HOTĂRÂRE nr. 998 din 27 august 2008
pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 lit. a) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se desemnează municipiile Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara ca poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă desemnarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ca autoritate naţională responsabilă cu elaborarea şi implementarea politicii în domeniul polilor de creştere, inclusiv identificarea şi desemnarea polilor regionali de creştere.
  (2) Pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă un procent de până la 50% din sursele financiare aferente axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului operaţional regional 2007-2013, astfel cum este definită prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007.
  (3) Ministerul Economiei şi Finanţelor participă alături de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor la coordonarea politicii în domeniul polilor de creştere.


  Articolul 3

  Elaborarea şi implementarea planurilor integrate de dezvoltare pentru polii naţionali de creştere prevăzuţi la art. 1 se realizează sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin implicarea tuturor autorităţilor administraţiei publice centrale relevante în procesul de implementare a politicii în domeniul polilor de creştere, în special a ministerelor în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management pentru programele cu finanţare comunitară.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 27 august 2008.
  Nr. 998.
  -----------