ORDIN nr. 4.017 din 12 decembrie 2012pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare și de transfer al obiectivului de investiție
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2013
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 193.958 din E.S. din 31 iulie 2012 al Direcției păduri și dezvoltare forestieră,
  în temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) și art. 10 alin. (2) din Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.257/2011, precum și ale art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare și de transfer al obiectivului de investiție, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului și pădurilor,
  Rovana Plumb

  București, 12 decembrie 2012.
  Nr. 4.017.

  Anexă

  PROCEDURĂ DE PREDARE-PRIMIRE
  a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare și de transfer al
  obiectivului de investiție