LEGE nr. 122 din 26 aprilie 2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89 din 19 octombrie 2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 11 noiembrie 2011, cu următoarele modificări:
  1. La articolul III punctul 2, alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "(4) Preşedintele ASAS emite decizii pentru constituirea comisiilor de atestare şi promovare în grade profesionale de cercetător ştiinţific I şi cercetător ştiinţific II, decizii privind componenţa consiliilor de administraţie ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, conform legii, şi avizează propuneri cu privire la asocierea unităţilor de cercetare-dezvoltare cu alte unităţi, instituţii şi operatori economici în vederea realizării de proiecte şi lucrări în domeniul agricol, la reorganizarea sau desfiinţarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare agricolă şi altele asemenea."
  2. La articolul III punctul 4, litera e) a articolului 27 va avea următorul cuprins:
  "e) aprobă şi finanţează planul sectorial de cercetare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală, care conţine programe şi proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 26 aprilie 2013.
  Nr. 122.
  ----------