ORDIN nr. 1.141/1.386/2007privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 1.141 din 28 iunie 2007
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Nr. 1.386 din 28 iunie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007 Notă
  Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.333/6.556/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013, prevede:
  „Articolul 2
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile referitoare la specialitatea Medicină de urgență din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare”.

  În temeiul prevederilor:– Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,– Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,
  văzând referatul Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,
  ministrul sănătății publice și ministrul educației, cercetării și tineretului emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare, în care se pot derula programe de rezidențiat, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă Lista centrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se aprobă conținutul și durata rezidențiatului în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cuprinse în anexa nr. 4.*) Notă
  *) Anexa nr. 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și Ministerul Sănătății vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
  (la 07-09-2017, sintagma: Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 911 din 4 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 07 septembrie 2017 )


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.214/1993 privind înființarea rezidențiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor și farmaciștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței


  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul
  specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală


  Anexa nr. 2

  CRITERII
  de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare
  în care se pot derula programe de rezidențiat


  Anexa nr. 3

  LISTA
  centrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditate
  pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat*) Notă
  *) Vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.
  1. Lista centrelor universitare și a unităților sanitare din
  centre universitare acreditate pentru derularea programelor
  de specializare prin rezidențiat

  Centrul universitar

  Unitatea sanitară

  Arad

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

  Brașov

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

  Brașov

  Spitalul Clinic de Copii Brașov

  Brașov

  Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
  "Dr. I. A. Sbârcea" Brașov

  Brașov

  Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

  Brașov

  Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

  Brașov

  Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

  Brașov

  Spitalul Clinic CF Brașov - Ministerul Transporturilor și
  Infrastructurii

  București

  Spitalul Clinic "Sf. Maria" București

  București

  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
  "Gr. Alexandrescu" București

  București

  Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică
  Reparatorie și Arsuri București

  București

  Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"
  București

  București

  Spitalul Clinic "Filantropia" București

  București

  Spitalul Clinic de Urgență București

  București

  Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București

  București

  Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială
  "Prof. Dr. Dan Theodorescu" București

  București

  Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" București

  București

  Spitalul Clinic "Colentina" București

  București

  Spitalul Clinic de Ortopedie și TBC Osteoarticular
  "Foișor" București

  București

  Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București

  București

  Spitalul Clinic "Colțea" București

  București

  Spitalul Clinic "N. Malaxa" București

  București

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale
  "Dr. V. Babeș" București

  București

  Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" București

  București

  Spitalul Clinic de Dermato-venerologie "Prof. Dr.
  S. Longhin" București

  București

  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie"
  București

  București

  Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia"
  București

  București

  Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București

  București

  Spitalul Clinic de Urgență "Elias" București

  București

  Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București

  București

  Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" București

  București

  Spitalul Universitar de Urgență București

  București

  Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr.
  Panait Sârbu" București

  București

  Centrul de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia" București

  București

  Centrul Clinic de Urgențe de Boli Cardio-Vasculare
  "Acad. Vasile Cândea" al Armatei

  București

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul
  Patologiei și Științelor Biomedicale "V. Babeș" București

  București

  Institutul Național de Hematologie Transfuzională
  "Prof. Dr. C.T. Nicolau" București

  București

  Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu"
  București

  București

  Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof.
  Dr. A. Rusescu" București

  București

  Institutul Național de Endocrinologie "C.I. Parhon"
  București

  București

  Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie
  "Ana Aslan" București

  București

  Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr.
  Matei Balș" București

  București

  Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională
  ORL "Prof. Dr. D. Hociotă" București

  București

  Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"
  București

  București

  Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare
  București

  București

  Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli
  Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" București

  București

  Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și
  Balneoclimatologie București

  București

  Institutul Clinic Fundeni București

  București

  Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
  "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București

  București

  Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici"
  București

  București

  Institutul Național de Sănătate Publică București

  București

  Institutul de Virusologie "St. S. Nicolau" București

  București

  Institutul Național de Medicină Sportivă

  București

  Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a
  Capacității de Muncă

  București

  Școala Națională de Sănătate Publică, Management și
  Perfecționare în Domeniul Sanitar București

  București

  Spitalul Universitar de Urgență Militar Central
  "Dr. Carol Davila"

  București

  Spitalul de Urgență "Prof. Dr. D. Gerota"

  București

  Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu"

  București

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"

  București

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

  București

  Spitalul Clinic CF nr. 1 Witing București - Ministerul
  Transporturilor și Infrastructurii

  București

  Spitalul Clinic General CF nr. 2 București - Ministerul
  Transporturilor și Infrastructurii

  Cluj-Napoca

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie
  "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo"
  Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal
  Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
  "Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

  Cluj-Napoca

  Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca - Ministerul
  Transporturilor și Infrastructurii

  Constanța

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța

  Constanța

  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

  Constanța

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

  Constanța

  Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și
  Balneologie Eforie Nord

  Constanța

  Spitalul Clinic CF Constanța - Ministerul Transporturilor
  și Infrastructurii

  Craiova

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

  Craiova

  Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova

  Craiova

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
  "Victor Babeș" Craiova

  Craiova

  Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

  Craiova

  Institutul de Medicină Legală Craiova

  Craiova

  Spitalul Clinic CF Craiova - Ministerul Transporturilor
  și Infrastructurii

  Craiova

  Spitalul Clinic de Urgență Militar "Dr. Ștefan Odobleja"
  Craiova

  Galați

  Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei"
  Galați

  Galați

  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați

  Galați

  Spitalul de Boli Infecțioase "Cuvioasa Parascheva" Galați

  Iași

  Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași

  Iași

  Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași

  Iași

  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași

  Iași

  Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna"
  Iași

  Iași

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași

  Iași

  Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă"
  Iași

  Iași

  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași

  Iași

  Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași

  Iași

  Spitalul Clinic de Recuperare Iași

  Iași

  Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M.
  Georgescu" Iași

  Iași

  Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași

  Iași

  Institutul de Medicină Legală Iași

  Iași

  Spitalul Clinic CF Iași - Ministerul Transporturilor și
  Infrastructurii

  Iași

  Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. I. Czihac" Iași

  Oradea

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

  Oradea

  Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea

  Oradea

  Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

  Oradea

  Spitalul Clinic de Urgență "Avram Iancu" Oradea

  Oradea

  Spitalul Clinic CF Oradea - Ministerul Transporturilor și
  Infrastructurii

  Sibiu

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

  Sibiu

  Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

  Sibiu

  Spitalul de Psihiatrie "Dr. Ghe. Preda" Sibiu

  Sibiu

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

  Târgu Mureș

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

  Târgu Mureș

  Spitalul Clinic Județean Mureș

  Târgu Mureș

  Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș

  Timișoara

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara

  Timișoara

  Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

  Timișoara

  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu"
  Timișoara

  Timișoara

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
  "Victor Babeș" Timișoara

  Timișoara

  Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. D.
  Popescu" Timișoara

  Timișoara

  Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara

  Timișoara

  Institutul de Medicină Legală Timișoara

  Timișoara

  Spitalul Clinic CF Timișoara - Ministerul Transporturilor
  și Infrastructurii

  Timișoara

  Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu"
  Timișoara

  NOTĂ:
  În spitalele care nu sunt universitare sau clinice, sunt acreditate pentru pregătirea rezidenților numai secțiile clinice. Restul secțiilor sunt acreditate numai pentru pregătirea rezidenților în medicină de familie.2. Unități sanitare județene, municipale și orășenești acreditate
  pentru pregătire în medicina de familie

  Centrul
  universitar
  de îndrumare

  Județul


  Unitatea sanitară


  Cluj-Napoca

  Alba

  Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

  București

  Argeș

  Spitalul Județean de Urgență Pitești

  București

  Argeș

  Spitalul Municipal Câmpulung

  București

  Argeș

  Spitalul Militar de Urgență "Ion Jianu"
  Pitești

  Iași

  Bacău

  Spitalul Județean de Urgență Bacău

  Iași

  Bacău

  Spitalul de Pediatrie Bacău

  Iași

  Bacău

  Spitalul Municipal Onești

  Iași

  Bacău

  Spitalul Municipal de Urgență Moinești

  Oradea

  Bihor

  Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea"
  Marghita

  Oradea

  Bihor

  Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici"
  Beiuș

  Târgu Mureș

  Bistrița-Năsăud

  Spitalul Județean de Urgență Bistrița

  Iași

  Botoșani

  Spitalul Județean de Urgență "Mavromati"
  Botoșani

  Iași

  Botoșani

  Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoșani

  Iași

  Botoșani

  Spitalul de Copii Botoșani

  Iași

  Botoșani

  Spitalul de Psihiatrie Botoșani

  Iași

  Botoșani

  Spitalul Municipal Dorohoi

  București

  Brăila

  Spitalul de Urgență Județean Brăila

  București

  Brăila

  Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila

  București

  Brăila

  Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon"
  Brăila

  Brașov

  Brașov

  Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure"
  Făgăraș

  București

  București

  Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu"
  București - Ministerul Justiției

  București

  Buzău

  Spitalul Județean de Urgență Buzău

  București

  Călărași

  Spitalul Județean de Urgență Călărași

  București

  Călărași

  Spitalul Municipal Oltenița

  Timișoara

  Caraș-Severin

  Spitalul Județean de Urgență Reșița

  Timișoara

  Caraș-Severin

  Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș

  Cluj-Napoca

  Cluj

  Spitalul Municipal Dej

  Cluj-Napoca

  Cluj

  Spitalul Municipal Turda

  Cluj-Napoca

  Cluj

  Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin
  Papilian" Cluj

  Constanța

  Constanța

  Spitalul Municipal Mangalia

  Constanța

  Constanța

  Spitalul Municipal Medgidia

  Constanța


  Constanța


  Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru
  Gafencu" Constanța - Ministerul Apărării
  Naționale

  Târgu Mureș

  Covasna

  Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyan
  Kristof" Sfântu Gheorghe

  București

  Dâmbovița

  Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

  Craiova

  Dolj

  Spitalul Filișanilor - Filiași

  Craiova

  Dolj

  Spitalul Municipal Calafat

  Galați

  Galați

  Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Buna
  Vestire" Galați

  Galați

  Galați

  Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci

  Galați

  Galați

  Spitalul de Pneumoftiziologie Galați

  Galați

  Galați

  Spitalul de Psihiatrie "Elena Doamna"
  Galați

  Galați

  Galați

  Spitalul General CF Galați

  Galați

  Galați

  Spitalul Militar de Urgență "Dr. Aristide
  Serfioti" Galați

  București

  Giurgiu

  Spitalul Județean de Urgență Giurgiu

  Craiova

  Gorj

  Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

  Târgu Mureș

  Harghita

  Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc

  Târgu Mureș

  Harghita

  Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

  Timișoara

  Hunedoara

  Spitalul Județean de Urgență Deva

  Timișoara

  Hunedoara

  Spitalul Municipal "A. Simionescu"
  Hunedoara

  Timișoara

  Hunedoara

  Spitalul de Urgență Petroșani

  București

  Ialomița

  Spitalul Județean de Urgență Slobozia

  Iași

  Iași

  Spitalul Municipal Pașcani

  Iași

  Iași

  Spitalul General CF Pașcani

  București

  Ilfov

  Spitalul de Psihiatrie "Eftimie
  Diamandescu" Bălăceanca

  Cluj-Napoca

  Maramureș

  Spitalul Județean de Urgență "Dr.
  Constantin Opriș" Baia Mare

  Cluj-Napoca

  Maramureș

  Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie
  Baia Mare

  Cluj-Napoca

  Maramureș

  Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

  Cluj-Napoca

  Maramureș

  Spitalul Municipal Sighetu Marmației

  Cluj-Napoca

  Maramureș

  Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus

  Craiova

  Mehedinți

  Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu
  Severin

  Craiova

  Mehedinți

  Spitalul Municipal Orșova

  Craiova

  Mehedinți

  Spital General CF Drobeta-Turnu Severin

  Târgu Mureș

  Mureș

  Spitalul Municipal "Dr. Ghe. Marinescu"
  Târnăveni

  Târgu Mureș

  Mureș

  Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin

  Târgu Mureș

  Mureș

  Spitalul Municipal Sighișoara

  Iași

  Neamț

  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

  Iași

  Neamț

  Spitalul Municipal de Urgență Roman

  Craiova

  Olt

  Spitalul Județean de Urgență Slatina

  Craiova

  Olt

  Spitalul Municipal Caracal

  București

  Prahova

  Spitalul Județean de Urgență Ploiești

  București

  Prahova

  Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești

  București

  Prahova

  Spitalul Municipal Ploiești

  București

  Prahova

  Spitalul de Pediatrie Ploiești

  București

  Prahova

  Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești

  București

  Prahova

  Spitalul Municipal Câmpina

  București

  Prahova

  Spitalul General CF Ploiești

  Cluj-Napoca

  Sălaj

  Spitalul Județean de Urgență Zalău

  Cluj-Napoca

  Sălaj

  Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei

  Cluj-Napoca

  Satu Mare

  Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

  Sibiu

  Sibiu

  Spitalul Municipal Mediaș

  Sibiu

  Sibiu

  Spitalul General CF Sibiu

  Sibiu

  Sibiu

  Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru
  Augustin" Sibiu

  Iași

  Suceava

  Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel
  Nou" Suceava

  Iași

  Suceava

  Spitalul Municipal Rădăuți

  București

  Teleorman

  Spitalul Județean de Urgență Alexandria

  Timișoara

  Timiș

  Spitalul Municipal Lugoj

  Constanța

  Tulcea

  Spitalul Județean de Urgență Tulcea

  Craiova

  Vâlcea

  Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea

  Craiova

  Vâlcea

  Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu
  Vâlcea

  Craiova

  Vâlcea

  Spitalul Municipal "Costache Nicolescu"
  Drăgășani

  Iași

  Vaslui

  Spitalul Județean de Urgență Vaslui

  Iași

  Vaslui

  Spitalul Municipal de Urgență "Elena
  Beldiman" Bârlad

  Iași

  Vrancea

  Spitalul Județean de Urgență "Sf.
  Pantelimon" Focșani

  Iași

  Vrancea

  Spitalul Municipal Adjud

  Iași

  Vrancea

  Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru
  Popescu" Focșani
  3.1. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență– București;– Cluj-Napoca;– Craiova;– Iași;– Târgu Mureș;– Timișoara.3.2. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență în colaborare cu alte centre:– Arad, în colaborare cu Timișoara;– Brașov și Sibiu, în colaborare cu Târgu Mureș;– Constanța și Galați, în colaborare cu București;– Oradea, în colaborare cu Cluj-Napoca.
  --------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.225 din 29 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011, potrivit art. I din același act normativ.
  Notă
  Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.333/6.556/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013, prevede:
  „Articolul 2
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile referitoare la specialitatea Medicină de urgență din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare”.


  Anexa nr. 4

  ANEXA
  la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului
  nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile
  prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru
  rețeaua de asistență medicală (Anexa nr. 4)