ORDIN nr. 175 din 20 iunie 2007pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 28 iunie 2007
  În baza:– Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenței, a Decretului nr. 1.089/2006 privind numirea unui vicepreședinte al Consiliului Concurenței, a Decretului nr. 1.088/2006 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenței, a Decretului nr. 1.087/2006 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenței;– Decretului nr. 172/2007 privind eliberarea din funcție a președintelui Consiliului Concurenței;– Deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. 7 din 8 martie 2007;– prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată;– prevederilor art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,
  și având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
  Președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenței se pune în aplicare Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin și regulamentul menționat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Consiliului Concurenței,
  Alexe Gavrilă

  București, 20 iunie 2007.
  Nr. 175.

  Anexă

  REGULAMENT
  privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat