HOTĂRÎREA nr. 840 din 31 decembrie 1992
privind compensarea preţurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 15 ianuarie 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Preţurile de vînzare cu amănuntul la medicamentele esenţiale de uz uman pentru tratament ambulatoriu, prevăzute la lit. A şi B din anexa la prezenta hotărîre, se acoperă în proporţie de 100% şi, respectiv, 75% din bugetul fondului special pentru sănătate, constituit în condiţiile legii.


  Articolul 2

  Beneficiază, în condiţiile prezentei hotărîri, de compensarea preţurilor la medicamente salariaţii, pensionării, membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, precum şi celelalte categorii de persoane prevăzute în art. 3 - 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 21 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992.


  Articolul 3

  Preţul cu amănuntul al medicamentelor neprevăzute în anexa la prezenta hotărîre, dar cuprinse în Nomenclatorul de medicamente de uz uman, precum şi al celor importate sau primite de Ministerul Sănătăţii, se acoperă în proporţie de 50%, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 219/1991.


  Articolul 4

  Ministerul Sănătăţii va revizui lista medicamentelor supuse compensării, în funcţie de progresul terapeuticii şi de dezvoltarea industriei naţionale de medicamente.


  Articolul 5

  Ministerul Sănătăţii este autorizat sa elaboreze norme metodologice de aplicare a prezentei hotărîri, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Iulian Mincu
  Ministru de stat, ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa
           
    A. LISTA MEDICAMENTELOR AL CĂROR PREŢ ESTE COMPENSAT ÎN PROPORŢIE DE 100%
    Nr. crt.Denumirea comună internaţionalăForma farmaceuticăGrupa terapeutică
    0123
    1.Ciclphosfamidumcapsule şi flacoane injectabileantineoplazice
    2.Clorambucilumcapsuleantineoplazice
    3.Dacarbazineflacoane injectabileantineoplazice
    4.Melphalanumcapsule şi flacoane injectabileantineoplazice
    5.Busulphahcomprimateantineoplazice
    6.Metotrexatecomprimate şi flacoane injectabileantineoplazice
    7.Azothioprinumcomprimate şi flacoane injectabileantineoplazice
    8.Citarabinumflacoane injectabileantineoplazice
    9.Fluorouracilumflacoane injectabileantineoplazice
    10.Cisplatinumflacoane injectabileantineoplazice
    11.Bleomicinumflacoane injectabileantineoplazice
    12.Natulanflacoane injectabileantineoplazice
    13.Daunorubicinumflacoane injectabileantineoplazice
    14.Epirubicinumflacoane injectabileantineoplazice
    15.Asparaginaseflacoane injectabileantineoplazice
    16.Procarbazinumcapsuleantineoplazice
    17.Vinblastinumflacoane injectabileantineoplazice
    18.Vincristinumflacoane injectabileantineoplazice
    19.Tegafurumflacoane injectabileantineoplazice
    20.Mercaptopurinumcapsuleantineoplazice
    21.Hidroxicarbamidumcapsuleantineoplazice
    22.Tamoxifenumcapsuleantineoplazice
    23.Flutamidumcomprimateantineoplazice
    24.Chlorotrianisencapsuleantineoplazice
    25.Rifampicinumcapsuletuberculostatic
    26.Cicloserinumcapsuletuberculostatic
    27.Izoniazidumcomprimate, flacoane injectabiletuberculostatic
    28.Pyrazinamidumcomprimatetuberculostatic
    29.Etambutolumcapsuletuberculostatic
    30.Streptomicinumflacoane injectabiletuberculostatic
    31.Insuline cu acţiune rapidăflacoane injectabileantidiabetice
    32.Insuline cu durată de acţiune intermediarăflacoane injectabileantidiabetice
    33.Insuline cu durată de acţiune lungăflacoane injectabileantidiabetice
    34.Metforminumcomprimateantidiabetice
    35.Glibenclamidumcomprimateantidiabetice
    36.Gliclazidecomprimateantidiabetice
    37.Clorpropamidumcomprimateantidiabetice
    38.Tolbutamidumcomprimateantidiabetice
    39.Glipizidumcomprimateantidiabetice
    40.Desmopresinumcomprimateantidiabetice
    41.Fluphenazinumcomprimate, flacoane injectabileneuroleptice
    42.Tioperazinumcomprimate, flacoane injectabileneuroleptice
    43.Haloperidolumsoluţie, flacoane injectabileneuroleptice
    44.Clorpromazinumsoluţie, flacoane injectabileneuroleptice
    45.Flupentixolflacoane injectabileneuroleptice
    46.Fluspirilenflacoane injectabileneuroleptice
    47.Etosuximidumcapsule, siropneuroleptice
    48.Amitriptilinăcomprimate, fioleneuroleptice
    49.Clonazepanumcomprimateneuroleptice
    50.Carbamazepinumcomprimateneuroleptice
    51.Acid valproiccapsule, siropneuroleptice
    52.Tolperisonumcomprimate, fioleneuroleptice
    53.Periciazinumcomprimate, fiole, soluţieneuroleptice
    54.Levodopa şi combinaţiicomprimateneuroleptice
    55.Amantadinumcomprimateneuroleptice
    56.Salbutamolcomprimate, sprayantiastmatice
    57.Izoprenalinumsprayantiastmatice
    58.Terbutalinumsprayantiastmatice
    59.Fenoterolumsprayantiastmatice
    60.Ketotifencomprimate, siropantiastmatice
    61.Dapsonecapsuleantilepros
    62.Amiodaronecomprimateantiaritmic
    63.Digoxinumcomprimate, fiole, soluţiecardiotonic
    64.Isosorbidii dinitrascomprimate, fiolecoronarodilatator
    65.Pentaeritril - tetranitrascomprimatecoronarodilatator
    66.Carbocromenumcomprimatecoronarodilatator
    67.Lapte praf umanizat pentru vîrsta 0-1 an    
    68.Orciprenalinumsprayantiastmatice
    B. LISTA MEDICAMENTELOR AL CĂROR PREŢ ESTE COMPENSAT ÎN PROPORŢIE DE 75%
    69.Eritromycinumcomprimate, flacoane injectabile pulbere, siropantibiotice antibiotice
    70.Ampicilinumcomprimate, flacoane injectabileantibiotice
    71.Benzylpenicilinumflacoane injectabileantibiotice
    72.Benzylpenicilinum procainicumflacoane injectabileantibiotice
    73.Benzatin benzyl penicilinumflacoane injectabileantibiotice
    74.Oxacilinumcapsule, flacoane injectabileantibiotice
    75.Colistinumcomprimate, flacoane injectabileantibiotice
    76.Tobramicinumflacoane injectabileantibiotice
    77.Gentamicinumflacoane injectabileantibiotice
    78.Kanamicinumflacoane injectabileantibiotice
    79.Doxiciclinumcapsule, flacoane injectabileantibiotice
    80.Cloramphenicolumcapsule, flacoane injectabileantibiotice
    81.Tetraciclinumcapsuleantibiotice
    82.Carbenicilinumflacoane injectabile, comprimateantibiotice
    83.Amoxicilinumflacoane injectabile, comprimate, suspensie uz internantibiotice
    84.Amoxicilinum + acid clavulaniccomprimate, flacoane injectabile, pulbere pentru siropantibiotice
    85.Ampicilinum + sulbactanumflacoane injectabileantibiotice
    86.Ticarcilinum + acid clavulanicflacoane injectabileantibiotice
    87.Cefapirinumflacoane injectabileantibiotice
    88.Ceftriaxonumflacoane injectabileantibiotice
    89.Cefalexinumflacoane injectabileantibiotice
    90.Cefoperazonumflacoane injectabileantibiotice
    91.Pefloxacinumcomprimate, flacoane injectabilechimioterapie
    92.Ofloxacinumcomprimatechimioterapie
    93.Sulfametoxazol + trimetoprimcomprimate, suspensie oralăchimioterapie
    94.Tinidazolumcomprimatechimioterapie
    95.Metronidazolumcomprimatechimioterapie
    96.Silibinumcomprimatehepatoprotector
    97.Fosfolipide esenţialecomprimatehepatoprotector
    98.Salazosulfapiridinumcapsuleantiinflamator
    99.Preparate cu acizi biliaricomprimatecoleretice
    100.Acidum dihidrocholicumcomprimatecoleretice
    101.Preparate cu oleuri volatilecapsulecoleretice
    102.Cinara scolimusdrajeuri, soluţie uz interncoleretice
    103.Magnezium hidroxidumpulbere, suspensie şi comprimateantiulceroase
      Aluminium hidroxidum    
      Anestezină    
    104.Magnezium amestecuri de săruricomprimateantiulceroase
    105.Ranitidinumcomprimateantiulceroase
    106.Cinetidinumcomprimateantiulceroase
    107.Famotidinumcomprimateantiulceroase
    108.Bismut subcitriccomprimateantiulceroase
    109.Papaverini hidrocloridumcomprimate, fioleantiulceroase
    110.Butilscopolaminumcomprimate, fiole, supozitoareantiulceroase
    111.Methoclopramidumcomprimate, soluţie uz internantiulceroase
    112.Thyethylperazinumdrajeuri, fioleantiemetic
    113.Amestecuri de enzime digestivedrajeuriantiemetic
    114.Acenocumarolumcomprimateanticoagulant
    115.Dipiridamolumcomprimateanticoagulant
    116.Fenofibratumcomprimateanticoagulant
    117.Captoprilumcomprimateantihipertensiv
    118.Metildopumcomprimateantihipertensiv
    119.Clonidinumcomprimateantihipertensiv
    120.Verapamilumcomprimateantagonişti de calciu
    121.Pentifilinumdrajeuri, fiolevasodilatator periferic
    122.Pentoxifilinumcomprimatevasodilatator periferic
    123.Nicergolinumcomprimatevasodilatator periferic
    124.Cinarizinumcomprimatevasodilatator periferic
    125.Vinpocetinumcomprimate, fiolevasodilatator periferic
    126.Vincaminumcomprimate, fiolevasodilatator periferic
    127.Piracetamumcomprimate, fiolevasodilatator periferic
    128.Metopralolumcomprimatebetablocanţi
    129.Talinolumcomprimatebetablocanţi
    130.Propranololumcomprimate, fiolebetablocanţi
    131.Tinidazolumcomprimatemedicaţia aparatului genito-urinar
    132.Fluconazolumcomprimate, flacoane injectabilemedicaţia aparatului genito-urinar
    133.Acidum nalidixicumcomprimatemedicaţia aparatului genito-urinar
    134.Nitrofurantoinumcomprimatemedicaţia aparatului genito-urinar
    135.Fenazopiridinumcomprimatemedicaţia aparatului genito-urinar
    136.Terizidonumcomprimatemedicaţia aparatului genito-urinar
    137.Mepartricinumcomprimate, soluţie uz internmedicaţia aparatului genito-urinar
    138.Acid citric, ulei volatilcomprimate, soluţie uz internantilitiazice
    139.Furosemidumcomprimate, fiolediuretic
    140.Acidum etacrinicumcomprimatediuretic
    141.Spironolactonumcomprimatediuretic
    142.Acetazolamidumcomprimatediuretic
    143.Medazepamumcomprimatetranchilizant
    144.Clomipraminumdrajeuri, flacoane injectabileantidepresiv
    145.Trimipraminumcomprimateantidepresiv
    146.Mianserincomprimateantidepresiv
    147.Acidovirumcomprimate, unguentantiviral
    148.Vaccinuricomprimateantiviral
    149.Dexametazonumfioleantiinflamator
    150.Diclofenacumcapsuleantiinflamator
    151.Piroxicancomprimate, supozitoareantiinflamator
    152.Ibuprofencapsule, supozitoareantiinflamator
    153.Clofezonumcapsule, supozitoareantiinflamator
    154.Fenilbutazonum + aminofenazonumdrajeuri, flacoane injectabileantiinflamator
    155.Penicilaminumcapsuleantiinflamator
    156.Alopurinolulcomprimateantigutoase
    157.Pentazocinumcomprimate, fiole, supozitoareanalgezic
    158.Tramadolumcomprimate, fiole, supozitoareanalgezic
    159.Derivaţi de acid saliciliccomprimateanalgezic
    160.Anilide - combinaţiicomprimateanalgezic
    161.Grizeofulvinumcomprimateantifungice
    162.Ketoconazolumcomprimateantifungice
    163.Nistatinumcomprimate orale, comprimate vaginaleantibiotic
    164.Flucortalonumunguentmedicaţie dermatologică
    165.Clobetasolumunguent, soluţiemedicaţie dermatologică
    166.Hidrocortizon + antibioticespraymedicaţie dermatologică
    167.Amoidinumcomprimate, soluţiemedicaţie dermatologică
    168.Medroxiprogesteronumcomprimateprogestative
    169.Progesteronumfioleprogestative
    170.Linestrenolumcomprimateprogestative
    171.Gonadotrofinum corionicumfioleprogestative
    172.Vasopresinumfioleprogestative
    173.Betametazonumfiole injectabileantiinflamator
    174.Metilprednisolonumcomprimate, fioleantiinflamator
    175.Prednisonumcomprimateantiinflamator
    176.Liotironinumcomprimatehormoni
    177.Levotiroxinum + Liotironinumcomprimatehormoni
    178.Carbimazolumcomprimatehormoni
    179.Gestonormfiole injectabilehormoni
    180.Triamcinolonumcomprimatehormoni
    181.Timololumsoluţieuz oftalmologic
    182.Betasololumsoluţieuz oftalmologic
    183.Tropicamidumsoluţieuz oftalmologic
    184.Naphazolinumsoluţieuz oftalmologic
    185.Levamisolumcomprimateantiparazitar
    186.Mebendazolumcomprimateantiparazitar
    187.Tiabendazolumcomprimateantiparazitar
    188.Nalorfinumfiole injectabileantidot
    189.Desferoxaminumflacoane injectabileantidot
    190.Obidoxinii cloridumfiole injectabileantidot

  --------------------