PRECIZĂRI nr. 16.798 din 4 martie 2002
privind stabilirea modalităţilor de alocare a sumelor destinate asigurării unor fonduri pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Nr. 304 din 4 martie 2002
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 16.798 din 4 martie 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2002  Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi ministrul finanţelor publice,
  în vederea aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport,
  emit următoarele precizări:
  1. Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A., o dată cu depunerea bilanţului contabil pe anul precedent, va comunică şi va vira în termen de 30 de zile la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei suma destinată finanţării construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport.
  2. Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. va vira sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 în contul 500313633330 deschis la Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.
  3. În termen de 15 zile de la data comunicării sumei de către Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se vor nominaliza obiectivele de investiţii aprobate, care se vor finanta din sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2001.
  4. Agenţii economici care vor beneficia de sumele aprobate conform pct. 3 au obligaţia ca în termen de 30 de zile sa propună spre aprobare rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
  5. Alocarea şi justificarea sumelor aprobate conform pct. 3 se vor face potrivit Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor publice prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.169/1997.
  6. Prezentele precizări vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ovidiu Marius Sorin Bota,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ---------