LEGE nr. 471 din 4 noiembrie 2004
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 16 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 78 din 19 august 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 august 2004, cu următoarele modificări:
  1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "(5) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea spitalele clinice şi spitalele universitare sunt parte integrantă a domeniului public al judeţelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi se dau în administrarea unităţilor sanitare respective prin hotărâre a consiliului judeţean, municipal sau local al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz. Consiliile judeţene, municipale sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti nu pot percepe taxe şi chirii asupra terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea spitalele clinice şi spitalele universitare."
  2. La articolul I punctul 2, alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "(6) Unităţile de asistenţă medico-socială înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale comunale trec în responsabilitatea administrativă şi financiară a consiliilor judeţene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel, asumându-şi obligaţiile de finanţare."
  3. La articolul I punctul 3, alineatele (3) şi (5) ale articolului 5^2 vor avea următorul cuprins:
  "(3) Finanţarea centrelor de sănătate multifuncţionale se asigură din venituri proprii, precum şi din sume acordate de la bugetul de stat şi bugetele locale.
  ..................................................................
  (5) De la bugetul de stat se acordă sume prin bugetul Ministerului Sănătăţii."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 4 noiembrie 2004.
  Nr. 471.
  -----------