LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2010pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 ianuarie 2010
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.1 și VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Senatele universităților stabilesc valoarea taxelor de școlarizare, în valută, cel puțin la nivelul cheltuielilor de școlarizare, precum și modalitatea de plată, integral sau în rate.(3) Din sumele încasate din taxele de școlarizare prevăzute la alin. (1), universitățile alocă cel puțin 20% pentru burse acordate studenților români și/sau străini.2. La anexă, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:
  A. Învățământ cu frecvență1. Învățământul liceal secundar superior: 180 euro/lună2. Învățământul universitar și postuniversitar

  Domeniul de învățământ

  Învățământ universitar
  de licență, de
  masterat,
  rezidențiat (euro/lună)

  Învățământ
  postuniversitar,
  doctorat (euro/lună)

  Tehnic, agronomic,
  științe, matematici și matematici
  aplicate,
  sport

  270

  290

  Arhitectură

  350

  370

  Sociouman, psihologie, economic

  220

  240

  Medicină

  320

  340

  Muzică și arte

  420

  440

  Interpretare muzicală, teatru

  750

  770

  Film

  950

  970

  Taxele se percep pentru întreaga durată a anului de învățământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învățământ.
  La taxele de mai sus se adaugă costul cazării și, respectiv, al mesei, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea instituției de învățământ.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 6 ianuarie 2010.
  Nr. 1.
  -----