HOTĂRÂRE nr. 514 din 24 iunie 1999 (*republicată*)
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 12 noiembrie 2004  ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 1.536/2003 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999 şi ulterior a mai fost modificată prin:
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2000 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 21 noiembrie 2000;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.306/2000 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 21 decembrie 2000;
  - Hotărârea Guvernului nr. 808/2002 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 15 august 2002.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Anexă

  NORMA (R) 24/06/1999