ORDIN nr. 132 din 29 ianuarie 2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2007  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi Structura-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
  Ministrul
  administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 29 ianuarie 2007.
  Nr. 132.


  Anexa 1

  METODOLOGIE 29/01/2007


  Anexa 2

  STRUCTURA - CADRU
  a Planului de analiză şi
  acoperire a riscurilor
  Capitolul I - Dispoziţii generale
  Secţiunea I. Definiţie, scop, obiective
  Secţiunea II. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
  2.1. Acte normative de referinţă
  2.2. Structuri organizatorice implicate
  2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu
  Capitolul II - Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale
  Secţiunea 1. Amplasare geografică şi relief
  Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice
  Secţiunea a 3-a. Reţea hidrografică
  Secţiunea a 4-a. Populaţie
  Secţiunea a 5-a. Căi de transport
  Secţiunea a 6-a. Dezvoltare economică
  Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale
  Secţiunea a 8-a. Specific regional/local
  Capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă
  Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale
  Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice
  Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice
  Secţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu
  Secţiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale
  Secţiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri
  Secţiunea a 7-a. Zone de risc crescut
  Capitolul IV - Acoperirea riscurilor
  Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie
  Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor
  Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor
  Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie
  Secţiunea a 5-a. Instruirea
  Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare
  Capitolul V - Resurse umane, materiale şi financiare
  Capitolul VI - Logistica acţiunilor
  Anexe
  ------------