ORDONANTA Nr. 12 din 31 ianuarie 1995
privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing, precum şi la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 3 februarie 1995  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. e) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Maşinile, utilajele şi instalaţiile destinate producţiei, care se aduc în ţara de către persoane juridice române în baza contractelor de leasing, se admit în regim de import temporar fără garantarea taxelor vamale, în condiţiile prezentei ordonanţe.
  Beneficiază de regimul de import temporar, fără garantarea taxelor vamale, maşinile, utilajele şi instalaţiile cu o vechime de maximum 2 ani de la data fabricaţiei, faţă de data contractului de leasing, dovedită prin acte sau prin prevedere expresă în contractul de leasing.


  Articolul 2

  Termenul în cadrul căruia bunurile respective urmează să fie restituite sau sa primească o noua destinaţie vamală este cel convenit de părţi prin contractul de leasing, dar nu mai mult de 36 de luni.


  Articolul 3

  În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, beneficiarul bunurilor prevăzute la art. 1 optează pentru cumpărarea acestora, este obligat ca, înainte cu 30 de zile de la definitivarea importului, sa anunţe organele vamale asupra operaţiunii şi sa plătească taxa vamală prevăzută în Tariful vamal de import al României, aplicată asupra valorii reziduale convenite de părţi ca preţ final al vinzarii.
  Plata sumelor stabilite potrivit alineatului precedent se efectuează integral în momentul depunerii declaraţiei vamale de import definitiv.


  Articolul 4

  În cazul în care termenul prevăzut la art. 2, acordat pentru regimul de import temporar a expirat, iar bunurile nu au fost restituite şi nici nu au fost cumpărate, autorităţile vamale încasează dublul taxelor vamale datorate la data înregistrării declaraţiei vamale pentru bunurile aduse în ţara în condiţiile art. 1
  În asemenea situaţii, elementele de determinare a cuantumului taxelor vamale sunt cele în vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale pentru plasarea bunurilor în regim de import temporar.


  Articolul 5

  Sunt scutite de plată taxelor vamale, pe o perioadă de 2 ani, materiile prime, materialele, piesele de schimb şi componentele importate, necesare şi folosite efectiv în producţia proprie a investiţiilor străine, care sunt supuse unor procese de prelucrare, transformare sau asamblare în vederea obţinerii unor bunuri cu caracteristici tehnico-functionale sau de alta natura distincte faţă de cele ale bunurilor importate încorporate în produsul nou-rezultat, care se încadrează la o alta poziţie tarifara prevăzută în Tariful vamal de import al României.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţie contrară se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,○○○○○○
  Florin Georgescu
  Ministru de stat,
  preşedintele Consiliului
  pentru Coordonare, Strategie
  şi Reforma Economică,
  Mircea Cosea
  ○○○ ----------------------