HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 5 septembrie 2007
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 septembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 5 septembrie 2007.
  Nr. 1.067.


  Anexă

  NORMA 05/09/2007