj
  116. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Consiliul Local Cluj-Napoca
  117. Spitalul Municipal Dej Consiliul Local Dej
  118. Spitalul Municipal Turda Consiliul Local Turda
  119. Spitalul Municipal Câmpia Turzii Consiliul Local
                                                       Câmpia Turzii
  120. Spitalul Municipal Gherla Consiliul Local Gherla
  121. Spitalul Orăşenesc Huedin Consiliul Local Huedin
  122. Centrul de Sănătate Mociu Consiliul Local Mociu
  123. Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa Consiliul Judeţean Cluj
       Judeţul Constanţa (10 unităţi sanitare)
  124. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa Consiliul Judeţean Constanţa
  125. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa Consiliul Judeţean Constanţa
  126. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa Consiliul Local Constanţa

  127. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 127 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.235 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  128. Spitalul Municipal Mangalia Consiliul Local Mangalia
  129. Spitalul Municipal Medgidia Consiliul Local Medgidia
  130. Spitalul Orăşenesc Cernavodă Consiliul Local Cernavodă
  131. Spitalul Orăşenesc Hârşova Consiliul Local Hârşova
  132. Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi
       Recuperare Medicală Eforie Sud Consiliul Judeţean Constanţa

  133. Abrogată.

  ----------
  Poz. 133 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 600 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 20 iunie 2012.
  Judeţul Covasna (4 unităţi sanitare)
  134. Spitalul Judeţean de Urgenţă
  "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe Consiliul Judeţean Covasna
  135. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc Consiliul Local Târgu
  Secuiesc
  136. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 136 din anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 489 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.
  137. Spitalul Orăşenesc Baraolt Consiliul Local Baraolt
       Judeţul Dâmboviţa (10 unităţi sanitare)
  138. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte Consiliul Judeţean Dâmboviţa

  139. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 139 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.
  140. Spitalul Municipal Moreni Consiliul Local Moreni
  141. Spitalul Orăşenesc Găeşti Consiliul Local Găeşti
  142. Spitalul Orăşenesc Pucioasa Consiliul Local Pucioasa
  143. Spitalul Orăşenesc Titu Consiliul Local Titu

  144. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 144 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.
  145. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 145 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.
  146. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 146 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.
  147. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 147 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din acelaşi act normativ.
       Judeţul Dolj (9 unităţi sanitare)
  148. Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova Consiliul Local Craiova
  149. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
       Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova Consiliul Local Craiova
  150. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Consiliul Local Craiova
  151. Spitalul Municipal Băileşti Consiliul Local Băileşti
  152. Spitalul Municipal Calafat Consiliul Local Calafat
  153. Spitalul Orăşenesc Segarcea Consiliul Local Segarcea
  154. Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele Brâncoveneşti"
       Dăbuleni Consiliul Judeţean Dolj
  155. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Consiliul Judeţean Dolj
  156. Spitalul Orăşenesc Filiaşi Consiliul Local Filiaşi
       Judeţul Galaţi (9 unităţi sanitare)
  157. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
       "Sf. Apostol Andrei" Consiliul Judeţean Galaţi
  158. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
       "Sf. Ioan" Galaţi Consiliul Local Galaţi
  159. Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Consiliul Local Tecuci
  160. Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor Consiliul Local Târgu Bujor
  161. Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi Consiliul Judeţean Galaţi
  162. Spitalul de Boli Infecţioase
       "Cuvioasa Parascheva" Galaţi Consiliul Judeţean Galaţi
  163. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
       "Buna Vestire" Galaţi Consiliul Local Galaţi
  164. Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galaţi Consiliul Local Galaţi
  165. Spital de Boli Cronice Iveşti Consiliul Judeţean Galaţi
       Judeţul Giurgiu (6 unităţi sanitare)
  166. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu Consiliul Judeţean Giurgiu
  167. Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale Consiliul Local
                                                        Bolintin-Vale

  168. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 168 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 757 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  169. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Consiliul Judeţean Giurgiu

  170. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 170 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.140 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 noiembrie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  171. Centrul de Sănătate Ghimpaţi Consiliul Local Ghimpaţi
       Judeţul Gorj (8 unităţi sanitare)
  172. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu Consiliul Judeţean Gorj
  173. Spitalul Municipal Motru Consiliul Local Motru
  174. Spitalul Orăşenesc Novaci Consiliul Local Novaci
  175. Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu Consiliul Local
                                                        Bumbeşti-Jiu
  176. Spitalul Orăşenesc "Sf. Ştefan" Rovinari Consiliul Local Rovinari
  177. Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti Consiliul Local Târgu
                                                        Cărbuneşti
  178. Spitalul Orăşenesc Turceni Consiliul Local Turceni
  179. Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor
       Vladimirescu" - Runcu Consiliul Judeţean Gorj
       Judeţul Harghita (5 unităţi sanitare)
  180. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc Consiliul Judeţean Harghita
  181. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Consiliul Local Odorheiu
                                                       Secuiesc
  182. Spitalul Municipal Gheorghieni Consiliul Local Gheorghieni
  183. Spitalul Municipal Topliţa Consiliul Local Topliţa
  184. Spitalul de Psihiatrie Tulgheş Consiliul Judeţean Harghita
       Judeţul Hunedoara (12 unităţi sanitare)
  185. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva Consiliul Judeţean Hunedoara
  186. Spitalul de Urgenţă Petroşani Consiliul Local Petroşani
  187. Spitalul Municipal "Dr. Alexandru
       Simionescu" Hunedoara Consiliul Local Hunedoara
  188. Spitalul Municipal Lupeni Consiliul Local Lupeni
  189. Spitalul Municipal Orăştie Consiliul Local Orăştie
  190. Spitalul Municipal Brad Consiliul Local Brad
  191. Spitalul Municipal Vulcan Consiliul Local Vulcan
  192. Spitalul Orăşenesc Haţeg Consiliul Local Haţeg

  193. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 193 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.109 din 9 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 16 noiembrie 2011.
  194. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Consiliul Judeţean Hunedoara
  195. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Consiliul Judeţean Hunedoara
  196. Centrul de Sănătate Călan Consiliul Local Călan
       Judeţul Ialomiţa (4 unităţi sanitare)
  197. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia Consiliul Judeţean Ialomiţa
  198. Spitalul Municipal Urziceni Consiliul Local Urziceni
  199. Spitalul Municipal Feteşti Consiliul Local Feteşti
  200. Spitalul Orăşenesc Ţăndărei Consiliul Local Ţăndărei
       Judeţul Iaşi (12 unităţi sanitare)
  201. Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof.
       Dr. Nicolae Oblu" Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi
  202. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
       "Sf. Maria" Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi
  203. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
       "Elena Doamna" Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi
  204. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
       "Sf. Parascheva" Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi
  205. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
       "Cuza Vodă" Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi
  206. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi
  207. Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi Consiliul Local Iaşi
  208. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi Consiliul Local Iaşi
  209. Spitalul Municipal Paşcani Consiliul Local Paşcani
  210. Spitalul Orăşenesc Hârlău Consiliul Local Hârlău
  211. Spitalul Orăşenesc Târgu Frumos Consiliul Local Târgu Frumos
  212. Preventoriul TBC pentru Copii Deleni Consiliul Local Deleni
       Judeţul Ilfov (4 unităţi sanitare)
  213. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov Consiliul Judeţean Ilfov
  214. Spitalul Orăşenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea Consiliul Judeţean Ilfov
  215. Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu"
       Bălăceanca Consiliul Judeţean Ilfov

  216. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 216 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011.
       Judeţul Maramureş (9 unităţi sanitare)
  217. Spitalul Judeţean de Urgenţă
       "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare Consiliul Judeţean Maramureş
  218. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei Consiliul Local Sighetu
                                                      Marmaţiei
  219. Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus Consiliul Local Vişeu de Sus
  220. Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş Consiliul Local Târgu Lăpuş
  221. Spitalul de Boli Infecţioase,
       Dermatovenerologie şi Psihiatrie Baia Mare Consiliul Judeţean Maramureş
  222. Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Consiliul Local Baia Mare
  223. Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie Consiliul Local Baia Sprie
  224. Spitalul de Psihiatrie Cavnic Consiliul Local Cavnic
  225. Centrul de Sănătate Şomcuta Mare Consiliul Local Şomcuta Mare
       Judeţul Mehedinţi (5 unităţi sanitare)
  226. Spitalul Judeţean de Urgenţă
       Drobeta-Turnu Severin Consiliul Judeţean Mehedinţi
  227. Spitalul Municipal Orşova Consiliul Local Orşova
  228. Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă Consiliul Local Baia de Aramă
  229. Spitalul Orăşenesc Strehaia Consiliul Local Strehaia
  230. Spitalul Orăşenesc Vânju Mare Consiliul Local Vânju Mare
       Judeţul Mureş (10 unităţi sanitare)
  231. Spitalul Clinic Judeţean Mureş Consiliul Judeţean Mureş
  232. Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu"
       Târnăveni Consiliul Judeţean Mureş
  233. Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin Consiliul Local Reghin
  234. Spitalul Municipal Sighişoara Consiliul Local Sighişoara
  235. Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer Russu" Luduş Consiliul Local Luduş

  236. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 236 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011.
  237. Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure Consiliul Local Sângeorgiu
                                                       de Pădure

  238. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 238 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 527 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.
  238^1. Spitalul Sovata-Niraj Consiliului Local al Oraşului Sovata

  -----------
  Poziţia 238^1 din anexa 2 a fost introdusă de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.
  239. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 239 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.
  240. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 240 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.
       Judeţul Neamţ (7 unităţi sanitare)
  241. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judeţean Neamţ
  242. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman Consiliul Local Roman
  243. Spitalul Orăşenesc Roznov Consiliul Local Roznov
  244. Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ Consiliul Local Târgu-Neamţ
  245. Spitalul Orăşenesc Bicaz Consiliul Local Bicaz
  246. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman Consiliul Judeţean Neamţ

  247. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Consiliul Local Alexandru cel Bun

  -----------
  Poziţia 247 din anexa 2 a fost rectificată prin RECTIFICAREA nr. 529 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 25 iunie 2010.
       Judeţul Olt (7 unităţi sanitare)
  248. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina Consiliul Judeţean Olt
  249. Spitalul Municipal Caracal Consiliul Local Caracal
  250. Spitalul Orăşenesc Balş Consiliul Local Balş
  251. Spitalul Orăşenesc Corabia Consiliul Local Corabia
  252. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Consiliul Judeţean Olt
  253. Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti Consiliul Judeţean Olt
  254. Centrul de Sănătate Drăgăneşti-Olt Consiliul Local
                                                       Drăgăneşti-Olt
       Judeţul Prahova (19 unităţi sanitare)
  255. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti Consiliul Judeţean Prahova
  256. Spitalul Municipal Ploieşti Consiliul Local Ploieşti
  257. Spitalul Municipal Câmpina Consiliul Local Câmpina
  258. Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte Consiliul Local Vălenii
                                                       de Munte
  259. Spitalul Orăşenesc Băicoi Consiliul Local Băicoi
  260. Spitalul Orăşenesc "Sf. Filofteia" Mizil Consiliul Local Mizil
  261. Spitalul Orăşenesc Sinaia Consiliul Local Sinaia
  262. Spitalul de Pediatrie Ploieşti Consiliul Judeţean Prahova
  263. Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti Consiliul Local Ploieşti
  264. Spitalul de Psihiatrie Voila Consiliul Local Câmpina
  265. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti Consiliul Judeţean Prahova
  266. Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga Consiliul Local Azuga
  267. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Consiliul Local Breaza
  268. Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti Consiliul Local Floreşti
  269. Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna Consiliul Local Drajna

  270. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 270 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 779 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  271. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 271 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.
  272. Centrul de Sănătate Bălţeşti Consiliul Local Bălţeşti
  273. Centrul de Sănătate Urlaţi Consiliul Local Urlaţi
       Judeţul Satu Mare (5 unităţi sanitare)
  274. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare Consiliul Judeţean Satu Mare

  275. Spitalul Municipal Carei Consiliul Local al Municipiului Carei

  -----------
  Conform art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.048 din 20 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 4 noiembrie 2010, poziţia 275 din anexa 2 se modifică în mod corespunzător potrivit anexei din acelaşi act normativ.
  276. Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş Consiliul Judeţean Satu Mare

  277. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 277 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 130 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011, conform art. 3 din acelaşi act normativ.
  278. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Consiliul Judeţean Satu Mare
       Judeţul Sălaj (6 unităţi sanitare)
  279. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău Consiliul Judeţean Sălaj
  280. Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei Consiliul Local Şimleu
                                                       Silvaniei
  281. Spitalul Orăşenesc Jibou Consiliul Local Jibou

  282. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 282 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 129 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  283. Centru de Sănătate Cehu Silvaniei Consiliul Local Cehu
                                                       Silvaniei
  284. Spitalul de Boli Cronice Crasna Consiliul Local Crasna
       Judeţul Sibiu (7 unităţi sanitare)
  285. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu Consiliul Judeţean Sibiu
  286. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Consiliul Local Sibiu
  287. Spitalul Municipal Mediaş Consiliul Local Mediaş
  288. Spitalul Orăşenesc Agnita Consiliul Local Agnita
  289. Spitalul Orăşenesc Cisnădie Consiliul Local Cisnădie
  290. Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda"
       Sibiu Consiliul Judeţean Sibiu
  291. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Consiliul Judeţean Sibiu
       Judeţul Suceava (10 unităţi sanitare)
  292. Spitalul Judeţean de Urgenţă
       "Sf. Ioan cel Nou" Suceava Consiliul Judeţean Suceava
  293. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc Consiliul Local Câmpulung
                                                       Moldovenesc
  294. Spitalul Municipal Fălticeni Consiliul Local Fălticeni
  295. Spitalul Municipal "Sf. Dr. Cosma şi Damian"
       Rădăuţi Consiliul Local Rădăuţi
  296. Spitalul Municipal Vatra Dornei Consiliul Local Vatra Dornei
  297. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului Consiliul Local Gura
                                                       Humorului
  298. Spitalul Orăşenesc Siret Consiliul Local Siret

  299. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 299 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011, conform art. 1 din acelaşi act normativ.
  300. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc Consiliul Local Câmpulung
                                                       Moldovenesc
  301. Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Consiliul Local Siret
       Judeţul Teleorman (10 unităţi sanitare)
  302. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria Consiliul Judeţean Teleorman
  303. Spitalul Municipal "Caritas" Roşiori de Vede Consiliul Local Roşiori
                                                      de Vede
  304. Spitalul Municipal Turnu Măgurele Consiliul Local Turnu
                                                      Măgurele
  305. Spitalul Orăşenesc Zimnicea Consiliul Local Zimnicea
  306. Centrul de Sănătate "Regele Carol I" Deparaţi Consiliul Judeţean Teleorman
  307. Centrul de Sănătate Furculeşti Consiliul Judeţean Teleorman
  308. Centrul de Sănătate Cervenia Consiliul Judeţean Teleorman
  309. Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci Consiliul Judeţean Teleorman
  310. Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede Consiliul Judeţean Teleorman
  311. Spitalul de Psihiatrie Poroschia Consiliul Judeţean Teleorman
       Judeţul Timiş (11 unităţi sanitare)
  312. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
       "Louis Ţurcanu" Timişoara Consiliul Local Timişoara
  313. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Consiliul Local Timişoara
  314. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
       Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara Consiliul Local Timişoara

  315. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 315 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 871 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  316. Spitalul Municipal Lugoj Consiliul Local Lugoj
  317. Spitalul Orăşenesc Deta Consiliul Local Deta
  318. Spitalul Orăşenesc Făget Consiliul Local Făget
  319. Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare Consiliul Local
                                                       Sânnicolau Mare
  320. Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia Consiliul Local Jimbolia
  321. Centrul de Sănătate Buziaş Consiliul Local Buziaş
  322. Centrul de Sănătate Ciacova Consiliul Local Ciacova
       Judeţul Tulcea (4 unităţi sanitare)
  323. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea Consiliul Judeţean Tulcea
  324. Spitalul Orăşenesc Măcin Consiliul Local Măcin
  325. Spitalul Orăşenesc Babadag Consiliul Local Babadag
  326. Centrul de Sănătate Sulina Consiliul Local Sulina
       Judeţul Vaslui (7 unităţi sanitare)
  327. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui Consiliul Judeţean Vaslui
  328. Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi Consiliul Local Huşi
  329. Spitalul Municipal de Urgenţă
       "Elena Beldiman" Bârlad Consiliul Local Bârlad
  330. Spitalul Orăşenesc Negreşti Consiliul Local Negreşti

  331. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 331 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 687 din 6 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  332. Spitalul de Psihiatrie Murgeni Consiliul Local Murgeni
  333. Spitalul de Boli Cronice
       "Dr. I. T. Nicolăescu" Tutova Consiliul Local Tutova
       Judeţul Vâlcea (8 unităţi sanitare)
  334. Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea Consiliul Judeţean Vâlcea
  335. Spitalul Municipal "Costache Nicolescu"
       Drăgăşani Consiliul Local Drăgăşani
  336. Spitalul Orăşenesc Brezoi Consiliul Local Brezoi
  337. Spitalul Orăşenesc Horezu Consiliul Local Horezu

  338. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 338 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011, conform art. 1 din acelaşi act normativ.
  339. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 339 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 641 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011, conform art. 2 din acelaşi act normativ.
  340. Spitalul de Pneumoftiziologie
       "C. Anastasatu" Mihăeşti Consiliul Judeţean Vâlcea
  341. Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti Consiliul Judeţean Vâlcea
       Judeţul Vrancea (7 unităţi sanitare)

  342. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 342 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.
  343. Spitalul Municipal Adjud Consiliul Local Adjud

  344. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 344 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  345. Spitalul Orăşenesc Panciu Consiliul Local Panciu
  346. Spitalul Orăşenesc Odobeşti Consiliul Local Odobeşti

  347. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 347 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.
  348. Abrogată.

  -----------
  Poziţia 348 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.
       Municipiul Bucureşti (3 unităţi sanitare)
  349. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof.
       Dr. Alexandru Obregia" Primăria Municipiului Bucureşti
  350. Spitalul de Psihiatrie Titan
       "Dr. Constantin Gorgos" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
  351. Centrul de Evaluare şi Tratament a
       Toxicodependenţelor pentru Copii şi Tineri
       "Sf. Stelian" Bucureşti Primăria Municipiului Bucureşti
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------