ORDIN nr. 1.273 din 22 decembrie 2009
pentru modificarea pct. 1 şi 7 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române şi a pct. 1 şi 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 11 ianuarie 2010  În temeiul prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 20 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Colegiul Tehnic Feroviar «Mihai I»".
  2. Punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "7. Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - sectorul feroviar".


  Articolul II

  Anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 şi 149 bis din 18 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Colegiul Tehnic Feroviar «Mihai I»".
  2. Punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "7. Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - sectorul feroviar".


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Bucureşti, 22 decembrie 2009.
  Nr. 1.273.
  __________