HOTĂRÎRE Nr. 399 din 9 iunie 1995
pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calităţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 29 iunie 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calităţii, anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM - MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa 1
  -----
  REGULAMENTUL
  privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calităţii

  Articolul 1

  În construcţii, reglementările tehnice se elaborează sub forma de:
  - regulamente pentru clasificarea construcţiilor pe categorii de importanţa şi pentru subsistemele calităţii în construcţii;
  - proceduri aferente componentelor sistemului calităţii.
  Pentru componentele sistemului calităţii, în proceduri se cuprind:
  - specificaţii tehnice pentru produse de construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor;
  - normative de proiectare, execuţie, exploatare şi intervenţie la construcţii;
  - ghiduri, metodologii şi manuale de proiectare, execuţie, exploatare şi intervenţie la construcţii;
  - soluţii şi programe de calcul-cadru pentru proiectare, pentru verificarea proiectelor şi a expertizelor tehnice, a execuţiei sau a interventiilor la construcţii noi şi la cele existente.


  Articolul 2

  Reglementările tehnice în construcţii se elaborează pentru fiecare cerinţa de calitate, atât pentru construcţiile noi, cît şi pentru lucrările şi intervenţiile la construcţiile existente.
  Aprobarea lor se face potrivit legii.


  Articolul 3

  Activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice în construcţii are un caracter permanent, determinat de necesitatea de actualizare a acestora în scopul concordanţei cu progresul ştiinţei şi tehnologiei, precum şi cu prevederile din reglementările adoptate la nivel internaţional.
  În activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice în construcţii se includ:
  - documentarea la nivel naţional şi internaţional prin orice mijloace sau procedee circumscrise cerinței de calitate la care urmează a se referi reglementarea propriu-zisa;
  - elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pe diverse etape şi faze, până la definitivarea acestora;
  - revizuirea şi completarea reglementărilor tehnice pentru construcţii aprobate.


  Articolul 4

  Formele şi organismele de lucru necesare organizării elaborării reglementărilor tehnice în construcţii se vor stabili de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, împreună cu ministerele interesate în domeniul la care se referă reglementarea, în concordanta cu prevederile legale.
  -----------------------