ORDIN nr. 3.472 din 29 decembrie 2009
privind nivelul accizei minime pentru ţigarete
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 30 decembrie 2009  Având în vedere prevederile art. 177 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Nivelul accizei minime pentru ţigarete în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010 inclusiv este de 67,34 euro/ 1.000 ţigarete, respectiv de 287,46 lei/1.000 ţigarete.


  Articolul 2

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.524/2009 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 24 august 2009, se abrogă la data de 1 ianuarie 2010.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 29 decembrie 2009.
  Nr. 3.472.
  ------------