ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 30 iunie 2000
privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat se suporta din taxele percepute de la candidaţi.


  Articolul 2

  Cuantumul taxelor prevăzute la art. 1 va fi stabilit de fiecare inspectorat şcolar, respectiv de fiecare unitate şcolară reprezentativa, şi nu poate depăşi nivelul cheltuielilor de organizare şi desfăşurare.
  p. PRIM-MINISTRU,
  MIRCEA CIUMARA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Mircea Fronescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -----------