HOTĂRÂRE nr. 1.825 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului
(actualizata până la data de 20 ianuarie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 ianuarie 2006.
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 26 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 22 decembrie 2005.
  Nr. 1.825.


  Anexă

  NORMA 22/12/2005