HOTĂRÂRE nr. 8 din 17 februarie 2021privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 18 februarie 2021
  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă componența nominală și conducerea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 17 februarie 2021.
  Nr. 8.

  ANEXĂ

  COMPONENȚA NOMINALĂ ȘI CONDUCEREA
  Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
  1. Achimaș-Cadariu Patriciu-Andrei, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD2. Neaga Florian-Claudiu, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD3. Bodog Florian-Dorel, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD
  (la 29-11-2023, Poziția 3 din Anexă a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 41 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023 )
  4. Anastase Roberta-Alma, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL5. Șișcu George, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL6. Constantin Daniel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL, președinte
  (la 21-12-2022, Poziția 6 din Anexă a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 26 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 21 decembrie 2022 )
  7. Hangan Andrei, senator, membru al Grupului parlamentar al AUR