ORDIN nr. 6 din 17 ianuarie 2024privind formarea inițială, în anul 2024, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 19 ianuarie 2024
  Având în vedere dispozițiile art. 18 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010, și ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Instituțiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2024, un număr de 170 de locuri în vederea formării inițiale a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, precum și un număr de 30 de locuri în vederea parcurgerii modulului de management.


  Articolul 2

  Instituțiile de formare prevăzute la art. 1, repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se realizează programele de formare inițială, precum și cuantumul cheltuielilor de școlarizare/cursant/program de formare inițială/modul de management sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3
  (1) Programele de formare inițială se organizează la forma de învățământ cu frecvență.(2) Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 și 35 de cursanți, stabilit de conducătorii instituțiilor care asigură formarea inițială, în limita numărului de locuri repartizat, care dispun și înmatricularea acestora.(3) Grupele modulului de management pot fi compuse din minimum 5 cursanți.


  Articolul 4
  (1) Achitarea cheltuielilor de școlarizare privind programele de formare inițială și modulele de management, precum și a cheltuielilor de cazare și servire a hranei se realizează de către structurile poliției locale, în baza contractelor de formare profesională încheiate în acest scop.(2) Repetarea programului de formare inițială sau a modulului de management se face, la solicitarea structurii de poliție locală, cu suportarea din nou a cheltuielilor prevăzute la alin. (1), detaliate după caz.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat

  București, 17 ianuarie 2024.
  Nr. 6.

  ANEXĂ
  I. Instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea inițială a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare inițială și numărul de locuri repartizat fiecărei instituții de formare

  Nr. crt.

  Instituția de formare

  Municipiul/Orașul/Județul/Datele de contact

  Perioada cursului

  Nr. de locuri

  Obs.

  1.

  Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

  Orăștie, Str. Armatei nr. 16, județul Hunedoara
  Tel.: 0254.24.19.90
  secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

  1.04-28.06.2024

  20

  2.

  Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu“

  Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, județul Olt
  Tel.: 0249.42.17.93
  Fax: 0249.42.26.88
  scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro

  22.01-19.04.2024

  50

  3.

  Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași

  Iași, str. George Coșbuc nr. 3-5, județul Iași
  Tel./Fax: 0232/213.444
  scoala.iasi@igpf.ro

  16.09-13.12.2024

  20

  4.

  Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta-Turnu Severin

  Drobeta-Turnu Severin, str. Serpentina Roșiori nr. 35, județul Mehedinți
  Tel./Fax: 0252.208.078
  office@scoalapfrdrobeta.ro

  2.09-29.11.2024

  20

  5.

  Școala de Aplicație pentru Ofițeri a Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul“*)

  Satul Roșu, comuna Chiajna,
  Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2-4, județul Ilfov
  Tel.:021.769.61.20, 021.434.91.31
  Fax: 021.434.91.41
  contact@scoalarosu.ro

  2.09-29.11.2024

  20

  6.

  Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen

  Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4,
  județul Buzău
  Tel.: 0238.714.004
  Fax: 0238.722.359
  cmps.buzau.dgru@mai.gov.ro

  16.09-13.12.2024

  20

  Ploiești, Bd. București nr. 30, județul Prahova
  Tel.: 0244.574.940
  cmps.ploiesti.dgru@mai.gov.ro

  16.09-13.12.2024

  20

  Total număr locuri

  170

  *) Nu se asigură cazare.
  II. Instituția de formare a Ministerului Afacerilor Interne care organizează modulul de management pentru polițiștii locali, perioadele în care se realizează și numărul de locuri repartizat
  Nr. crt.Instituția de formareMunicipiul/Orașul/Județul/Datele de contactPerioada cursuluiNr. de locuriObs.
  1.Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor InterneOrăștie, Str. Armatei nr. 16, județul Hunedoara Tel.: 0254.24.19.90 secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro17-21.06.202415
  1-5.07.202415
  Total număr locuri30
  III. Cuantumul cheltuielilor de școlarizare/cursant/program de formare inițială/modulul de management: 1. Programul de formare inițială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea și desfășurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire și a foii matricole care atestă competențele profesionale dobândite) = 2.550 lei/cursant2. Modulul de management organizat la Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne = 250 lei/cursant/program de formare3. La solicitare, instituțiile de formare asigură:
  a) cazare în incinta instituției. Tarifele de cazare se stabilesc de către instituțiile de formare, conform prevederilor Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
  b) servirea hranei, zilnic, până la 3 mese principale, în funcție de posibilitățile fiecărei instituții. Contravaloarea acestora se stabilește de instituțiile de formare în acord cu prețurile produselor agroalimentare necesare popotelor.

  ------