DECRET nr. 310 din 15 septembrie 1971
pentru modificarea Decretului nr. 156/1970 privind regimul paşapoartelor, aprobat prin Legea nr. 35/1970
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 110 din 25 septembrie 1971  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste României decretează:

  Articolul UNIC

  Articolul 11 şi articolul 23 alineatul ultim din Decretul nr. 156/1970 privind regimul paşapoartelor, aprobat prin legea nr. 35/1970, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Pasapoartele se eliberează persoanelor care au împlinit vîrsta de 14 ani, precum şi celor care nu au împlinit aceasta vîrsta, cînd călătoresc însoţite.
  Copii pînă la vîrsta de 14 ani, care călătoresc însoţiţi, se înscriu în pasaportul insotitorului".
  2. Articolul 23 alineatul ultim va avea următorul cuprins:
  "Viza turistica da dreptul de şedere în Republica Socialistă România pînă la 60 de zile şi va putea fi prelungită, la cerere, pînă la 120 zile".
  Preşedintele
  Consiliului de Stat,
  Nicolae Ceauşescu
  -----------------