LEGE nr. 18 din 9 ianuarie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 23 ianuarie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97 din 16 august 2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă este reglementarea accelerarii procesului de preluare integrală a legislaţiei comunitare privind transparenta în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice."
  2. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 1^1. - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin întreprindere publică se înţelege orice agent economic asupra căruia autorităţile publice pot exercita, direct sau indirect, o influenţa determinanta, în virtutea drepturilor de proprietate, a participării lor financiare sau a normelor care reglementează activitatea acestuia."
  3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi în domeniul relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice se realizează de către Oficiul Concurentei, prin procesul de inventariere, monitorizare şi raportare a acestora."
  4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Guvernul este abilitat sa preia, prin hotărâri, definiţiile, termenii şi procedurile privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, stabilite prin reglementări comunitare care au fost adoptate ulterior publicării Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 9 ianuarie 2003.
  Nr. 18.
  ────────────────