HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 10 august 2022pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, cu termenele de clasificare aferente
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 12 august 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Lista cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, cu termenele de clasificare aferente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Termenele de clasificare a informațiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din lista prevăzută la art. 1 se stabilesc potrivit prevederilor art. 12 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu

  București, 10 august 2022.
  Nr. 1.006.

  ANEXĂ

  LISTA
  cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare,
  elaborate sau deținute de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, cu termenele de clasificare aferente
  I. Categoriile de informații clasificate secret de stat, nivel strict secret
  Nr. crt.Categoria de informații clasificateTermenul de clasificare (ani)
  1.Informații privind relațiile și activitățile externe ale statului român în domeniile investițiilor străine, turismului și comerțului exterior, a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securității naționale50
  2.Informațiile clasificate la acest nivel ale altor state sau organizații internaționale față de care statul român și-a asumat obligația de protecție prin tratate sau înțelegeri internaționaleConform precizării emitentului
  3.Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță pentru protecția informațiilor clasificate10 sau până la elaborarea unuia nou
  4.Informațiile prin a căror divulgare neautorizată se aduc prejudicii grave securității naționale privind creanțele și angajamentele financiare, valutare și comerciale ale României, în ansamblul lor sau pe domenii sectoriale50
  5.Combinațiile încuietorilor containerelor în care sunt păstrate informațiile secrete de stat, nivel strict secret1
  6.Alte categorii de documente elaborate pe baza integrării, coroborării, prelucrării sau procesării informațiilor clasificate strict secret recepționate/comunicate la solicitarea unor instituții, autorități publice și altor persoane juridice de drept public sau privat, respectiv extrase ale acestoraConform precizării emitentului
  II. Categoriile de informații clasificate secret de stat, nivel secret
  Nr. crt.Categoria de informații clasificateTermenul de clasificare (ani)
  1.Informații privind relațiile și activitățile externe ale statului român în domeniile investițiilor străine, turismului și comerțului exterior, a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securității naționale10
  2.Informațiile clasificate la acest nivel ale altor state sau organizații internaționale față de care statul român și-a asumat obligația de protecție prin tratate sau înțelegeri internaționaleConform precizării emitentului
  3.Informațiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securității naționale privind creanțele și angajamentele financiare, valutare și comerciale ale României, în ansamblul lor sau pe domenii sectoriale30
  4.Corespondența în relație cu reprezentanțele diplomatice și misiunile economice ale României în care se vehiculează informații a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securității naționale30
  5.Informații privind stadiul tratativelor și al contractelor cu țările NATO, UE sau cu alte state, a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securității naționale30
  6.Lista obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță pentru protecția informațiilor clasificate10 sau până la elaborarea uneia noi
  7.Informații provenind de la alte autorități sau instituții publice, a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securității naționaleConform precizării emitentului
  8.Răspunsurile care conțin informații clasificate de nivel secret, elaborate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, la solicitarea altor autorități sau instituții publice, a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securității naționale10
  9.Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate 10 sau până la elaborarea unuia nou
  10.Combinațiile încuietorilor containerelor în care sunt păstrate informațiile secrete de stat, nivel secret1
  11.Alte categorii de documente elaborate pe baza integrării, coroborării, prelucrării sau procesării informațiilor clasificate strict secret recepționate/comunicate la solicitarea unor instituții, autorități publice și altor persoane juridice de drept public sau privat, respectiv extrase ale acestoraConform precizării emitentului

  ----