HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 iunie 2014
privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014  Având în vedere propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv, a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat, şi în urma audierii candidaţilor în conformitate cu prevederile legale,
  în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se numesc pe locurile devenite vacante prin demisie, prim-vicepreşedintele, membru executiv, şi un membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, după cum urmează:
  - domnul Sârbu Marian - prim-vicepreşedinte, membru executiv;
  - domnul Coca Constantinescu Cornel - membru neexecutiv.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 16 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 16 iunie 2014.
  Nr. 26.
  --------