DECIZIE nr. 37 din 20 februarie 2007
privind revocarea domnului Cristian Vlădescu din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) şi al art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,
  primul-ministru emite prezenta decizie.

  Articolul UNIC

  Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Vlădescu se revocă din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plângu
  Bucureşti, 20 februarie 2007.
  Nr. 37.
  -------------