ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 28 decembrie 2017pentru prorogarea unui termen
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 29 decembrie 2017
  Luând în considerare modificările legislative în domeniul fiscal adoptate recent care implică din partea contribuabililor conformarea la noile cerințe de raportare și îndeplinire a obligațiilor declarative și de plată,
  în scopul de a evita riscul efectuării plății obligațiilor fiscale datorate organului fiscal central, după 1 ianuarie 2018, prin utilizarea celor două conturi unice valabile până la 31 decembrie 2017, cu consecința depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plată sau de calculare a obligațiilor fiscale accesorii în cazul nevalabilității plății, precum și în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credință,
  ținând cont de situația obiectivă creată de reglementarea la nivel de lege a termenului de intrare în vigoare a normei juridice care prevede plata obligațiilor fiscale într-un singur cont unic, termen care nu poate fi modificat decât printr-un act normativ de nivelul legii, fiind necesar ca măsura prorogării să fie adoptată anterior intrării în vigoare a normei juridice,
  având în vedere faptul că aceste situații aduc atingere interesului public general și constituie un motiv de urgență deosebită și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  este necesară prorogarea intrării în vigoare a normei privind efectuarea plății obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal central într-un singur cont unic.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Termenul prevăzut la art. II alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 31 august 2017, referitor la art. 163 alin. (2) privind plata în contul unic a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, se prorogă până la 1 iulie 2018.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa

  București, 28 decembrie 2017.
  Nr. 113.
  -----