CRITERIILE din 28 iunie 2007de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.141/1.386/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 671 din 1 octombrie 2007.
  Notă
  Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.333/6.556/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013, prevede:
  „Articolul 2
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile referitoare la specialitatea Medicină de urgență din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare”.


  Articolul 1

  Centrele universitare și unitățile sanitare în care se desfășoară activitățile de pregătire a rezidenților se evaluează și se acreditează pentru un interval de cel mult 5 ani. Reacreditarea acestora se face de către o comisie formată din 3 coordonatori de programe de rezidențiat (3 directori de program în cazul specialității medicină de urgență), 2 îndrumători de formare în rezidențiat, un reprezentant al Ministerului Sănătății Publice, un reprezentant al Ministerului Sănătății și un reprezentant al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.
  (la 07-09-2017, sintagma: Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 911 din 4 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 07 septembrie 2017 )


  Articolul 2

  Comisia de acreditare/reacreditare se desemnează prin ordin al ministrului sănătății publice.


  Articolul 3

  Criteriile de acreditare a centrelor și unităților sanitare în care se desfășoară programele de rezidențiat sunt:I. Criterii generale
  Acreditarea unei unități sanitare pentru pregătire în specialitate se face pe baza următoarelor criterii:
  a) să aibă în componență secții clinice universitare care asigură asistență medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică-medicală și de educație continuă;
  b) să aibă o structură de servicii care acordă asistență medicală de specialitate unui număr de pacienți suficient de mare și variabil ca patologie, pentru a asigura acoperirea în totalitate a baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice pentru modulul specialității acreditate pentru pregătire în rezidențiat;
  c) să includă ca îndrumători personal didactic autorizat sau medici specialiști cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul specialității respective, care să asigure formarea și îndrumarea rezidenților pe durata modulelor în domeniul respectiv.
  II. Criterii specifice
  Unitățile sanitare în care se desfășoară programe de rezidențiat în specialitatea medicină de familie sunt:
  a) cabinete medicale individuale de medicină de familie, în care desfășoară activitate medici primari sau specialiști medicină de familie;
  b) ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic și tratament încadrate cu medici primari sau specialiști, confirmați în specialitățile corespondente din curriculă.

  ------