ORDIN nr. 1.305 din 10 august 2012privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 27 august 2012
  În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă tarifele percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Valentin Răducu Preda,
  secretar de stat

  București, 10 august 2012.
  Nr. 1.305.

  Anexa

  TARIFE
  percepute de Regia Autonomă "Autoritatea
  Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților
  pentru care i-au fost delegate competențe de către
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii


  Capitolul 1 Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației


  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  1.1

  Certificarea operatorilor de
  transport aerian public (AOC)  1.1.1

  Certificarea inițială
  1.1.1.1


  Tarif fix (stabilit în funcție
  de tipul de aeronavă cu cea mai
  mare masă maximă la decolare):

  euro/certificat

  la depunerea cererii


  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  2.000


  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)  3.000  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)  5.000  d)

  Avioane peste 40 tone


  6.000


  e)

  Elicoptere monomotor


  1.200


  f)

  Elicoptere multimotor


  1.800


  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime
  2.000  1.1.1.2

  Tarife adiționale
  1.1.1.2.1

  Tarif adițional în funcție de
  structura flotei de aeronave:

  euro/tip
  aeronavă  la emiterea AOC

  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  800


  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)
  1.600  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)
  2.400  d)

  Avioane peste 40 tone


  4.000


  e)

  Elicoptere monomotor


  960


  f)

  Elicoptere multimotor


  1.440


  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime
  1.600  1.1.1.2.2

  Tarif adițional în funcție de
  specificațiile de operare


  la emiterea AOC

  1.1.1.2.2.1


  Tipuri de operațiuni


  euro/tip de
  operațiune și
  tip aeronavă
  A1 - Transport pasageri
  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  50


  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)
  100  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)
  200  d)

  Avioane peste 40 tone


  300


  e)

  Elicoptere monomotor


  50


  f)

  Elicoptere multimotor


  50


  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime
  75
  A2 - Cargo
  h)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  50


  i)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)
  100  j)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)
  200  k)

  Avioane peste 40 tone


  300


  l)

  Elicoptere monomotor


  50


  m)

  Elicoptere multimotor


  50


  n)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime
  75  o)

  A3- Servicii medicale de urgență


  300


  1.1.1.2.2.2

  Zone de operare

  euro/zonă de
  operare

  100  1.1.1.2.2.3

  Autorizări speciale:

  euro/tip de
  aeronavă

  a)

  Operațiuni cu vizibilitate
  redusă (LVO)
  500  b)


  Operațiuni în condiții cu
  specificații minime de perfor-
  manțe de navigație (MNPS)
  350

  c)

  Operațiuni pe rază extinsă cu
  avioane cu două motoare (ETOPS)  750  d)

  Operațiuni de navigație aeriană
  Basic/Precision (BRNAV/PRNAV)
  350  e)


  Operațiuni în spațiu aerian
  delimitat cu minimă de separare
  verticală redusă (RVSM)


  350
  f)

  Operațiuni în zone cu altimetrie
  metrică
  50  g)

  Transportul aerian al bunurilor
  periculoase
  750  1.1.2

  Modificarea certificatului de
  operator aerian


  la emiterea AOC

  1.1.2.1

  Introducerea de noi tipuri de
  aeronave:

  euro/tip de
  aeronavă

  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  900


  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)
  1.800  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)
  2.700  d)

  Avioane peste 40 tone


  4.500


  e)

  Elicoptere monomotor


  1.080


  f)

  Elicoptere multimotor


  1.620


  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime
  1.800  1.1.2.2


  Introducerea de noi aeronave de
  același tip cu cele deja
  înscrise în AOC:

  euro/aeronavă
  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  100


  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)
  160  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)
  230  d)

  Avioane peste 40 tone


  300


  e)

  Elicoptere monomotor


  100


  f)

  Elicoptere multimotor


  160


  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime
  230  1.1.2.3  Modificarea specificațiilor de
  operare (se aplică tarifele
  corespunzătoare de la pct.
  A.1.1.1.2.2.3)

  1.1.2.4


  Modificarea datelor de identifi-
  care a operatorului aerian
  (nume, sediu social,adresă etc.)

  euro/modificare


  100


  la depunerea cererii


  1.1.2.5


  Modificarea listei persoanelor
  acceptate în posturi manageriale
  obligatorii

  euro/persoană


  200


  la emiterea AOC


  1.1.3

  Supravegherea menținerii
  condițiilor de certificare:  1.1.3.1

  Tarif în funcție de structura
  flotei operate:

  euro/an și
  aeronavă  până la sfârșitul lunii
  ianuarie pentru fiecare
  an sau fracțiune de an
  pentru care se solicită
  menținerea valabilității
  certificatului de autori-
  zare ori, după caz, până
  la data expirării autori-
  zării, care este scadentă
  prima

  a)

  Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)


  300

  b)

  Avioane între 5,7 tone și 15
  tone (inclusiv)  500

  c)

  Avioane între 15 tone și 40 tone
  (inclusiv)  800

  d)

  Avioane peste 40 tone


  1.000

  e)

  Elicoptere monomotor


  350

  f)

  Elicoptere multimotor


  450

  g)

  Elicoptere multimotor operațiuni
  maritime
  500

  1.1.3.2

  Tarif în funcție de autorizările
  speciale deținute pentru:

  euro/an și tip
  de aeronavă

  a)

  Operațiuni în condiții de
  vizibilitate redusă (LVO)  500

  până la sfârșitul lunii
  ianuarie pentru fiecare
  an sau fracțiune de an
  pentru care se solicită
  menținerea valabilității
  certificatului de autori-
  zare ori, după caz, până
  la data expirării autori-
  zării, care este scadentă
  prima


  b)

  Operațiuni în condiții MNPS


  350

  c)

  Operațiuni în condiții ETOPS


  750

  d)

  Operațiuni BRNAV/PRNAV


  350

  e)

  Operațiuni în spațiu RVSM


  350

  f)

  Operațiuni în zone cu altimetrie
  metrică  50

  g)

  Transportul aerian al bunurilor
  periculoase  750

  1.1.4  Supravegherea asigurării de
  către operator a siguranței
  operării aeronavelor

  lunar, până la sfârșitul
  lunii următoare celei
  pentru care s-a efectuat
  supravegherea

  1.1.4.1  Pentru operatori aerieni de
  transport public cu aeronave
  având masa de decolare sub
  15.000 kg:

  *)Tariful minim aplicabil
  pe an/aeronavă se
  plătește până la sfârși-
  tul lunii ianuarie a
  anului calendaristic
  următor anului în care a
  fost valabil documentul
  de autorizare.  a)  Până la 10 locuri pentru pasa-
  geri sau până la 1,2 t marfă


  euro/ora de zbor  1,00 (dar nu
  mai puțin de
  300 euro/an
  aeronavă)

  b)  Între 11 și 20 de locuri pentru
  pasageri sau între 1,2 și 2,4 t
  marfă

  euro/ora de zbor  1,25 (dar nu
  mai puțin de
  400 euro/an
  aeronavă)

  c)  Peste 20 de locuri pentru pasa-
  geri sau peste 2,4 t marfă


  euro/ora de zbor  1,85 (dar nu mai
  puțin de
  600 euro/an
  aeronavă)

  1.1.4.2  Pentru operatori aerieni de
  transport public cu aeronave
  având masa de decolare peste
  15.000 kg, care execută:

  a)


  Transport de pasageri


  euro/1.000
  pasageri per km
  - zburat

  0,1

  b)

  Transport de marfă

  euro/1.000 tone
  per km - zburat

  0,25  1.1.5


  Aprobarea închirierii de
  aeronave în sistem "wet"

  euro/aeronavă și
  lună sau frac-
  țiune de lună

  100


  la depunerea cererii


  1.1.6
  Eliberarea unui duplicat după
  certificatul de operator aerian  euro/certificat
  50
  la emiterea duplicatului
  (a se vedea cap. 12
  "Condiții generale de
  aplicare a tarifelor"
  pct. 1

  1.2

  Autorizarea operatorilor aerieni
  (AOA)  1.2.1

  Autorizarea inițială
  1.2.1.1


  Tarif fix
  (Include maximum 3 tipuri de
  operațiuni de lucru aerian)

  euro/autorizare


  1.000


  la depunerea cererii


  1.2.1.2

  Tarife adiționale:  la emiterea AOA

  a)

  Tarif adițional în funcție de
  structura parcului de aeronave

  euro/tip de
  aeronavă

  800  b)


  Tarif adițional în funcție
  tipurile de operațiuni
  suplimentare

  euro/operațiune


  50

  1.2.2

  Modificarea autorizației de
  operator aerian:  a)

  Modificarea prin introducerea de
  noi tipuri de aeronave

  euro/tip de
  aeronavă

  800

  la emiterea AOA

  b)


  Modificarea prin introducerea de
  aeronave de același tip cu cele
  înscrise deja în AOA

  euro/aeronavă


  50


  la emiterea AOA


  c)

  Modificarea prin adăugarea de
  noi operațiuni autorizate

  euro/operațiune

  50

  la emiterea AOA

  d)


  Modificarea datelor de identifi-
  care a operatorului aerian
  (nume, sediu social,adresă etc.)

  euro


  100


  la depunerea cererii


  1.2.3
  Supravegherea menținerii condi-
  țiilor de autorizare:  euro/an și
  aeronavă  150
  până la sfârșitul
  lunii ianuarie pentru
  fiecare an sau fracțiune
  de an pentru care este
  valabilă autorizația

  1.2.4  Supravegherea asigurării sigu-
  ranței operării aeronavelor de
  către operatorul deținător de
  AOA următoare

  euro/ora de zbor


  lunar, până la sfârșitul
  lunii următoare celei
  pentru care s-a efectuat
  supravegherea  1.2.4.1

  Pentru operatori cu:  a)

  Aeronave cu masa maximă la
  decolare până la 2.730 kg
  0,25 (dar nu mai
  puțin de
  40 euro/an și
  tip de aeronavă)

  b)


  Aeronave cu masa maximă la
  decolare între 2.731 kg și
  15.000 kg
  c)  Aeronave cu masa maximă la
  decolare peste 15.001 kg


  0,35 (dar nu mai
  puțin de
  195 euro/an și
  tip de aeronavă)

  1.2.5

  Alte tarife aplicabile operato-
  rilor aerieni deținători de AOA

  euro/aeronavă
  închiriată și
  lună sau frac-
  țiune de lună

  1.2.5.1

  Aprobarea închirierii de
  aeronave în sistem "wet"

  100

  la emiterea scrisorii

  1.2.6

  Modificarea listei persoanelor
  acceptate în posturi manageriale

  euro/persoană

  150

  la eliberarea scrisorii
  de acceptare

  1.2.7


  Eliberarea unui duplicat după
  autorizația de operator aerian

  euro/autorizație


  50


  la emiterea duplicatului
  (a se vedea cap. 12
  pct. 1)

  1.3


  Certificarea operatorilor
  aerieni de baloane/dirijabile
  (AOC-B)


  1.3.1

  Certificarea inițială
  1.3.1.1  Tarif fix
  (stabilit în funcție de tipul de
  aeronavă cu capacitatea cea mai
  mare):

  euro/certificat  la depunerea cererii  a)

  Până la 10 pasageri (inclusiv)


  900


  b)

  Între 11 și 20 de pasageri
  (inclusiv)  1.100  c)

  Peste 21 de pasageri (inclusiv)


  1.300


  1.3.1.2

  Tarife adiționale:
  1.3.1.2.1


  Tarif adițional în funcție de
  structura flotei de baloane/
  dirijabile operate:

  euro/tip
  aeronavă
  la emiterea AOC


  a)

  Până la 10 pasageri (inclusiv)


  450


  b)

  Între 11 și 20 de pasageri
  (inclusiv)
  550  c)

  Peste 21 de pasageri (inclusiv)


  650


  1.3.2

  Modificarea certificatului de
  operator aerian - baloane  1.3.2.1

  Introducerea de noi tipuri de
  baloane/dirijabile:

  euro/tip de
  aeronavă  la emiterea AOC

  a)

  Până la 10 pasageri (inclusiv)


  450


  b)

  Între 11 și 20 de pasageri
  (inclusiv)
  550  c)

  Peste 21 de pasageri (inclusiv)


  650


  1.3.2.2


  Introducerea de noi baloane/
  dirijabile de același tip cu
  cele deja înscrise în AOC-B:

  euro/aeronavă

  la depunerea cererii


  a)

  Până la 10 pasageri (inclusiv)


  50


  b)

  Între 11 și 20 de pasageri
  (inclusiv)
  60  c)

  Peste 21 de pasageri (inclusiv)


  75


  1.3.3

  Supravegherea menținerii condi-
  țiilor de autorizare
  euro/an și tip
  de aeronavă
  450

  până la sfârșitul lunii
  ianuarie pentru fiecare
  an sau fracțiune de an
  pentru care se solicită
  menținerea valabilității
  certificatului de autori-
  zare ori, după caz, până
  la data expirării autori-
  zării, care este scadentă
  prima

  1.3.4


  Eliberarea unui duplicat după
  AOC-B

  euro/certificat


  50


  la emiterea duplicatului
  (a se vedea cap. 12
  pct. 1)

  1.4


  Operațiuni de aviație generală
  efectuate cu aeronave complexe
  motorizate  la emiterea scrisorii
  de aprobare

  1.4.1

  Aprobarea inițială

  euro/tip de
  aeronavă

  500  1.4.2

  Modificarea aprobării

  euro/tip de
  aeronavă

  250  B. Condiții de aplicare1. Prin tip de aeronavă se înțelege tipul de aeronavă care se solicită a fi inclus în autorizare, în cadrul fiecărei categorii prevăzute la cap. 1, conform certificatului de tip.2. Tariful pentru evaluarea în vederea acordării sau completării autorizării se stabilește, după caz, prin cumulul tarifelor fixe cu tarifele stabilite pentru fiecare tip de aeronavă din cadrul fiecărei categorii de masă prevăzute.3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condițiile și finanțarea necesare pentru realizarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în "dry lease" și pentru pregătirea personalului de supraveghere al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor și aprobat de AACR. De asemenea, solicitantul va furniza pe cheltuiala sa AACR un set complet al documentației tehnice privind descrierea, exploatarea, întreținerea și asigurarea continuității navigabilității aeronavei respective.4. Condițiile prevăzute la pct. 3 se aplică și aeronavelor care fac obiectul completării autorizării conform pct. A.1.1.2.1.5. Eliberarea certificatului de operator aerian sau a documentelor aferente completării acestuia se face în contul tarifelor plătite pentru evaluarea în vederea autorizării inițiale, respectiv pentru completarea autorizării și în condițiile prevăzute la pct. 3.6. Pentru operatorii care au o structură mixtă a parcului de aeronave și/sau execută în aceeași perioadă zboruri de categorie diferită, sumele datorate pentru supravegherea asigurării de către operator a siguranței operării aeronavelor se calculează în baza tarifelor corespunzătoare tipurilor de aeronave utilizate și categoriilor de zboruri efectuate în perioada de referință.7. Tarifele pentru activitatea de supraveghere, indicate la pct. A.1.1.3 și A.1.2.3, se vor aplica tuturor aeronavelor pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este autorizat să desfășoare mai multe tipuri de activități, respectiv transport aerian public și/sau lucru aerian, tariful pentru supraveghere se stabilește prin cumularea tarifelor specifice corespunzătoare fiecărei activități desfășurate.8. Prelungirea valabilității autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii permanente efectuate de către AACR și în condițiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate.9. Pentru reautorizare în urma unei revocări se percep tarifele stabilite pentru autorizarea inițială.10. În tarifele percepute conform pct. A. 1.1.4.2, "un pasager per kilometru zburat" se consideră efectuat când un pasager este transportat un kilometru. Calcularea "pasagerilor per kilometri zburați" se efectuează prin însumarea produselor obținute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportați în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurși de toți pasagerii plătitori. Acest tarif este definit conform indicatorului ICAO "passenger kilometers performed".11. Tarifele achitate în avans pentru operațiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului, sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se rețin în cotă-parte cu prestația executată și se determină în funcție de orele de manoperă consumate și de tariful pe ora de consultanță.12. Tarifele privind operațiunile LVO, prevăzute la pct. A.1.1.1.2.2.3 lit. a) și la pct. A.1.1.3.2 lit. a), se aplică și la modificarea categoriei de apropiere.13. Tarifele privind operațiunile RNAV, prevăzute la pct. A. 1.1.1.2.2.3 lit. d) și la pct. A.1.1.3.2 lit. d), se aplică și la modificarea preciziei de navigație. De exemplu, un operator care deține specificația RNAV (BRNAV) și dorește obținerea specificației PRNAV va achita acest tarif.14. Tarifele indicate la pct. A.1.4 nu se aplică organizațiilor de pregătire autorizate.


  Capitolul 2 Certificarea de navigabilitate a aeronavelor
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației


  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  2.1

  Certificatul de evaluare a
  navigabilității (CEN)

  la depunerea cererii

  2.1.1


  Eliberarea certificatului de
  evaluare a navigabilității EASA
  Form 15a pe baza evaluării AACR


  2.1.1.1

  Baloane

  euro/aeronavă

  400


  2.1.1.2

  Avioane cu masa de decolare
  până la 5.700 kg

  euro/aeronavă

  600  2.1.1.3

  Avioane cu masa de decolare
  peste 5.700 kg

  euro/aeronavă

  1.100  2.1.1.4

  Elicoptere monomotor

  euro/aeronavă

  650


  2.1.1.5

  Elicoptere bimotor

  euro/aeronavă

  850


  2.1.1.6

  Alte tipuri de aeronave

  euro/aeronavă

  450


  2.1.2  Eliberarea certificatului de
  evaluare a navigabilității EASA
  Form 15a pe baza recomandării
  unei organizații autorizate

  euro/aeronavă  250  2.2


  Evaluarea aeronavelor în vederea
  eliberării certificatului de
  navigabilitate  la depunerea cererii


  2.2.1

  Certificat de navigabilitate
  EASA Form 25  2.2.1.1

  Baloane

  euro/aeronavă

  250


  2.2.1.2

  Avioane cu masa de decolare până
  la 5.700 kg

  euro/aeronavă

  300  2.2.1.3

  Avioane cu masa de decolare
  peste 5.700 kg

  euro/aeronavă

  450  2.2.1.4

  Elicoptere monomotor

  euro/aeronavă

  300


  2.2.1.5

  Elicoptere bimotor

  euro/aeronavă

  350


  2.2.1.6

  Alte tipuri de aeronave

  euro/aeronavă

  250


  2.2.2

  Certificat de navigabilitate
  restrictiv EASA Form 24  2.2.2.1

  Baloane euro/aeronavă 450
  2.2.2.2

  Avioane cu masa de decolare
  până la 5.700 kg

  euro/aeronavă

  700  2.2.2.3

  Avioane cu masa de decolare
  peste 5.700 kg

  euro/aeronavă

  1.400  2.2.2.4

  Elicoptere monomotor

  euro/aeronavă

  750


  2.2.2.5

  Elicoptere bimotor

  euro/aeronavă

  1.100


  2.2.2.6

  Alte tipuri de aeronave

  euro/aeronavă

  500


  2.2.3


  Certificat de navigabilitate
  pentru export pentru aeronave de
  serie, noi sau utilizate


  2.2.3.1

  Baloane

  euro/aeronavă

  200


  2.2.3.2

  Avioane cu masa de decolare
  până la 5.700 kg

  euro/aeronavă

  250  2.2.3.3

  Avioane cu masa de decolare
  peste 5.700 kg

  euro/aeronavă

  350  2.2.3.4

  Elicoptere monomotor

  euro/aeronavă

  250


  2.2.3.5

  Elicoptere bimotor

  euro/aeronavă

  300


  2.2.3.6

  Alte tipuri de aeronave

  euro/aeronavă

  250


  2.3


  Eliberarea autorizației de zbor
  pentru aeronave noi sau
  utilizate  la depunerea cererii


  2.3.1

  Baloane

  euro/aeronavă

  250


  2.3.2

  Avioane cu masa de decolare până
  la 5.700 kg

  euro/aeronavă

  300  2.3.3

  Avioane cu masa de decolare
  peste 5.700 kg

  euro/aeronavă

  450  2.3.4

  Elicoptere monomotor

  euro/aeronavă

  350


  2.3.5

  Elicoptere bimotor

  euro/aeronavă

  400


  2.3.6

  Alte tipuri de aeronave

  euro/aeronavă

  300


  2.4


  Eliberarea certificatului de
  autorizare a instalării
  echipamentului radio de aeronavă

  euro/aeronavă


  100


  la depunerea cererii


  2.5

  Eliberarea certificatului de
  zgomot

  euro/aeronavă

  100

  la depunerea cererii

  2.6
  Modificarea datelor din
  certificatele de navigabilitate,
  de zgomot, de autorizare a
  instalării echipamentului radio
  de aeronavă etc.

  euro/certificat
  50
  la depunerea cererii
  2.7
  Eliberarea de duplicate după
  certificatele de navigabilitate,
  zgomot, autorizare a instalării
  echipamentului radio de aeronavă
  etc.

  euro/certificat
  50
  la depunerea cererii
  2.8

  Evaluarea aeronavelor în vederea acordării permisului de zbor național inițial

  2.8.1

  Aeronave istorice

  euro/aeronavă

  500


  la depunerea cererii


  2.8.2


  Aeronave destinate cercetării,
  experimentării și scopurilor
  științifice

  euro/aeronavă


  630


  2.8.3

  Aeronave construite de amatori

  euro/aeronavă

  630

  2.8.4

  Aeronave ex-militare

  euro/aeronavă

  720

  2.8.5

  Vehicule aeriene fără pilot la
  bord (UAV)

  euro/aeronavă

  540

  2.9

  Evaluarea aeronavelor în vederea menținerii valabilității permisului de zbor național

  2.9.1

  Aeronave istorice

  euro/aeronavă

  250

  la depunerea cererii

  2.10

  Evaluarea aeronavelor în vederea reînnoirii/prelungirii valabilității permisului de zbor
  național

  2.10.1


  Aeronave destinate cercetării,
  experimentării și scopurilor
  științifice

  euro/aeronavă


  250  la depunerea cererii
  2.10.2

  Aeronave construite de amatori

  euro/aeronavă

  100

  2.10.3

  Aeronave ex-militare

  euro/aeronavă

  300

  2.10.4

  Vehicule aeriene fără pilot la
  bord (UAV)

  euro/aeronavă

  300

  2.11
  Verificarea în vederea aprobării
  unei modificări a proiectului
  unei aeronave


  euro/om/oră de
  investigație  45
  minimum 90 euro la
  depunerea cererii, restul
  la data eliberării
  aprobării, în baza
  postcalculului

  2.12


  Analiza unui program de
  întreținere pentru un tip de
  aeronavă în vederea aprobării

  euro/program


  200


  la depunerea programului


  2.13

  Analiza unui contract de
  întreținere în vederea aprobării

  euro/contract
  de întreținere

  50

  la depunerea cererii

  B. Condiții de aplicare1. Tarifele prevăzute pentru reînnoirea permisului de zbor național al aeronavei nu se percep de la operatorii autorizați, fiind incluse în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.2. În condițiile în care, ca urmare a investigațiilor efectuate, se constată că evaluarea sau verificarea conduce la un rezultat negativ și, în concluzie, permisul de zbor ori aprobarea nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.3. Tarifele pentru analiza unui program de întreținere pentru o aeronavă și analiza unui contract de întreținere, prevăzute la pct. A.2.12, respectiv pct. A.2.13, nu se percep în cazul organizațiilor de management al continuității navigabilității sau al aeronavelor aflate sub incidența anexei II la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Avia ției și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2.004/36/CE.4. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilității și evaluarea de navigabilitate este efectuată de AACR, tarifele prevăzute la pct. A.2.2 nu se percep.5. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilității și evaluarea de navigabilitate este efectuată de către o organizație autorizată, tariful prevăzut la pct. A.2.1.2 nu se percepe.6. În aplicarea prezentului document, prin alte tipuri de aeronave se înțelege orice aeronavă care nu face parte din categoriile avion, elicopter sau balon (de exemplu, planor, motoplanor etc.).


  Capitolul 3 Înmatricularea aeronavelor și înscrierea mențiunilor în registrul foilor de sarcini
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației


  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  3.1

  Rezervarea înmatriculării/
  identificării aeronavelor

  euro/aeronavă

  45

  la depunerea cererii


  3.2  Certificarea înmatriculării/
  identificării aeronavelor
  a) aeronave cu MTOW ≤ 5.700 kg
  b) aeronave cu MTOW > 5.700 kg  euro/aeronavă
  euro/aeronavă  90
  180

  3.3

  Certificarea radierii sau
  neînmatriculării aeronavelor

  euro/aeronavă

  90

  3.4  Efectuarea modificărilor în
  Registrul unic de înmatriculare/
  identificare a aeronavelor
  civile

  euro/aeronavă  45  3.5


  Înscrierea unor mențiuni în
  Registrul foilor de sarcini
  (înscriere primară)

  euro/aeronavă


  180


  3.6

  Modificarea stării sarcinilor în
  Registrul foilor de sarcini

  euro/modificare

  135

  3.7
  Furnizarea de informații din
  Registrul unic de înmatriculare/
  identificare a aeronavelor
  civile sau din Registrul foilor
  de sarcini

  euro/aeronavă
  45
  3.8

  Eliberarea de duplicate după
  certificatele de identificare,
  înmatriculare, neînmatriculare,
  radiere și după cele care atestă
  înscrierea/mutația sarcinii
  constituite asupra aeronavelor

  euro/aeronavă

  45

  B. Condiții de aplicare1. Prin eliberarea în regim de urgență a unuia din documentele menționate în prezentul capitol se înțelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum o zi lucrătoare(24 de ore) de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine în temeiate, AACR își rezervă dreptul de a refuza emiterea în regim de urgență a documentelor menționate în prezentul capitol.2. În cazul în care procedura administrativă de emitere a unuia din documentele menționate în prezentul capitol nu poate fi finalizată din vina exclusivă a solicitantului, contravaloarea achitată pentru serviciul ce urma să fie prestat de AACR nu se va returna solicitantului.


  Capitolul 4 Autorizări pentru procese speciale
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației


  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  4.1

  Autorizarea sudorilor din
  aeronautica civilă  4.1.1  Evaluare în vederea autorizării
  inițiale/prelungirii/extinderii/
  procedeu de sudare/grupă de
  materiale

  euro/procedeu
  de sudare/grupă
  de materiale/
  persoană

  200  la depunerea cererii  4.1.2  Menținerea valabilității
  condițiilor de autorizare


  euro/procedeu
  de sudare/grupă
  de materiale/
  persoană

  100  anual  4.1.3


  Evaluarea dosarului de acceptare
  a sudorului coordonator/
  organizației

  euro/persoană


  50


  la depunerea cererii


  4.1.4  Reexaminarea sudorilor de
  aviație


  euro/procedeu
  de sudare/grupă
  de materiale/
  persoană

  100  la depunerea cererii  4.2

  Autorizarea operatorilor ce efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă (NDT)

  4.2.1

  Evaluare în vederea autorizării inițiale/reautorizării/extinderii

  4.2.1.1

  Examinarea operatorilor de nivel 1  a) pentru metodele volumetrice
  (UT), la care se adaugă pentru
  fiecare domeniu

  euro/metodă

  100


  la depunerea cererii


  euro/domeniu de
  autorizare

  50

  b) pentru alte metode

  euro/metodă

  100


  4.2.1.2

  Examinarea operatorilor de nivel 2  a) pentru metodele volumetrice
  (UT), la care se adaugă pentru
  fiecare domeniu

  euro/metodă

  150
  la depunerea cererii


  euro/domeniu de
  autorizare

  50

  b) pentru alte metode

  euro/metodă

  150

  4.2.1.3

  Examinarea operatorilor de nivel 3

  a) pentru metodele volumetrice
  (UT), la care se adaugă pentru
  fiecare domeniu

  euro/metodă

  250
  la depunerea cererii
  euro/domeniu de
  activitate

  50

  b) pentru alte metode

  euro/metodă

  250

  c) practică nivel 2

  euro/metodă

  100

  4.2.2

  Supravegherea continuă a menținerii condițiilor de autorizare


  4.2.2.1

  Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 1  a) pentru metodele volumetrice
  (UT), la care se adaugă pentru
  fiecare domeniu

  euro/metodă

  10  anual,
  la depunerea cererii


  euro/domeniu de
  autorizare

  5

  b) pentru alte metode

  euro/metodă

  10

  4.2.2.2

  Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 2  a) pentru metodele volumetrice
  (UT), la care se adaugă pentru
  fiecare domeniu

  euro/metodă

  15  anual,
  la depunerea cererii


  euro/domeniu de
  autorizare

  10

  b) pentru alte metode

  euro/metodă

  15

  4.2.2.3

  Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 3
  a) pentru metodele volumetrice
  (UT), la care se adaugă pentru
  fiecare domeniu

  euro/metodă

  20  anual,
  la depunerea cererii

  euro/domeniu de
  autorizare  b) pentru alte metode

  euro/metodă

  20

  4.2.3

  Reexaminare teoretică pentru
  operatorii de nivel 1, 2 și 3

  euro/metodă/
  persoană

  80

  4.2.4

  Reexaminarea practică pentru
  operatorii de nivel 1, 2 și 3

  euro/metodă/
  persoană

  30

  4.3

  Autorizarea centrelor de instruire a personalului ce efectuează examinări nedistructive în
  aeronautica civilă (NDT)

  4.3.1

  Autorizarea inițială/
  Reautorizare

  euro

  1.500


  la depunerea cererii

  4.3.2

  Analiza și aprobarea
  suporturilor de curs

  euro/metodă

  800

  4.3.3

  Analiza și aprobarea programelor
  de instruire

  euro/metodă

  50

  4.3.4

  Modificarea domeniului de
  autorizare

  euro/metodă

  100

  4.3.5
  Supravegherea menținerii
  condițiilor de autorizare  euro/an
  1.200
  în primul trimestru
  pentru fiecare an pentru
  care este valabil
  certificatul de
  autorizare

  B. Condiții de aplicare1. Cheltuielile privind efectuarea examinării teoretice și practice se suportă de către solicitant.2. În condițiile în care, ca urmare a examinării/evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, tarifele încasate nu se returnează.3. Pentru nivelul 1 limitat se percep tarifele de la nivelul 1, adică cele prevăzute la pct. A.4.2.1.1, A.4.2.2.1, A.4.2.3, respectiv A.4.2.4.


  Capitolul 5 Autorizarea organizațiilor de producție pentru aeronautica civilă
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației


  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  5.1  Investigații în cadrul
  proceselor de autorizare
  inițială în conformitate cu
  Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003
  al Comisiei din 24 septembrie
  2003 de stabilire a normelor de
  punere în aplicare privind
  certificarea pentru
  navigabilitate și mediu a
  aeronavelor și a produselor,
  reperelor și dispozitivelor,
  precum și certificarea
  întreprinderilor de proiectare
  și producție, partea 21,
  secțiunea A și secțiunea B
  capitolul G

  5.1.1
  Pentru organizații cu un singur
  amplasament  euro/ora de
  investigație/
  auditor


  45 (minimum
  1.500 euro)  la depunerea cererii și
  regularizare pe parcursul
  desfășurării
  investigației, conform
  pct. B.2.1

  5.1.2  Pentru organizații cu un
  amplasament principal și unul
  sau mai multe amplasamente
  adiționale

  5.1.2.1


  Pentru amplasamentul principal


  euro/ora de
  investigație/
  auditor

  45 (minimum
  1.500 euro)
  5.1.2.2


  Pentru fiecare amplasament
  adițional

  euro/ora de
  investigație/
  auditor

  45 (minimum
  500 euro)
  5.2  Investigații în cadrul
  proceselor de aprobare a
  modificărilor semnificative
  apărute în cadrul organizației
  în conformitate cu Regulamentul
  (CE) nr. 1.702/2003, partea 21,
  secțiunea A și secțiunea B
  capitolul G

  5.2.1
  Aprobarea modificărilor
  semnificative [definite prin
  Regulamentul (CE)
  nr. 1.702/2003 pct. 21A.153]
  referitoare la termenii
  autorizării, respectiv
  modificarea amplasamentului
  [definită prin Regulamentul (CE)
  nr. 1.702/2003 pct. 21A.148]

  euro/ora de
  investigație/
  auditor


  45 (minimum
  1.000 euro)  la depunerea cererii și
  regularizare pe parcursul
  desfășurării
  investigației, conform
  pct. B.2.1
  5.2.2  Aprobarea modificărilor
  semnificative definite prin
  Regulamentul (CE)
  nr. 1.702/2003 pct. 21A.147

  euro/ora de
  investigație/
  auditor

  45 euro  Conform pct. B.2.1  5.3  Investigații în cadrul
  proceselor de supraveghere
  continuă pentru menținerea
  condițiilor de autorizare în
  conformitate cu Regulamentul
  (CE) nr. 1.702/2003, partea 21,
  secțiunea A și secțiunea B,
  capitolul G

  5.3.1

  Pentru organizații cu un singur
  amplasament
  euro/ora de
  investigație/
  auditor  45 (minimum
  1.500 euro/
  anual)  la începutul anului
  calendaristic și
  regularizare pe parcursul
  desfășurării
  investigației, conform
  pct. B.2.2

  5.3.2  Pentru organizații cu un
  amplasament principal și unul
  sau mai multe amplasamente
  adiționale

  5.3.2.1

  Pentru amplasamentul principal

  euro/ora de
  investigație/
  auditor  45 (minimum
  1.500 euro/
  anual)  la începutul anului
  calendaristic și
  regularizare pe parcursul
  desfășurării
  investigației, conform
  pct. B.2.2
  5.3.2.2


  Pentru fiecare amplasament
  adițional

  euro/ora de
  investigație/
  auditor

  45 (minimum 500
  euro/anual)

  5.4
  Investigații în cadrul
  proceselor de aprobare a
  condițiilor desfășurării
  activității de producție fără
  autorizare, în conformitate cu
  Regulamentul (CE)
  nr. 1.702/2003, partea 21,
  secțiunea A și secțiunea B
  capitolul F

  euro/ora de
  investigație/
  auditor


  45 (minimum
  1.000 euro/
  anual)


  la depunerea cererii și
  regularizare pe parcursul
  desfășurării
  investigației, conform
  pct. B.2.1 și B.3
  5.5


  Investigații în cadrul
  proceselor de aprobare a
  modificării termenilor conținuți
  în scrisoarea de aprobare, în
  conformitate cu Regulamentul
  (CE) nr. 1.702/2003, partea 21,
  secțiunea A, capitolul F

  euro/ora de
  investigație/
  auditor
  45 (minimum
  500 euro)

  la depunerea cererii și
  regularizare pe parcursul
  desfășurării
  investigației, conform
  pct. B.2.1 și B.3


  5.6  Investigații în cadrul
  proceselor de menținere a
  valabilității unei scrisori de
  aprobare în conformitate cu
  Regulamentul (CE)
  nr. 1.702/2003, partea 21,
  secțiunea A și secțiunea B,
  capitolul F

  euro/ora de
  investigație/
  auditor

  45 (minimum
  1.000 euro)


  la începutul perioadei de
  valabilitate (maximum 1
  an de la data emiterii)
  și regularizare pe
  parcursul desfășurării
  investigației, conform
  pct. B.2.2 și B.3

  5.7


  Inspecții de conformitate
  efectuate de către AACR în baza
  unui acord cu o altă autoritate
  aeronautică civilă și în
  conformitate cu Regulamentul
  (CE) nr. 1.702/2003, partea 21,
  secțiunea B, capitolul F

  euro/ora de
  inspecție/
  inspector
  45


  la încheierea inspecției,
  dar anterior emiterii
  raportului AACR de
  inspecție  5.8  Restabilirea valabilității
  autorizării unei organizații
  după ce aceasta a fost limitată,
  suspendată

  euro  200  anterior notificării de
  restabilire a
  valabilității

  5.9


  Emiterea duplicatelor după
  certificate de autorizare/
  scrisori de agrement

  euro


  50


  la cerere


  B. Condiții de aplicare1. Pentru fiecare serviciu furnizat de către AACR care presupune investigații [auditurile planificate și cele neplanificate efectuate la amplasamentul(ele) organizației) și/sau inspecții de conformitate asupra produselor, pieselor și echipamentelor fabricate, tariful este calculat prin formula:
  Tarif = Valoare x N x n,

  unde: Valoare reprezintă tariful orar de 45 euro/auditor, inspector;
  N reprezintă numărul total de ore de investigație consumate de către
  auditorii/inspectorii AACR în pregătirea (analiza documentelor-
  suport) și furnizarea serviciului respectiv (investigații și/sau
  inspecții) la amplasamentul(ele) organizației;
  n reprezintă numărul de auditori/inspectori AACR desemnați pentru
  furnizarea serviciului respectiv.
  2. Numărul orelor de investigație necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.3., A.5.4, A.5.5 și A.5.6 se stabilesc pe baza unei convenții încheiate între AACR și organizația de producție în conformitate cu procedurile AACR aprobate. Principiile de determinare a numărului orelor de investigație necesare sunt:2.1. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.4 și A.5.5, numărul orelor de investigație necesare se determină pe baza analizei de către AACR a tuturor informațiilor (de exemplu: număr de angajați din organizație ce desfășoară activități în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activități necesar a fi investigate, performanțe ale sistemului de management al calității, complexitate p rocese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziție de către organizația solicitantă prin scrisoarea de intenție, cererea de autorizare/modificare, precum și prin celelalte documente-suport atașate cererii. Analiza informațiilor respective este efect uată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate și documentate, prin convenția menționată mai sus, cu fiecare organizație în parte, anterior furnizării serviciului respectiv.2.2. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.3 și A.5.6, numărul orelor de investigație necesare se determină pe baza informațiilor specifice menționate la pct. B.2.1 și pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizații în parte cu cerințele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate și documentate, prin convenția menționată mai sus, cu fiecare organizație în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării).
  NOTE:
  a) Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigații aferent fiecărui serviciu furnizat, menționat la pct. A.5.1-A.5.6, este o metodă calitativă și se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcție de numărul de angajați din cadrul organizației și care ulterior poate varia (scădea sau crește), în funcție de un număr de variabile, printre care: performanțele sistemului de management al calității, tipurile de activități investigate, complexitatea și numărul proceselor/programelor de fabricație, numărul de neconformități constatate anterior, investigații suplimentare, rata de fabricație etc.
  b) Performanțele ridicate ale sistemului de management al calității în conformarea cu cerințele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigație și, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru furnizarea serviciului respectiv.
  3. Pentru organizațiile de producție aprobate să desfășoare activități de producție fără autorizare, tarifele percepute cumulează serviciile menționate la pct. A.5.5 și A.5.7.4. Tariful cuvenit numărului orelor de investigație, pentru situațiile în care acesta depășește tariful minim achitat anterior furnizării fiecăruia din serviciile menționate la pct. A.5.1-A.5.6, se stabilește și se agreează cu organizațiile anterior furnizării serviciului respectiv și/sau pe parcursul desfășurării investigațiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigației efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigații aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizație în parte, respectiv modificării acesteia, precum și investigații specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului spre facturare în cel mult 15 zile calendaristice d e la data finalizării fiecărei etape de investigație. Tarifele rezultate trebuie achitate de către organizație în cel mult 30 de zile de la data facturării și condiționează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum și menținerea valabilității autorizării/aprobării.5. Tarifele achitate în avans pentru investigațiile care sunt întrerupte pentru o perioada mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizației sau, la cererea organizației, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se rețin în cotă-parte cu prestația executată.6. Pentru restabilirea valabilității autorizării unei organizații după ce aceasta a fost limitată sau suspendată se percepe tariful prevăzut la pct. A.5.8.7. Pentru reautorizarea/reevaluarea organizațiilor după o renunțare sau revocare a autorizării/expirare a aprobării se percep tarifele prevăzute la pct. A.5.1, respectiv pct. A.5.4.8. Pentru pct. A.5.7, la cerere, se aplică o taxă de urgență de 50% din tariful aferent numărului ore de inspecție/inspector determinate la încheierea inspecției și facturată ulterior emiterii raportului de inspecție.


  Capitolul 6 Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatorului
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației


  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  6.1

  Autorizarea organizațiilor de
  întreținere


  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare, conform
  pct. B.2

  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  RACR-AZAC emiterea
  certificatului de
  autorizare


  6.1.1

  Autorizare inițială  6.1.1.1


  Tarif fix de autorizare în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145  a.1)


  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART 145,
  categoria A1, lucrări de bază

  euro


  3.200


  a.2)


  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART 145,
  categoria A1, lucrări de linie

  euro


  3.000


  b.1)  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoriile A2, A3,
  lucrări de bază

  euro  2.800  b.2)  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoriile A2, A3,
  lucrări de linie

  euro  2.600  c.1)  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoria A4,
  lucrări de bază

  euro  2.200  c.2)  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoria A4, lucrări
  de linie

  euro  2.000  d)


  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoria B1

  euro


  2.200


  e)


  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoriile B2, B3

  euro


  2.000


  f)


  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoria C

  euro


  1.600


  g)


  Autorizare inițială în
  conformitate cu reglementarea
  PART 145, categoria D

  euro


  1.600


  6.1.1.2


  Tarif fix de autorizare în
  conformitate cu reglementarea
  PART M/F  a.1)  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART M/F,
  categoriile A2, A3, lucrări de
  bază

  euro  2.200  a.2)  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART M/F,
  categoriile A2, A3, lucrări de
  linie

  euro  2.000  b.1)


  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART M/F,
  categoria A4, lucrări de bază

  euro


  1.900


  b.2)


  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART M/F,
  categoria A4, lucrări de linie

  euro


  1.700


  c)


  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART M/F,
  categoriile B2, B3

  euro


  1.700


  d)


  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART M/F,
  categoria C

  euro


  1.300


  e)


  Autorizare în conformitate cu
  reglementarea PART M/F,
  categoria D

  euro


  1.300


  6.1.1.3


  Tarif fix de autorizare în
  conformitate cu reglementarea
  RACR-AZAC  a)


  Autorizare în conformitate
  cu RACR-AZAC aeronave peste
  2.700 kg

  euro


  1.600


  b)


  Autorizare în conformitate cu
  RACR-AZAC aeronave sub 2.700 kg/
  componente/procese speciale

  euro


  1.500


  6.1.1.4

  Tarife adiționale  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare, conform
  pct. B.2  a)


  Tarif adițional pentru locație
  suplimentară de întreținere la
  linie

  euro/locație


  500


  b)


  Tarif adițional pentru locație
  suplimentară de întreținere de
  bază

  euro/locație


  800


  c)  Tarif adițional pentru tip de
  aeronavă, de motor, categorie de
  componente sau metodă NDT
  suplimentare:

  c.1)

  pentru tip de aeronavă în
  categoria A1

  euro/tip

  150

  c.2)

  pentru tip de aeronavă în
  categoriile A2, A3, A4, tip
  motor în categoria B, categorie
  de componente în clasa C
  (C1-22), metodă NDT în cadrul
  categoriei D1

  euro/tip și/sau
  categorie
  componentă/
  metodă


  100

  6.1.2


  Supravegherea menținerii
  condițiilor de autorizare a
  organizațiilor de întreținere

  euro/an


  50% din tarifele
  prevăzute la
  pct. A.6.1.1

  trimestrial, reprezentând
  tranșe de câte 25% din
  valoarea anuală

  6.1.3  Evaluarea privind modificarea
  domeniului de autorizare sau
  adăugarea unei locații
  suplimentare

  6.1.3.1  Modificare domeniu de autorizare
  în conformitate cu reglementarea
  PART 145, prin adăugare
  categoria A1 sau B1

  euro/categorie  1.600  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare


  6.1.3.2
  Modificare domeniu de autorizare
  în conformitate cu reglementarea
  PART 145, prin adăugare
  categoria A2, A3, A4, B2, B3
  sau D

  euro/categorie
  1.000
  6.1.3.3
  Modificare domeniu de autorizare
  în conformitate cu reglementarea
  PART M/F sau RACR-AZAC, prin a
  dăugare categoria A2, A3, A4,
  B2, B3, B3 sau D

  euro/categorie
  900
  la depunerea cererii
  6.1.3.4  Modificare domeniu de autorizare
  prin adăugare de clasă de
  autorizare în cadrul categoriei
  C (C1-C20)

  euro  100 + 100/clasă  6.1.3.5

  Modificare domeniu de autorizare
  în cadrul aceleiași categorii

  a)  Modificare în cadrul aceleiași
  categorii A1, A2, A3, A4 prin
  adăugare capabilitate lucrări
  de bază

  euro  500  b)  Modificare în cadrul aceleiași
  categorii A1, A2, A3, A4 prin
  adăugare capabilitate lucrări de
  linie

  euro  350  c)


  Modificare în cadrul aceleiași
  categorii A1, A2, A3, A4, B1,
  B2, B3 prin adăugare de lucrări
  la domeniul de autorizare
  existent sau tip aeronavă/motor
  ori D prin adăugare de metodă
  NDT

  euro/tip,
  respectiv
  metodă
  200


  d)
  Modificare în cadrul aceleiași
  categorii de componente
  (modificarea listei de
  capabilități pentru o categorie
  deja autorizată)

  euro/componentă
  50
  6.1.3.6  Modificare prin adăugare de
  locație suplimentară de
  întreținere la linie

  euro/locație  600  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare
  6.1.3.7


  Modificare prin adăugare de
  locație suplimentară de
  întreținere de bază

  euro/locație


  1.000


  6.1.4


  Evaluarea privind prelungirea
  valabilității autorizării
  conform RACR-AZAC

  euro


  400


  6.2

  Autorizarea organizațiilor de
  pregătire pentru întreținere  6.2.1

  Autorizare inițială
  6.2.1.1
  Tarif fix autorizare în
  conformitate cu reglementarea
  PART 147


  euro
  3.200
  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare, conform
  pct. B.9
  6.2.1.2


  Tarif fix autorizare în
  conformitate cu reglementarea
  PIAC-ASI

  euro


  1.600


  6.2.1.3

  Tarife adiționale  a)


  Tarif adițional aprobare modul
  pregătire de bază pentru o
  categorie de licență

  euro/modul


  500


  b)


  Tarif adițional aprobare curs
  tip aeronavă pentru o categorie
  de licență

  euro/curs


  350


  c)

  Tarif adițional aprobare curs de
  diferențe

  euro/curs

  200

  d)

  Tarif adițional pentru locație
  suplimentară

  euro/locație

  500

  6.2.2  Supravegherea menținerii
  condițiilor de autorizare


  euro/an  50% din tariful
  prevăzut la pct.
  A.6.2.1.1,
  respectiv pct.
  A6.2.1.2
  15% din tariful
  prevăzut la
  pct. 6.2.1.3

  trimestrial, reprezentând
  tranșe de câte 25% din
  valoarea anuală

  6.2.3  Evaluarea privind modificarea
  domeniului de autorizare sau
  adăugarea unei locații
  suplimentare

  6.2.3.1


  Modificare domeniu de autorizare
  prin introducere curs tip
  aeronavă sau categorie

  euro/curs tip
  aeronavă sau
  modul

  500


  la depunerea cererii

  6.2.3.2

  Modificare prin adăugare de
  locație suplimentară

  euro/locație

  600

  6.3

  Schimbare/adăugare persoane
  acceptate conform
  reglementărilor PART M/PART
  145/PART 147/RACR-AZAC, prin
  intermediul EASA
  Form 4/AACR-DN-507

  euro/persoană

  150

  6.4


  Modificare date autorizație/
  certificat (altele decât
  domeniul de autorizare)

  euro/modificare


  100


  6.5  Autorizarea unui curs pe tip de
  aeronavă efectuat în afara
  organizațiilor de pregătire
  autorizate

  euro/curs  800  6.6


  Autorizarea organizațiilor de
  managementul continuității
  navigabilității


  6.6.1

  Autorizare inițială
  6.6.1.1
  Tarif fix de autorizare inițială
  în conformitate cu reglementarea
  PART M(G)


  euro
  3.000
  50% la depunerea cereriI
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare, conform
  pct. B.11  6.6.1.2

  Tarife adiționale  a)

  Acordare privilegiu emitere CEN,
  PART M(G și I)

  euro

  750

  b)

  Acordare privilegiu emitere
  autorizație de zbor, PART M(G)

  euro

  750

  c)

  Tip de aeronavă suplimentar

  euro

  150

  d)

  Evaluare inițială program
  întreținere

  euro/program

  200

  e)

  Evaluare inițială contract de
  întreținere

  euro/contract

  100

  f)

  Evaluare inițială sistem jurnal
  de bord

  euro

  100

  6.6.2


  Supravegherea menținerii
  condițiilor de autorizare

  euro/an


  50% din tariful
  prevăzut la
  pct. A.6.6.1

  trimestrial, reprezentând
  tranșe de câte 25% din
  valoarea anuală

  6.6.3

  Modificare autorizare PART M(G)
  6.6.3.1

  Introducerea unui nou tip de
  aeronavă

  euro/tip
  aeronavă

  500

  50% la depunerea cererii
  și 50% înainte de
  emiterea certificatului
  de autorizare
  6.6.3.2

  Acordare privilegiu emitere CEN,
  PART M(G și I)

  euro

  750

  6.6.3.3

  Acordare privilegiu emitere
  autorizație de zbor, PART M(G)

  euro

  750

  6.6.3.4

  Evaluare modificare program

  euro/program

  100

  la depunerea cererii


  6.6.3.5

  Evaluare modificare contract de
  întreținere

  euro/contract

  50

  6.6.3.6

  Evaluare modificare sistem
  jurnal de bord

  euro

  50

  6.6.4

  utorizarea inițială în conformitate cu reglementarea națională RACR-AZAC privind
  utorizarea managementului sistemului de întreținere al operatorului

  6.6.4.1

  Tarif fix

  euro

  1.000

  la depunerea cererii

  6.6.4.2  Supravegherea menținerii
  condițiilor de autorizare
  RACR-AZAC - management sistem de
  întreținere

  euro  500  6.4.4.3


  Introducerea în domeniul
  autorizat a unui tip de aeronavă
  suplimentar

  euro


  200


  6.6.5

  Modificare autorizare RACR-AZAC - management sistem de întreținere

  6.6.5.1


  Analiza unui program de
  întreținere pentru un tip de
  aeronavă

  euro/program


  100


  la depunerea cererii


  6.6.5.2

  Aprobare modificare program
  întreținere

  euro/program

  45

  6.6.5.3


  Evaluare inițială contract de
  întreținere în vederea
  acceptării

  euro/contract


  45


  6.6.5.4

  Acceptare modificare contract de
  întreținere

  euro/contract

  45

  6.6.5.5

  Evaluare inițială jurnal de bord
  în vederea aprobării

  euro/jurnal

  45

  6.6.5.6

  Aprobare amendament al
  jurnalului de bord

  euro/jurnal

  45

  B. Condiții de aplicare1. Tarifele pentru autorizarea inițială prevăzute la pct. A.6.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal și unui tip de aeronavă/clasă componente/metodă NDT.2. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de întreținere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie și bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiționale pentru fiecare de tip aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special și locație suplimentară.
  Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare inițială pentru organizație de întreținere, conform listei de mai jos:


  Domeniul de autorizare solicitat

  Tariful (euro)

  Cat. A1


  Boeing B737-100/200 (PW JT8D)

  (A.6.1.1.1 a.1) 3.200

  Cessna 550/560 (PWC PW530/535)

  (A.6.1.1.4.c1) 150

  Cat. A2

  Cessna 500 (PWC JT15D)

  (A.6.1.1.4.c.2) 100

  Cat. A3

  Bell 230 (RR Corp 250)

  (A.6.1.1.4.c.2) 100

  Cat. C  C5 Electrical Power conform listei de
  capabilități

  (A.6.1.1.4.c.2) 100

  C8 Flight Controls conform listei de
  capabilități

  (A.6.1.1.4.c.2) 100

  C9 Fuel Airframe conform listei de
  capabilități

  (A.6.1.1.4.c.2) 100

  Cat. D


  Ultrasonic

  (A.6.1.1.4.c.2.) 100

  Eddy Current

  (A.6.1.1.4.c.2) 100

  TOTAL:


  4.050
  3. Tarifele de supraveghere prevăzute la pct. A.6.1.2, A.6.2.2 și A.6.6.2 se calculează având ca referință domeniul de autorizare inițial și se recalculează la fiecare modificare a acestuia.4. Tarifele prevăzute la subpct. pct. A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3 sunt cumulative.
  Exemplu pentru pct. A.6.1.3: În cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A.6.1.3.2/A.6.1.3.3/ A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la pct. A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/A.6.1.3.8 pentru fiecare tip de aeronavă/ motor/clasă de componente/metodă proces special și locație suplimentară.5. Tariful prevăzut la punctul. A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreținere și un contract de întreținere.6. Pentru motoarele, agregatele și componentele de aeronavă/motor care pot fi utilizate pe mai multe tipuri de aeronave/motoare se percep tarifele corespunzătoare tipului de aeronavă cu masa de decolare cea mai mare.7. Pentru reautorizarea organizațiilor aprobate după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleași tarife ca pentru autorizarea inițială.8. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de pregătire pentru întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix prevăzut la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la pct. A.6.2.1.3 pentru fiecare modul/curs pe tip aeronavă/curs de diferențe/locație suplimentară.9. Tarifele prevăzute la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locații, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locații numai cele declarate ca locații permanente în manualul de prezentare.
  Exemplu de calcul:


  Domeniul de autorizare solicitat

  Tariful (euro)

  Pregătire
  de bază
  Cat. B2


  (A.6.2.1.1) 3.200 + nr.
  module aplicabile 12 *
  (A.6.2.1.3.a) 500

  Cat.

  A1 nr. module aplicabile
  13 * (A.6.2.1.3.a) 500

  Pregătire
  pe tip
  aeronavă

  Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1


  (A.6.2.1.3.b) 350  Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2

  (A.6.2.1.3.b) 350

  Locație
  suplimenta-

  Bacău


  (A.6.2.1.3.d) 500


  TOTAL:

  16.900
  10. Tariful de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.2.1 include autorizarea de bază PART (M) pentru un tip de aeronavă, un program de întreținere, un contract de întreținere și un model de jurnal de bord.11. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de management al continuității navigabilității PART M(G), la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.1.1, la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la pct. A.6.6.1.2, după caz.
  Exemplu de calcul:
  Autorizare inițială:

  Domeniul de autorizare solicitat

  Tariful (euro)

  Part M(G)
  Part M (i)
  Boeing B737-100/200 (PW JT8D)


  Cessna 550/560 (PWC PW530/535)  Cessna 500 (PWC JT15D)


  (A.6.6.1.1) 3.000 +
  (A.6.6.1.2.1) 750

  (A.6.6.1.2.3) 150 +
  (A.6.6.1.2.4) 300
  (A.6.6.1.2.5) 200

  (A.6.6.1.2.3) 150 +
  (A.6.6.1.2.4) 300
  (A.6.6.1.2.5) 200

  TOTAL:

  5.050
  12. La aplicarea tarifelor prevăzute în cap. 6, diferitele variante ale unei componente vor fi considerate ca fiind o singură componentă (de exemplu, P/N xxx-yyy-zz-1, P/N xxx-yyy-zz-2, P/N xxx-yyy-zz-3 sunt identice).


  Capitolul 7 Certificarea personalului aeronautic
  A. Tarife

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației

  Tariful

  Modul de plată/
  Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  7.1

  Personal aeronautic navigant  7.1.1

  Acordare/Reînnoire licență

  7.1.1.1

  Examinare teoretică

  7.1.1.1.1

  Pilot linie (ATPL)

  euro/persoană

  300

  7.1.1.1.2

  Pilot comercial (CPL)


  7.1.1.1.2.1

  ● Calificare instrumentală
  (I.R.)

  euro/persoană

  165

  7.1.1.1.2.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  55

  7.1.1.1.3

  Pilot particular (PPL)


  7.1.1.1.3.1

  ● I.R.

  euro/persoană

  55

  7.1.1.1.3.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  45

  7.1.1.1.4

  Navigator aerian

  euro/persoană

  200

  7.1.1.1.5

  Mecanic navigant

  euro/persoană

  150

  7.1.1.1.6

  Operator radionavigant

  euro/persoană

  150

  7.1.1.1.7

  Însoțitor de bord

  euro/persoană

  100

  7.1.1.1.8

  Inginer recepție și control

  euro/persoană

  265

  7.1.1.1.9

  Inginer recepție și control mijloace de protecție
  navigație aeriene (PNA-Tc)

  euro/persoană

  265

  7.1.1.1.10

  Pilot planor sau balon

  euro/persoană

  8

  7.1.1.1.11

  Pilot comercial MPL

  euro/persoană

  250

  7.1.1.2

  Examinare practică

  7.1.1.2.1

  Pilot linie (ATPL)

  euro/persoană

  235

  7.1.1.2.2

  Pilot comercial (CPL)

  7.1.1.2.2.1

  ● I.R.

  euro/persoană

  155

  7.1.1.2.2.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  45

  7.1.1.2.3

  Pilot particular (PPL)


  7.1.1.2.3.1

  ● I.R.

  euro/persoană

  45

  7.1.1.2.3.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  40

  7.1.1.2.4

  Navigator aerian

  euro/persoană

  145

  7.1.1.2.5

  Mecanic navigant

  euro/persoană

  145

  7.1.1.2.6

  Operator radionavigant

  euro/persoană

  145

  7.1.1.2.7

  Însoțitor de bord

  euro/persoană

  85

  7.1.1.2.8

  Inginer recepție și control

  euro/persoană

  225

  7.1.1.2.9

  Inginer recepție și control mijloace PNA-Tc

  euro/persoană

  225

  7.1.1.2.10

  Licență pilot planor sau balon

  euro/persoană

  10

  7.1.1.2.11

  Pilot comercial MPL

  euro/persoană

  200

  7.1.2.

  Revalidare licență


  7.1.2.1.

  Piloți avioane și elicoptere

  7.1.2.1.1

  Pilot linie (ATPL)

  euro/persoană

  250

  7.1.2.1.2

  Pilot comercial MPL

  euro/persoană

  220

  7.1.2.1.3

  Pilot comercial (CPL)

  7.1.2.1.3.1

  ● I.R.

  euro/persoană

  185

  7.1.2.1.3.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  90

  7.1.2.1.4

  Pilot particular (PPL)

  7.1.2.1.4.1

  ● I.R.

  euro/persoană

  95

  7.1.2.1.4.2

  ● Fără I.R.

  euro/persoană

  75

  7.1.2.1.5

  Tip suplimentar a/c

  euro/persoană

  70

  7.1.2.1.6

  IR (SEP)

  euro/persoană

  45

  7.1.2.2

  Alte categorii de personal navigant


  7.1.2.2.1

  Examinare teoretică


  7.1.2.2.1.1

  Navigator aerian

  euro/persoană

  90

  7.1.2.2.1.2

  Mecanic navigant

  euro/persoană

  90

  7.1.2.2.1.3

  Operator radionavigant

  euro/persoană

  90

  7.1.2.2.1.4

  Însoțitor de bord

  euro/persoană

  65

  7.1.2.2.1.5

  Inginer recepție și control

  euro/persoană

  90

  7.1.2.2.1.6

  Inginer recepție și control
  mijloace PNA-Tc

  euro/persoană

  90

  7.1.2.2.1.7

  Abrogat.

  7.1.2.2.1.8

  Tip suplimentar a/c

  euro/persoană

  25


  7.1.2.2.2

  Examinare practică


  7.1.2.2.2.1

  Navigator aerian

  euro/persoană

  145

  7.1.2.2.2.2

  Mecanic navigant

  euro/persoană

  145

  7.1.2.2.2.3

  Operator radionavigant

  euro/persoană

  145

  7.1.2.2.2.4

  Însoțitor de bord

  euro/persoană

  80

  7.1.2.2.2.5

  Inginer recepție și control

  euro/persoană

  200

  7.1.2.2.2.6

  Inginer recepție și control mijloace PNA-Tc

  euro/persoană

  200

  7.1.2.2.2.7

  Abrogat.

  7.1.2.2.2.8

  Tip suplimentar a/c

  euro/persoană

  45

  7.1.3

  Acordarea calificării pe alt tip/clasă de a/c și a calificării I.R., cu licența în termen de
  valabilitate

  7.1.3.1

  Examinare teoretică

  7.1.3.1.1

  ATPL

  euro/persoană

  80

  7.1.3.1.2

  CPL

  euro/persoană

  60

  7.1.3.1.3

  PPL

  euro/persoană

  35

  7.1.3.1.4

  Abrogat.

  7.1.3.1.5

  Alte categorii de personal navigant

  euro/persoană

  45

  7.1.3.1.6

  I.R.

  euro/persoană

  45

  7.1.3.1.7

  Pilot comercial MPL

  euro/persoană

  90

  7.1.3.2

  Examinare practică


  7.1.3.2.1

  ATPL

  euro/persoană

  90

  7.1.3.2.2

  CPL

  euro/persoană

  70

  7.1.3.2.3

  PPL

  euro/persoană

  45

  7.1.3.2.4

  Abrogat.

  7.1.3.2.5

  Alte categorii de personal navigant

  euro/persoană

  45

  7.1.3.2.6

  I.R.

  euro/persoană

  45

  7.1.3.2.7

  Pilot comercial MPL

  euro/persoană

  80

  7.1.4

  Calificare instructor


  7.1.4.1

  Acordarea

  7.1.4.1.1

  Instructor de zbor (FI),
  calificare clasă (CRI),
  calificare de tip (TRI),
  calificare instrumentală (IRI)

  euro/persoană

  150

  7.1.4.1.2

  Instructor simulator (SFI), pregătire sintetică
  (STI) sau cooperare în echipaj multiplu (MCC)

  euro/persoană

  120

  7.1.4.1.3

  Instructor însoțitori de bord - I.B. (teoretic și
  practic)

  euro/persoană

  100

  7.1.4.1.4

  Instructor alte categorii de
  personal navigant

  euro/persoană

  100

  7.1.4.1.5

  Tip suplimentar/clasă

  euro/persoană

  50

  7.1.4.1.6

  Certificat de instructor planor/balon

  euro/persoană

  25

  7.1.4.2

  Revalidare


  7.1.4.2.1

  Instructor FI, CRI, TRI, IRI

  euro/persoană

  150

  7.1.4.2.2

  Instructor simulator (SFI, STI) sau MCC

  euro/persoană

  120

  3 ani

  7.1.4.2.3

  Instructor I.B.

  euro/persoană

  100

  7.1.4.2.4

  Instructor alte categorii de personal navigant

  euro/persoană

  100

  7.1.4.2.5

  Certificat de instructor planor/balon (revalidare/reînnoire)

  euro/persoană

  25

  7.1.5

  Autorizații speciale


  7.1.5.1

  Acordare inițială și reînnoire

  euro/persoană

  100

  7.1.5.2

  Revalidare

  euro/persoană

  80

  7.1.6

  Examinatori delegați


  7.1.6.1

  Autorizare inițială, reemitere
  și revalidare examinatori ATPL,
  CPL/IR

  euro/persoană

  500

  7.1.6.2

  Autorizare inițială, reemitere
  și revalidare examinatori PPL,
  CPL și alte categorii de
  personal navigant

  euro/persoană

  150

  3 ani

  7.1.6.3

  Împuternicire temporară de
  examinare

  euro/persoană

  100

  În cazul efectuării
  decătre examinatori AACR

  7.1.6.4

  Certificat de examinator planor/balon obținere/revalidare

  euro/perso

  45

  7.1.7

  Autorizarea, reînnoirea și
  revalidarea utilizării
  serviciilor civile de navigație
  aeriană (RACM-1)


  7.1.7.1

  Examinare teoretică

  euro/persoană

  50

  7.1.7.2

  Examinare practică

  euro/persoană

  100

  7.1.7.3

  Împuternicire inspectori
  delegați conform RACM-1

  euro/persoană

  50

  7.1.8

  Acordarea calificărilor suplimentare sau privilegiilor asociate licențelor de piloți planor/balon

  7.1.8.1

  Cu examinare practică

  euro/persoană

  10


  7.1.8.2

  Fără examinare practică

  euro/persoană

  5


  7.2

  Personal tehnic aeronautic
  (examinare teoretică)  2 ani

  7.2.1

  Acordarea/Reînnoirea licenței/
  Calificare suplimentară


  7.2.1.1

  Licență tip RACR - LPTA

  euro/categorie/
  clasă sau tip

  225

  7.2.1.2

  Tip suplimentar/clasă
  suplimentară de aeronavă RACR -
  LPTA

  euro/categorie/
  clasă sau tip

  173

  7.2.1.3

  Licență Part-66 prin examinare
  teoretică

  euro/modul

  45

  5 ani

  7.2.1.4

  Examinare teoretică submodul

  euro/submodul

  20

  A se vedea pct. B.8.b)

  7.2.1.5

  Licență Part-66 prin conversie

  euro/persoană

  250

  5 ani
  2 ani
  2 ani
  5 ani
  5 ani
  5 ani
  3 ani
  3 ani

  7.2.1.6

  Calificare tip suplimentar
  aeronavă sau subcategorie
  Part-66

  euro/categorie
  sau
  subcategorie

  150

  7.2.1.7

  Evaluare dosar individual

  euro/persoană

  45

  7.2.1.8

  Licență Part-66 prin
  recunoaștere examinare teoretică

  euro/persoană

  160

  7.2.2

  Revalidarea licenței


  7.2.2.1

  Licență RACR - LPTA

  euro/persoană

  173

  7.2.2.2

  Tip/Clasă suplimentar/
  suplimentară de aeronavă RACR -
  LPTA

  euro/categorie/
  clasă sau tip

  100

  7.2.2.3

  Licență Part-66

  euro/persoană

  200

  7.2.2.4

  Tip suplimentar aeronavă sau
  subcategorie Part-66

  euro/persoană

  50

  7.2.3

  Modificare licență Part-66 prin
  excluderea limitărilor sau
  modificarea datelor personale și
  revizie licență

  euro/persoană

  80

  7.3

  Controlori trafic aerian


  7.3.1

  Acordare/Reînnoire licență și sau calificare și
  autorizare asociată calificării

  7.3.1.1

  Controlor trafic aerian stagiar

  euro/persoană

  100

  7.3.1.2

  Control de aerodrom la vedere (ADV)

  euro/persoană

  48

  7.3.1.3

  Control de aerodrom instrumental
  (ADI)

  euro/persoană

  400

  7.3.1.4

  Control de apropiere procedural (APP)

  euro/persoană

  400

  7.3.1.5

  Control de apropiere, supraveghere (APS)

  euro/persoană

  400

  7.3.1.6

  Control regional procedural (ACP)

  euro/persoană

  400

  7.3.1.7

  Control regional, supraveghere (ACS)

  euro/persoană

  400

  7.3.1.8

  Autorizări asociate calificărilor deținute,
  solicitate suplimentar

  euro/persoană

  100

  7.3.1.9

  Autorizare instructor OJT (OJTI)asociată
  licenței

  euro/persoană

  125

  7.3.1.10

  Autorizare examinator ATC

  euro/persoană

  500

  7.3.2

  Revalidare calificare sau
  autorizare asociată licenței  7.3.2.1

  Controlor trafic aerian stagiar

  euro/persoană

  100


  7.3.2.2

  Control de aerodrom la vedere (ADV)

  euro/persoană

  28

  7.3.2.3

  Control de aerodrom instrumental (ADI)

  euro/persoană

  386

  7.3.2.4

  Control de apropiere procedural (APP)

  euro/persoană

  386

  7.3.2.5

  Control de apropiere, supraveghere (APS)

  euro/persoană

  386

  7.3.2.6

  Control regional procedural (ACP)

  euro/persoană

  386

  7.3.2.7

  Control regional, supraveghere (ACS)

  euro/persoană

  386

  7.3.2.8

  Calificări suplimentare

  euro/persoană

  50% din tariful
  pentru
  revalidarea
  primei
  calificări

  7.3.2.9

  Autorizare instructor OJT (OJTI) asociată
  licenței

  euro/persoană

  125

  3 ani

  7.3.2.10

  Autorizare examinator ATC

  euro/persoană

  500

  3 ani

  7.3.3

  Mutare la o nouă unitate de trafic

  euro/persoană

  50% din tariful
  pentru acordare
  calificare

  2 ani
  2 ani
  2 ani
  2 ani

  7.4

  Controlori informare trafic aerian (CITA)


  7.4.1

  Acordare/Reînnoire licență sau calificare

  7.4.1.1

  CITA stagiar

  euro/persoană

  100

  7.4.1.2

  CITA TWR

  euro/persoană

  190

  7.4.1.3

  CITA APP

  euro/persoană

  207

  7.4.1.4

  CITA ACC

  euro/persoană

  235

  7.4.1.5

  CITA NOTAM

  euro/persoană

  190

  7.4.1.6

  CITA Briefing

  euro/persoană

  190

  7.4.1.7

  Instructor

  euro/persoană

  125

  7.4.2

  Revalidare


  7.4.2.1

  CITA stagiar

  euro/persoană

  100

  7.4.2.2

  CITA TWR

  euro/persoană

  138

  7.4.2.3

  CITA APP

  euro/persoană

  155

  7.4.2.4

  CITA ACC

  euro/persoană

  185

  7.4.2.5

  CITA NOTAM

  euro/persoană

  138

  7.4.2.6

  CITA Briefing

  euro/persoană

  138

  7.4.2.7

  Instructor

  euro/persoană

  125

  7.4.3

  Mutare la o nouă unitate de trafic

  euro/persoană

  100

  7.5

  Controlori trafic aerian dirijare la sol


  7.5.1

  Acordare/Reînnoire licență

  7.5.1.1

  Controlor trafic aerian dirijarela sol stagiar

  euro/persoană

  50

  7.5.1.2

  Controlor trafic aerian dirijare la sol

  euro/persoană

  47

  7.5.1.3

  Calificare superioară de instructor

  euro/persoană

  125

  7.5.2

  Revalidare  7.5.2.1

  Controlor trafic aerian dirijare la sol stagiar

  euro/persoană

  30

  7.5.2.2

  Controlor trafic aerian dirijare la sol

  euro/persoană

  28

  7.5.2.3

  Calificare superioară de instructor

  euro/persoană

  125

  7.5.3

  Mutare la o nouă unitate

  euro/persoană

  25

  7.6

  Meteorolog aeronautic  2 ani (licențe noi
  conform RACR - LMET)

  7.6.1

  Acordare/Reînnoire licență sau calificări

  7.6.1.1

  Stagiar

  euro/persoană

  75

  7.6.1.2

  Tehnician


  7.6.1.2.1

  ● Gr. III

  euro/persoană

  150

  7.6.1.2.2

  ● Gr. II

  euro/persoană

  175


  7.6.1.2.3

  ● Gr. I

  euro/persoană

  200

  7.6.1.3

  Prognozist


  7.6.1.3.1

  ● Gr. III

  euro/persoană

  200

  7.6.1.3.2

  ● Gr. II

  euro/persoană

  225

  7.6.1.3.3

  ● Gr. I

  euro/persoană

  250

  7.6.1.4

  Instructor OJT

  euro/persoană

  125

  7.6.1.5

  Autorizare activitate de clima-
  tologie aeronautică

  euro/persoană

  200

  7.6.2

  Revalidare


  7.6.2.1

  Tehnician


  7.6.2.1.1

  ● Gr. III

  euro/persoană

  100

  7.6.2.1.2

  ● Gr. II

  euro/persoană

  125

  7.6.2.1.3

  ● Gr. I

  euro/persoană

  150

  7.6.2.2

  Prognozist


  7.6.2.2.1

  ● Gr. III

  euro/persoană

  150

  7.6.2.2.2

  ● Gr. II

  euro/persoană

  175

  7.6.2.2.3

  ● Gr. I

  euro/persoană

  200

  7.6.2.3

  Instructor OJT

  euro/persoană

  100

  7.6.2.4

  Autorizare activitate de clima-
  tologie aeronautică

  euro/persoană

  150

  7.6.3

  Mutare la o unitate meteorologică aeronautică
  de același tip

  euro/persoană

  50% din tariful
  pt. acordare
  calific./gr.

  7.6.4

  Mutare la o unitate meteorologică aeronautică
  de alt tip

  euro/persoană

  tariful pt.
  acordare
  calific./gr.

  7.7

  Personal PNA-TC


  7.7.1

  Acordare/Reînnoire licență

  euro/persoană

  175

  7.7.2

  Acordare grupă suplimentară de
  echipamente

  euro/persoană

  45

  7.7.3

  Revalidarea licenței de funcționare a
  personalului aeronautic tehnic PNA-Tc

  euro/persoană

  90

  7.8

  Dispecer operațiuni zbor


  7.8.1

  Acordare licență

  euro/persoană

  225

  7.8.2

  Reînnoire licență

  euro/persoană

  113

  7.8.3

  Revalidare licență

  euro/persoană

  90

  7.9

  Validări și prelungire validare licențe personal
  aeronautic, emise de alte state (examinare
  teoretică și practică)


  7.9.1

  Pilot de aeronavă PPL, CPL (A;H)

  euro/persoană

  345

  7.9.2

  Pilot de aeronavă ATPL (A;H) CPL/IR (A;H)

  euro/persoană

  368

  7.9.3

  Personal navigant (alte categorii inclusiv IB)

  euro/persoană

  304


  7.9.4

  Personal aeronautic nenavigant

  euro/persoană

  100

  Comasare categorii

  7.10

  Situații speciale  7.10.1

  Duplicate documente (distrugere, pierdere, furt,
  modificare date personale)

  euro/persoană

  50

  Durata examinării prac
  tice este conform
  Reglementării aplicabile
  pentru fiecare categorie
  de personal aeronautic.

  7.11

  Reexaminarea suplimentară


  7.11.1

  Teoretică

  euro/disciplină

  45

  7.11.2

  Practică

  euro/oră/
  persoană

  45

  7.12

  Acordare exceptare pe termen scurt, maximum
  30 de zile (de exemplu, prelungire valabilitate
  licență), doar CTA dirijare sol și CITA

  euro/persoană

  50% suplimentar
  față de tariful
  aplicabil


  7.13

  Autorizarea persoanelor care deservesc
  laboratoarele de control al calității
  combustibililor, lubrifianților și lichidelor
  speciale de aviație

  euro/persoană

  90


  7.14

  Acordare/Revalidare/Reînnoire calificare limba
  utilizată în radiocomunicații

  euro/persoană

  100


  7.15

  Certificarea inițială și recurentă a personalului
  implicat în transportul aerian de bunuri
  periculoase

  euro/persoană

  50


  7.16

  Eliberarea certificatului medical clasa 1 și 3

  euro/persoană

  45

  la depunerea cererii

  7.17

  Eliberarea unui duplicat al certificatului medical
  (pierdere, distrugere, furt)

  euro/persoană

  50

  la depunerea cererii

  7.18

  Analiza secundară a contestației la refuzul
  eliberării certificatului medical

  euro/persoană

  50

  la depunerea cererii.
  Suplimentar față de acest
  tarif, plata specialiș-
  tilor (medici și/sau
  psihologi) solicitați în
  analiza secundară va fi
  suportată de contestatar
  la tariful practicat de
  aceștia.

  7.19

  Validarea certificatelor medicale pentru
  personalul navigant, emise de alte state

  euro/persoană

  50

  la depunerea cererii

  7.20

  Examinare competență limba engleză piloți

  euro/persoană

  113


  7.21

  Eliberare adeverință (referitor la rezultatele
  examinărilor teoretice, experienței deținute sau
  valabilității licenței ori calificării)