ORDIN nr. 840 din 9 septembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003  În temeiul prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,
  vazand Adresa Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern nr. 420.120 din 6 august 2003 prin care sunt avizate Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Sănătăţii,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
  ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi celelalte structuri subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Beuran
  Bucureşti, 9 septembrie 2003.
  Nr. 840.


  Anexă

  NORMA 09/09/2003