HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 4 iulie 2002
  Conform pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, în titlul și în cuprinsul hotărârii, termenii "pirotehnist" și "pirotehnist pentru focuri de artificii" se înlocuiesc cu termenul "pirotehnician".
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 38 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată și completată prin Legea nr. 464/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 22-02-2011, Art. 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 95 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011, prin înlocuirea termenului "pirotehnist" cu termenul "pirotehnician". )


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 225/1996 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în activitățile deținătorilor și autorizarea artificierilor pirotehniști, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministru de interne,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Ioan Mircea Pascu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu


  Anexă

  NORME TEHNICE
  privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea,
  mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice
  în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor*