HOTĂRÎRE Nr. 119 din 26 februarie 1996
pentru aprobarea numărului maxim de dotare cu autoturisme şi a normativului de consum lunar de carburanţi la instituţiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 6 martie 1996  În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă numărul maxim de dotare cu autoturisme şi normativul de consum lunar de carburanţi la instituţiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor, asa cum este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Nu se considera depăşiri la consumul normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normata în raport cu numărul de autoturisme aprobat fiecărei instituţii publice.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează: ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Aurel Novac
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa
  NORMATIV
  privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi la instituţiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor
  1. Normativ privind dotarea cu autoturisme
           
    Nr. crt.Denumirea instituţiei publiceNumărul total de autoturismedin care: autoturisme de intervenţie
    1.Aeroclubul României44
    2.Căpitănia Zonală Constanţa1312
    3.Căpitănia Zonală Galaţi55
    4.Căpitănia Zonală Giurgiu44
    5.Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin55
    6.Căpitănia Zonală Tulcea22
    7.Grupul de Intervenţii şi Salvare Navală Constanţa33
    8.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă Bucureşti22
    9.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanţa44
    10.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluvială Galaţi11
    11.Oficiul Rutier Central4444*)
    12.Clubul Sportiv "Rapid"1-
    13.Unităţi medicale1717**)
    14.Centre de medicină preventivă sanitar-veterinară88

  ---------- *) Din care 42 autoturisme pentru serviciile rutiere judeţene şi al municipiului Bucureşti. Notă **) Din care 15 autoturisme pentru 15 unităţi spitaliceşti cu personalitate juridică şi doua autoturisme pentru doua centre de sănătate.
  2. Normativ privind consumul lunar de combustibil pentru autoturisme
           
    litru/lună/autoturism
    Nr. crt.Denumirea instituţiei publiceNormativ de consum pentru parcul comunNormativ de consum pentru parcul de intervenţie
    1.Aeroclubul României   300
    2.Căpitănia Zonală Constanţa150300
    3.Căpitănia Zonală Galaţi   300
    4.Căpitănia Zonală Giurgiu   300
    5.Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin   300
    6.Căpitănia Zonală Tulcea   300
    7.Grupul de Intervenţii şi Salvare Navală Constanţa   300
    8.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă Bucureşti   200
    9.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanţa   200
    10.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluvială Galaţi   200
    11.Oficiul Rutier Central   200
    12.Clubul Sportiv "Rapid"150-
    13.Unităţi medicale   200
    14.Centre de medicină preventivă sanitar-veterinară   200

  -------